Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2013, február


28. 05. 2019 00.19 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Volám sa Clarissa, som Brazílčanka a od roku 2011 študujem v Bratislave na FSEV UK. Prvá vec, čo sa ma každý pýta, keď poviem, že som Brazílčanka, je: ‚Čo tu robíš?‘. Prvýkrát som bola na Slovensku v roku 2008 cez výmenu mládeže. 10 mesiacov som bývala v Martine a niekto zo Slovenska išiel do Brazílie na moje miesto. Vtedy som mala šestnásť rokov a chcela som prísť do Európy, ale nie do Európy, ktorú pozná každý (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Anglicko). Chcela som niečo nové, iné, poznať novú kultúru, a preto som si vybrala Slovensko. Veľmi sa mi tu páčilo a v roku 2011 som sa rozhodla vrátiť sa a študovať európske štúdiá. Na začiatku to nebolo ľahké. Slovenčina je ťažká, ľudia sú úplne iní ako v Brazílii a je tu veľmi zima. Ale všetko sa zlepšilo, odkedy som sa naučila po slovensky. Odvtedy som spoznala viac ľudí, lepšie som začala chápať kultúru (už môžem bez problémov chodiť do divadla, do kina alebo na koncerty) a v škole mi to veľmi pomáha, aj keď máme niektoré predmety po anglicky.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...19. – 21. 9. 2002: Na Univerzitu Komenského sa konalo 11. valné zhromaždenie Dunajskej rektorskej konferencie. Dunajská rektorská konferencia, ktorá vznikla v roku 1983 vo Viedni, dnes združuje univerzity z 13 podunajských krajín. Jej pôvodným cieľom bolo zlepšovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti výučby i vedy a podporovať medzi univerzitami vytváranie a rozvoj vzájomných kontaktov. V súčasnosti je Dunajská rektorská konferencia aj fórom pre výmenu skúseností súvisiacich s Bolonským procesom a s vytváraním európskeho vysokoškolského priestoru.