Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2012, jún


28. 05. 2019 00.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Vo vstupných priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK) boli 17. mája 2012 za účasti rektora UK prof. K. Mičietu, vedenia a ďalších zástupcov univerzity, fakúlt UK, umelcov, predstaviteľov spoločenského života slávnostne odhalené nástenné maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov. Myšlienka umeleckej fresky v reprezentatívnom priestore pred aulou vznikla v spolupráci medzi EBF UK a Umeleckým združením Pegas z Komárna. Maľby sú darom umelcov fakulte.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...10. – 11. 10. 2011: Univerzita Komenského v Bratislave hostila medzinárodnú konferenciu IREG-5 Forum, ktorú zorganizovala inštitúcia International Ranking and Excellence Group v spolupráci so slovenskou Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou a Univerzita Komenského. Na konferencii sa zúčastnilo spolu takmer 70 hostí z 27 krajín všetkých kontinentov. Medzi prítomnými bol aj Dr. Ying Cheng z Center for World-Class Universities, jeden z dvoch (spolu s prof. Nian Cai Liu) zakladateľov tzv. Šanghajského rebríčka (Academic Ranking of World Universities)