Zuzana a Martin – najčastejšie mená študentov UK


28. 05. 2019 00.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, január

„Medzi najčastejšie ženské mena študentiek Univerzity Komenského v Bratislave patria mená Zuzana (959), Katarína (872), Veronika (792), Lucia (750) a Jana(630). V radoch mužského pokolenia je najviac Martinov (683), Michalov (615), Petrov (594), Tomášovia (504) a Jakubovia (308). Aj tieto zaujímavé zistenia vzišli z aktuálnej celouniverzitnej štatistiky (27 412 študentov; z toho 17 427 žien a 9985 mužov). Ojedinelými krstnými menami sa môžu pochváliť predovšetkým zahraniční študenti, napr. ženské mena: Yasmine, Zoi, Laskarina či Una a mužské mená: Axel, Ide, Dirk či Yao. Najviac študentov UK sa narodilo v júli (2436 študentov), najmenej v mesiaci november (2077 študentov). Najčastejšie sa vyskytujúcim dátumom v rodných listoch študentov UK je 30. apríl (102 študentov), za ním nasledujú 10. marec (97 študentov) a 3. máj (96 študentov). Presne na Mikuláša 6. decembra sa narodilo 72 študentov UK. 58 študentov UK ma v rodnom liste vianočný dátum 24. decembra. 50 študentov UK prišlo na svet na Silvestra (31. decembra) a 49 študentov na Nový rok (1. januára). Z okresov Slovenska majú v radoch študentov UK najväčšie zastúpenie všetky bratislavské okresy. Naopak – najmenej študentov UK (15) je z okresu Medzilaborce.“ (Andrea Kučerová)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...21. 1. 2011: Univerzita Komenského založila oficiálnu stránku univerzity na Facebooku. (www.facebook.com/Comenius.University)

...26. 1. 2011: Rektori siedmich popredných slovenských univerzít podpísali na pôde Univerzity Komenského zmluvu o založení združenia „Sedem univerzít“ (U7).

...28. 3. – 1. 4. 2011: Univerzita Komenského zorganizovala prvú celouniverzitnú zbierku kníh (2 036 kníh) pre deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení – Komenského zbierku kníh.