Športovci UK


27. 05. 2019 23.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta.

Beneš Luděk, prof. RNDr., DrSc., absolvent FaF UK 1961, kanoista. MS 1955, 1959, 1965 (1.)
Czoborová Zora, Mgr., FTVŠ UK 1991, fitneska. MS 1994 (1.)
Čierna Dušana, Bc., FTVŠ UK 2008, karatistka. MS 2007, 2008 (1.)
Dukátová Jana, FiF UK 2007, vodná slalomárka. MS 2006 (1.)
Ferenc Pavol, FTVŠ UK 2008, kulturista. MS 1995 (1.)
Frolo Anton, FTVŠ UK 1974, hádzanár. MS 1967 (1.)
Golian Bohuš, PaedDr., FTVŠ UK 1968, volejbalista. OH 1964 (2.), OH 1968 (3.), MS 1956, 1966 (1.)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...1. 2. 2013: Americký prezident Barack Obama na slávnosti v Bielom dome odovzdal slovenskému rodákovi prof. MUDr. Jánovi T. Vilčekovi, CSc., (absolvent LF UK v Bratislave, 1957) najvyššie americké ocenenie za vedu a technológiu– Národnú medailu za technológie a inovácie (National Medal of Technology and Innovation). Prezident Obama v úvodnom príhovore vysoko vyzdvihol prácu a prínos prof. Vilčeka, osobitne v súvislosti s potrebou udržať „ducha inovácie“ vo vede. Profesor J. T. Vilček patrí medzi popredné svetové kapacity v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu.