Odkiaľ sa vzal vianočný stromček?


28. 05. 2019 00.29 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, december

„Vianoce sa odjakživa spájali s mágiou, poverami a veštbami. Dnešné zvyky sú často kombináciou pohanských a kresťanských tradícií. O vianočných zvykoch dávnych aj novodobých hovorí doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK. Odkiaľ sa vzal vianočný stromček? Aj keď dnes vnímame vianočný stromček ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc, v kontexte našich tradícií je to pomerne nový jav. Prišiel k nám z Nemecka. Správy o tom, kedy sa prvýkrát objavil, sú rôzne, ale je to okolo 16. storočia. Od 18. storočia sa šíril cez nemecké protestantské kostoly. K nám sa dostal najprv do miest, kde boli Nemci, potom sa šíril na dediny do vrstiev inteligencie a až nakoniec si tento zvyk osvojil prostý ľud. Takto sa postupne rozšíril v celej Európe. Dokonca imigranti z Európy ho zaniesli aj do Ameriky. Ako sa ľud stotožnil s týmto zvykom? Stromček je všeľudský symbol života a rastu. Predtým bola na našom území dávna tradícia dávať si na Vianoce zelené vetvičky, ktoré mali magickú a ochrannú funkciu. Viseli na oknách alebo nad stolom bol zavesený vrchovec. Zvyk mať na Vianoce stromček sa intenzívne šíril po celej Európe v 19. storočí.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...4. 5. 2013: Uskutočnil sa historicky prvý Deň bratislavských vysokoškolákov a Univerzitná regata. Hlavnou súčasťou podujatia, ktoré sa odohrávalo v bratislavskom centre Eurovea, boli preteky osemveslíc na Dunaji, v ktorých si svoje sily zmerali veslárske tímy UK, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Víťazom prvého ročníka sa stala posádka UK.