História výpadkov

2018

OdDoSlužbaPopis
13.12.2018 8:3013.12.21018 12:20SAPNefungovalo pripojenie do SAPu cez VPN
30.11.2018 8:3030.11.2018 12:30elektrinaPrebehla dočasná odstávka el. prúdu v budove FM.

27.11.2018 10:00

27.11.2018 14:00

SAP

Evidovali sme problém s pomalou odozvou systému VEP. 

21.11.2018 10:0021.11.2018 13:20SAPNeplánovaný výpadok OpenVPN.
20.11.2018 9:1520.11.2018 9:45Sieťová konektivitaSieť bola nedostupná na LF, PdF, FaF, RKCMBF, EBF, FM, FSEV a CĎV z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
12.11.2018 9:0012.11.2018 10:00AbsolventiAplikácia Absolventi bola nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
10.11.2018 22:0011.11.2018 06:00SAPSystém VEP bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
27.10.2018 18:0028.10.2018 10:00SAPVšetky SAP systémy boli nedostupné  z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
20.10.2018 13:0021.10.2018 23:00SAPVšetky SAP systémy boli nedostupné  z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
16.10.2018 19:0016.10.2018 22:00SAPSlužba SAP nebola dostupná z dôvodu plánovanej rekonfigurácie sieťových komponentov v datacentre Ministerstva školstva.
12.10.201812.10.2018CePITV dôsledku vykonávania rekonštrukčných prác na budove Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK mohol byť CePIT telefonicky nedostupný. 

2.10.2018 16:00

2.10.2018 16:40 AISSystém AIS2 bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.

27.9.2018 16:00

27.9.2018 16:40AISSystém AIS2 bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.

14.9.2018 14:00

6.9.2018 16:00

14.9.2018 23:00

6.9.2018 16:10

 Internet  

AIS

Z dôvodu údržby počítačovej siete mohli nastať krátkodobé výpadky internetového pripojenia vo VM Mlyny

Nastala plánovaná odstávka AIS z dôvodu jeho údržby.

4.9.2018 00:004.9.2018 9:00GDPRNefunkčné podpisovanie členstva v CKM.
25.8.2018 19:0026.8.2018 23:00SAP Prebehla servisná odstávka všetkých SAP systémov.
22.8.2018 7:0022.8.2018 10:00Knižničný systémZ dôvodu údržby nebol dostupný knižničný systém (databáza publikačnej činnosti, súborný online katalóg UK). 
17.8.201819.8.2018

SAP, ESS

Prebehla odstávka produktívneho SAP ERP systému VEP a produktívneho ESS portálu.
8.8.2018 9:008.8.2018 12:15AIS2Nastala plánovaná odstávka AIS z dôvodu jeho údržby.
23.7.201829.7.2018MoodleSlužba bola nedostupná z dôvodu pravidelnej údržby.
24.7.2018 20:0024.7.2018 22:00CDO, Absolventi, Granty, Vsprint preukaz, Centrálny register študentovSlužby boli nedostupné z dôvodu plánovaných servisných úkonov.
24.7.2018 9:0024.7.2018 12:30Univerzitné službyNiektoré univerzitné služby boli pomalšie z dôvodu rutinnej údržby diskového poľa.
22.7.2018 14:0022.7.2018 23:00 SAP Systém VEP bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky
17.7.2018 17:0017.7.2018 17:30AIS Systém AIS2 bol nedostupný z dôvodu údržby
17.7.2018 10:1017.7.2018 11:45 Sieťové služby FiFV budove na Gondovej ul. boli sieťové služby nedostupné z dôvodu výpadku elektrickej energie
16.7.218 17.0016.7.2018 20:18E-ubytovanieSlužba bola nedostupná z dôvodu neočakávaných problémov.
6.7.20187.7.2018Z dôvodu nutnej údržby prihlasovacieho systému mohlo dochádzať k výpadkom centrálnych služieb.
27.6.2018 8:0028.6.2018 8:00CRZP/APSSystém CRZP/APS nedostupný z dôvodu pravidelnej údržby
27.6.2018 17:00 27.6.2018 17:20AISSystém AIS2 bol nedostupný z dôvodu pravidelnej údržby
18.6.2018 17:0018.6.2018 17:40AISSystém AIS2 bol nedostupný z dôvodu pravidelnej údržby
17.6.2018 12:00 17.6.2018 24:00SAPNedostupnosť z dôvodu pravidelnej údržby
15.6.2018 20:0016.6.2018 20:00SAPRekonfigurácia systémov
24.5.2018 16:10 24.5.2018 16:35AISPlánovaná servisná odstávka systému
16.5.2018 16:10 16.5.2018 16:40AISPlánovaná servisná odstávka systému
23.4.2018  18:0023.4.2018 20:00Mohlo dôjsť k zhoršeniu štandardnej kvality elektronických služieb UK z dôvodu plánovanej údržby diskových polí.
17.4.2018 20:0017.4.2018 24:00SOFIASystém nedostupný z dôvodu plánovaného výpadku sieťového pripojenia. 
17.4.2018 20:00

17.4.2018 23:00

CDO, Databáza absolventov, Granty, Univerzitné preukazy, Generátor UOCSlužby nedostupné z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
13.4.2018 13:0015.4.2018 24:00SAPTestovací systém VET bol nedostupný z dôvodu jeho obnovy z VEP systému.
14.4.2018 8:0015.4.2018 24:00SAPBola servisná odstávka produktívneho ERP systému VEP.
12.4.2018 8:3012.4.2018 11:30ElektrinaNa Filozofickej fakulte v budove na Gondovej ul. bolo plánované preručenie ditribúcie el. energie.
18.3.2018 14:0018.3.2018 24:00SAPSystémy VEP a VET boli nedostupné.
25.2.2018 14:0025.2.2018
23:00
SAP, VEPSystémy boli odstavené z dôvodu servisných požiadaviek. 
7.2.2018
6:00
7.2.2018
11:00
VOIPVyskytol sa problém s centrálnymi telefónnymi službami.
29.1.2018 8:0029.1.2018 15:00AISVyskytli sa problémy s niektorými funkciami systému AIS. PRoblémy boli odstránené, aplikácia je opäť plne funkčná.
10.1.201811.1.2018 13.00O365V službe O365 bol problém s pripájaním emailových klientov pomocou ECP kódu z dôvodu neplánovanej údržby zo strany poskytovateľa služby. Tento problém sa vyskytoval len pri použití ECP hlavne na starších verziách outlookov 2010, 2013, ale aj pri iných (mobilných aplikáciach) používajúcich ECP.
4.1.2018 7:304.1.2018 7:50AISSystém AIS bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky

2017

Od Do Služba Popis

18.12.2017 7:30 

18.12.2017 7:50AISSystém AIS bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky
15.12.2017 10:00

15.12.2017 10:30

CDO, AISNedostupné pre zmeny údajov kvôli nevyhnutným servisným nastaveniam.
16.11.2017 17:00 19.11.2017 23:59SAPModul VET bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
18.11.2017 18.11.2017ElektrinaV čase od 08:00 do 16:00 môže dôjsť k prerušeniu dodávky elektrickej energie na dobu 30 minút na jeden pavilón FMFI z dôvodu montáže dekompenzačných jednotiek v NN rozvodniach.
16.11.2017 17.11.2017E-mailBoli problémy problémy s prihlásením sa do mailu v starších verziách outlooku.
17.11.2017 8:00 17.11.2017 od 12:00Dokumenty a plochy univerzitných počítačovNeboli prístupné online verzie dokumentov a plôch používateľov, ktorí majú počítač v doméne uniba.local.
10.11.2017 8:00 10.11.2017 14:00 ElektrinaFakulta telesnej výchovy a športu - plánovaný výpadok elektriny v celej budove
8.11.2017 9:00 8.11.2017 12:00 ElektrinaFakulta telesnej výchovy a športu - plánovaný výpadok elektriny v celej budove
3.11.2017
22:00
4.11.2017
11:00
sklad.uniba.skServer sklad.uniba.sk nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
28.10.2017 23:30 29.10.2017 06:00SAPModuly VET a VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
26.10.2017 26.10.2017VOIPMožnosť výskytu výpadkov na telefónnych linkách z dôvodu servisných nastavení.
21.10.2017 6:00 22.10.2017 23:00SAPModuly VET a VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
28.9.2017 10.00 28.9.2017 11:00Univerzitné IT službyMôže prísť k výpadku vybraných IT služieb z dôvodu servisných nastavení siete.
9.9.2017 9:00 11.9.2017 9:30ISKAM, Typo3 a moja.uniba.skProblém s prihlásením
14.8.2017 9:00 25.8.2017 12:00MoodleMoodle - bude prebiehať pravidelná údržba systému.
10.08.2017 7:30 10.08.2017 8:00AIS

AIS bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky. 

1.8.2017 7:30 1.8.2017 10:00AISAIS bol nedostupný z dôvodu údržby systému
29.7.2017 6:00 29.7.2017 12:00Internet MLYNYBoli na VBA a VBB výpadky počítačovej siete z dôvodu rekonfiguráce.
29.7.2017 6:00 29.7.2017 9:00Internet MLYNYBoli v celom areály VM MLYNY výpadky počítačovej siete z dôvodu rekonfiguráce.
14.7.2017 22:00 16.7.2017 22:00Virtuálna knižnicaNebol prístupný Súborný online katalóg fakultných knižníc UK a Databáza publikačnej činnosti UK z dôvodu upgrade-u a údržby knižnično-informačného systému.
10.7.2017 7:30 10.7.2017 8:00AISSlužba AIS bola nedostupná z dôvodu servisných nastavení.
4.7.2017 21:00 5.7.2017 6:00Sieť VM MlynyPočítačová sieť VM Mlyny bola nedostupná z dôvodu servisných nastavení. 
26.6.2017 21:00 26.6.2017 21:45ISKAM, Parkovací systém Mlyny, CDO, Databáza absolventov, Granty, Univerzitné preukazy, Databáza generátora UOC, e-ubytovanieBoli krátkodobo nedostupné z dôvodu servisnej odstávky.
24.6.2017 17:00 25.6.2017 23:00SAPBol nedostupný systém VET a VEP z dôvodu servisných nastavení.
21.6.2017 9:40 22.6.2017 11:50sieť FaFBol neplánovaný výpadok sieťovej konektivity na FaF. 
17.6.2017 6:00 18.6.2017 24:00SAPBol nedostupný systém VET z dôvodu servisných nastavení.
13.6.2017 7:00 13.6.2017 7:20AISAIS bol nedostupný z dôvodu servisných nastavení. 
11.6.2017 12:00 12.6.2017 7:05AISBola obmedzená funkcionalita AIS z dôvodu servisných nastavení.
11.6.2017  12.6.2017 AISBola obmedzená funkcionalita AIS z dôvodu servisných nastavení.
10.6.2017 11.6.2017SAPSAP bol nedostupný z dôvodu servisných nastavení.
10.6.2017 12:00

11.6.2017 7:05

SAPBol nedostupný systém VET z dôvodu servisných nastavení.
1.6.2017 16:00 1.6.2017 17:00SAPNefunkčnosť SAP z dôvodu výpadku VPN
29.05.2017 10:00 29.05.2017 13:30CDO, Absolventi, Parkovací systém MlynyNefunkčnosť z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
26.05.2017 10:00 26.05.2017 12:37uniba.localNedostupný sieťový disk O. Príčinou bola plánovaná údržba serverov.
22.05.2017 09:20 22.05.2017 11:00Sieťová konektivita Družba Výpadok internetu z dôvodu servisných úkonov.
18.05.2017 22:00 21.05.2017 24:00SAP Bola plánovaná servisná odstávka SAP. Nebol dostupný systém VET.
18.05.2017 15:00 18.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na blokoch MIE, MIF, MIG, MIH z dôvodu servisných nastavení.
17.05.2017 15:00 17.05.2017 24:00Sieťová konektivita mlyny Výpadky internetu na bloku VBB z dôvodu servisných nastavení. 
16.5.2017 15:00 16.5.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na blokoch MIE, MIF, MIG, MIH z dôvodu servisných nastavení.
16.05.2017 08:45 16.05.2017 12:15Sieťová konektivita FAF Výpadok sieťovej konektivity na Farmaceutickej fakulte UK z dôvodu úpravy rozvodov elektriny.
11.05.2017 15.00  11.5.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku MIC a MID z dôvodu servisných úkonov.
10.05.2017 15:00 10.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku MIA, MIB a VBA z dôvodu servisných úkonov.
09.05.2017 15:00 09.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
09.05.2017 7:00 09.05.2017 7:30AIS Plánovaná servisná odstávka systému AIS2.
04.05.2017 15:00  04.05.2017 20:00Sieťová konektivita Mlyny Bol výpadok počítačovej siete bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
02.05.2017 09:00 02.05.2017 09:40ISKAM Nedostupný z dôvodu údržby.
28.04.2017 17:00 01.05.2017 23:00SAP servisná odstávka produktívneho SAP ERP systému VEP
25.04.2017 10:00 25.04.2017 14:00Starý WEB, Zmeny FIS Servisná odstávka
25.04.2017 13:30 25.04.2017 20:00Sieťová konektivita mlyny Servisné nastavenie, bloky MI a VBB
24.04.2017 21:00 24.4.2017 23:30ISKAM Servisná odstávka
19.04.2017 7:00 20.4.2017 15:00Sieťová konektivita Mlyny Bol výpadok počítačovej siete bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
06.04.2017 16:40  06.04.2017 20:00 Sieťová konektivita Mlyny Prebiehala plánovaná servisná odstávka internetu na Mlynoch ADO a ADM.
31.03.2017 15:00 31.03.2017 20:00Sieťová konektivita FaF Nebolo dostupné internetové pripojenie v budove fakulty z dôvody rekonštrukcie budovy.
27.03.2017 15:40 27.03.2017 19:00Sieťová konektivita Mlyny Prebiehala plánovaná servisná odstávka internetu na Mlynoch - bloky ADG, ADJ a ADL
24.03.2017 20:00 26.03.2017 23:00 SAP Prebiehala plánovaná servisná odstávka systémov SAP. Budú nedostupné služby VET a VEP.
02.03.2017 20:00 02.03.2017 20:40 AIS Bola servisná odstávka systému AIS2.
16.02.2017 8:00 16.02.2017 15:00 Internet  Prebiehala plánovaná odstávka elektrickej energie. Nebol dostupný internet na ADJ a ADL blokoch.
13.02.2017 10:00 13.02.2017 13:00 IT služby Bola plánovaná údržba diskového poľa. Niektoré IT služby boli chvíľami nedostupné.
03.02.2017 13:00 03.02.2017 13:25 AIS Bola servisná odstávka systému AIS2.
22.01.2016 13:00 22.01.2016 24:00 SAP Bola plánovaná servisná odstávka SAP. Neboli dostupné systémy VEP a VET.

2016

Od Do Služba Popis
21.12.2016 10:00 21.12.2016 12:00 Sieťová konektivita Bola plánovaná údržba sieťového uzla na FMFI
20.12.2016 9:45 20.12.2016 11:30 CDO, Absolventi Boli nedostupné nasledovné služby: CDO a Absolventi. Už sú v plnej prevádzke.
07.12.2016 22:00 08.12.2016 1:00 ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Boli nedostupné nasledovné služby: ISKAM stravovací a ubytovací systém Mlyny, Parkovací systém Mlyny, CDO, Databáza absolventov, Servicebase produkčná databáza, Univerzitné preukazy, Databáza generátora UOC, e-ubytovanie
02.12.2016 02.12.2016 Sieťová konektivita Internet na internátoch Družba bol odstavený. Už je v plnej prevádzke.
1.12.2016 9:00 1.12.2016 15:00 ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Bola plánovaná servisná odstávka, nedostupné boli služby: Databáza absolventov, Parkovací systém Mlyny, Centrálna databáza osôb, Univerzitné preukazy, e-ubytovanie.
29.11.2016 10:00

29.11.2016 22:00

ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Bola plánovaná údržba.

16.11.2016 9:00

18.11.2016 20:00 e-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej servisnej odstávky systému.

10.11.2016 17:00

13.11.2016 24:00 SAP Prebiehala plánovaná servisná odstávka systému. Neboli dostupné systémy VET a VEP (transportovanie).
14.10.2016 13:45 14.10.2016 14:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej technickej údržby.
13.10.2016 7:30 13.10.2016 8:15 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej technickej údržby.
26.9.2016 10:25 26.9.2016 10:30 Sieťová konektivita Služba bola nedostupná z dôvodu technickej údržby.
17.9.2016 16:00 18.9.2016 24:00 SAP Boli nedostupné SAP systémy: VEP a VET
7.9.2016 12:00 7.9.2016 13:10 Sieťová konektivita Služba bola nedostupná z technických príčin.
12.8.2016 19.8.2016 Moodle Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
23.8.2016 12:00 23.8.2016 12:30  AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
4.8.2016 22:00 5.8.2016 3:00 ISKAM Bola plánovaná údržba.
27.7.2016 3.8.2016 Sieťová konektivita Evidovaný výpadok sieťových služieb na Pedagogickej fakulte (objekt na Šoltésovej ulici)
3.8.2016 09:00 3.8.2016 13:00 AIS Odstávka z dôvodu údržby systému.
28.7.2016 14:00 28.7.2016 14:10 E-ubytovanie Z technických príčin bol výpadok ubytovacieho systému.
27.7.2016 8:00 27.7.2016 8:30 Eduroam Výpadok služby z dôvodu technickej inovácie
23.7.2016 7:30  23.7.2016 18:40 Výpadok elektriny Bol plánovaný výpadok elektriny v novej budove na Šafárikovom námestí z dôvodu revízie elektrických rozvodov.
22.7.2016 16:00  22.7.2016 17:15  E-ubytovanie Bol z dôvodu nečakaných technických príčin systém na niekoľko hodín mimo prevádzky. 
21.7.2016  21.7.2016 23:59 E-ubytovanie  Bol predĺžený termín na podanie žiadosti o ubytovanie.
16.7.2016 10:00 16.7.2016 24:00 SAP Boli nedostupné  SAP systémy: VEP, VET, VEC, VSP, VSM, VBP, VBC, VIC, VIT, VIP, VNC, VNT, VNP (ESS portál), BOBJ, Datataservices, Content Server z dôvodu servisnej odstávky.
15.7.2016 7:30 15.7.2016 16:00 Sieťová konektivita VoIP Na RKCMBF bola odstávka počítačovej siete a VoIP.
15.7.2016 8:30  15.7.2016 9:50  Internet V novej budove rektorátu na 2. a 3. poschodí bol plánovaný výpadok internetu. 
14.7.2016 17:00 17.7.2016 24:00 SAP Bol nedostupný testovací systém VET z dôvodu jeho obnovy. 
12.7.2016 14.7.2016 E-ubytovanie

E-ubytovanie - od 12.7 2016 sa môže vyskytnúť problém pri podávaní žiadosti po jej predchádzajúcom zrušení. Na odstránení problému intenzívne pracujeme.

12.7.2016 20:00 12.7.2016 22:00 Mailové služby Pedagogická fakulta Mohli sa vyskytnúť výpadky mailových služieb na Pedagogickej fakulte z dôvodu servisnej odstávky.
8.7.2016 10:01 12.7.2016 13:00 JAS Nemohli sa prihlásiť používatelia s novým heslom.

7.7.2016 14:34

7.7.2016 16:26 E-ubytovanie, CDO, granty, absolventi Služby boli nedostupné z dôvodu preťaženia serveru.
5.7.2016 7:55 5.7.2016 10:20 Sieťová konektivita - Nová budova rektorátu Služba bola nedostupná z dôvodu neočakávaného výpadku elektrickej energie.
27.6.2016 10:47 27.6.2016 11:55 E-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu neočakávaného výpadku.
24.6.2016 7:30 24.6.2016 8:00 E-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
23.6.2016 20:00 23.6.2016 22:00 E-mailové služby PdF Boli nedostupné e-mailové služby PdF z dôvodu údržby.

22.6.2016 8:30

22.6.2016 13:00 FTVŠ elektrická energia Bol výpadok elektriny na celej fakulte.
21.6.2016 9:00 22.6.2016 0:00 CRZP/APS (CVTI SR) Služba nebola dostupná vzhľadom na plánovanú údržbu. 
13.6.2016 7:30 13.6.2016 8:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
9.6.2016 7:30 9.6.2016 10:00 AIS Služba evidencie záverečných prác bola nedostupná z dôvodu navyšovania kapacity na dátovom úložisku.
6.6.2016 14:00 6.6.2016 14:40 absolventi, kurzy, parkovací systém, CDO, Centrálny register študentov, granty, ubytovanie, vsprint Služby boli nedostupné z dôvodu reštartu databázového servera.
13.5.2016 7:30 13.5.2016 12:00 Sieťová konektivita Prebehla plánovaná tech. inovácia na chrbticovej sieti UK. Počas konfiguračných prác mohlo dôjsť k viacerým niekoľkosekundovým výpadkom.
5.5.2016 12:00 5.5.2016 12:50 AIS Prebehla plánovaná odstávka z dôvodu údržby systému.
29.4.2016 29.4.2016 sieťová konektivita, kamery, VoIP Služby boli približne 1 hodinu nedostupné z dôvodu plánovanej odstávky elektrického prúdu.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 14:07 E-mail Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 13:00 Absolventi Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 13:30 CDO Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 12:42 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:00 20.4.2016 11:40 CePIT Služba bola nedostupná z dôvodu rekonštrukcie FMFI
8.4.2016 7:30 8.4.2016 8:00 AIS Plánovaná odstávka z dôvodu údržby systému.
6.4.2016 9:30 6.4.2016 11:30 tlačový server pre knižnicu a e-learningová aplikácia itutor na FAF UK Výpadok vznikol v dôsledku plánovanej údržby databáz.
25.3.2016 28.3.2016 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.
26.3.2016 8:00 27.3.2016 24:00 SAP Plánovaná servisná odstávka SAP systémov: VEP, VET, VEC, VSP, VSM, VBP, VBC, VIC, VIT, VIP, VNC, VNT, VNP (ESS portál), BOBJ, Dataservices, Content Server
17.1.2016 21.3.2016 Sieťová konektivita Mlyny MI, VBA a AD O,R,H,K,M Evidovali sme problém s internetovým pripojením.
18.3.2016 14:25 18.3.2016 14:28 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný krátkodobý výpadok sieťovej konektivity.
15.3.2016 1:00 15.3.2016 10:45 Moodle Bol evidovaný výpadok na stránke moodle.uniba.sk.
4.3.2016 12:00 4.3.2016 13:00 E-mail PdF Prebiehala údržba e-mailových serverov PdF. Z tohto dôvodu nastal výpadok e-mailovej komunikácie na Pedagogickej fakulte.
1.3.2016 13:00 1.3.2016  14:30 Sieťová konektivita RUK Prebehla plánovaná oprava batérií nepretržitého napájania v serverovni na RUK. Mohli byť pozorované krátke výpadky.
23.2.2016 00:03 23.2.2016 10:15 Sieťová konektivita EBF Na EBF bol evidovaný výpadok sieťových služieb.
23.2.2016 9:00 23.2.2016 10:00 Sieťová konektivita Mlyny Blok L bol odstavený od elektrického prúdu. Odstávka bola z dôvodu opráv na hlavnom rozvádzači HR/„L“.
19.2.2016   9:00 19.2.2016   11:00 AIS Evidovali sme občasné výpadky pri zobrazení stránky a prihlásení do systému.
12.2.2016 13.2.2016 KMS Boli výpadky KMS servera. Z tohto dôvodu nefungovalo licencovanie produktov Windows a Office cez KMS službu.
5.2.2016 14:00 10.2.2016 FaF UK Prebiehala konfigurácia pripojenia ústredne FaF a preto bolo možné evidovať mikrovýpadky v poskytovaní fakultných hlasových služieb.
6.2.2016 7.2.2016 Moodle Systém bol nedostupný z dôvodu plánovanej odstávky. 
4.2.2016 13:00 7.2.2016 24:00  VEP a VET Systém VET bol nedostupný z dôvodu obnovy. VEP bol dostupný, nebolo možné iba transportovať.
24.1.2016 17:00 24.1.2016 24:00 Sofia/SAP Plánovaná servisná odstávka SAP systémov.

21.1.2016 11:00

21.1.2016 11:20 AIS Bol plánovaný výpadok služby AIS z dôvodu údržby systému.
19.1.2016 8:30 19.1.2016 10:00 Sieťová konektivita Mlyny Evidovali sme výpadok inernetu na internátoch v Mlynskej doline.
14.1.2016 16:00 15.1.2016 Webové rozhranie office365 Výpadok k emailovým kontám cez moja.uniba.sk. Problém bol na strane poskytovateľa služby - Microsoftu.
14.1.2016 13:50 14.1.2016 18:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Bol výpadok internetu z dôvodu poškodenia jedného z hlavných komponentov siete.
16.1.2016 08:00 16.1.2016 13:00 MI I Elektrický prúd Na MI I bola odstavená elektrina z dôvodu rekonštrukcie elektrickej rozvodne a tým pádom aj obmedzená funkčnosť internetového pripojenia.
4.1.2016 9:00 5.1.2016 10:00 VoIP Bolo vážne obmedzenie telefónnej linky z dôvodu poruchy na centrálnej ústredni.
23.12.2015 3.1.2016 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

2015

Od Do Služba Popis
28.12.2015 9:30 29.12.2015 23:15 Centrálne IT služby Technologický upgrade centrálnej infraštruktúry.
17.12.2015 6:45 17.12.2015 6:55 AIS Služka bola krátkodobo nedostupná. Išlo o plánovaný servis.
28.11.2015 15.12.2015 sieťová konektivita Mlyny AD Evidovali sme problém so sieťovou konektivitou na AD.
6.12.2015  7.12.2015 moja.uniba.sk Evidovali sme problém s platnosťou bezpečnostného certifikátu.
4.12.2015 12:00 4.12.201512:10 AIS Bola služba nedostupná z dôvodu reštartu systému.
3.12.2015 18:00 3.12.2015 18:30 AIS Bola plánovaná odstávka systému z dôvodu úpravy konfigurácie.
2.12.2015 01:00 2.12.2015 07:00 AIS V službe sa vyskytli neočakávané výpadky.
1.12.2015 20:00 1.12.2015 21:30 AIS Bola služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
29.11.2015 17:00 29.11.2015 24:00 SAP (VEP, VET) Bola plánovaná servisná odstávka.
26.11.2015 21:30 27.11.2015 6:30

Sieťová konektivita Mlyny

Bol plánovaný výpadok počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
26.11.2015 7:00 26.11.2015 10:30 VoIP Bol zaznamenaný výpadok služby. Možnosť prijímania a vykonávania univerzitných hovorov bola dočasne obmedzená, bolo možné volať mimo univerzitu.
22.11.2015 9:00 24.11.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny bol evidovaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity.
19.11.2015 07:40  19.11.2015 08:10 Sieťová konektivita EBF, FaF, PdF, RKCMBF, FSEV Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
13.11.2015 16:00 16.11.2015 24:00 VET Plánovaný výpadok z dôvodu obnovy systémov
4.11.2015 21:30 4.11.2015 24:00 ISKAM, CDO, Absolventi, Granty, Office365 Plánovany výpadok z dôvodu údržby systémov.

2.11.2015 7:30

2.11.2015 8:10 AIS Plánovaná odstávka z dôvodu nasadzovania novej verzie.

24.10.2015

15:00

25.10.2015

24:00

Systémy VEP, VET Systémy boli nedostupné z dôvodu servisnej údržby.

17.10.2015

08:00

17.10.2015

10:00

Centrálne IT služby Plánovaná odstávka elektrického prúdu.
15.10.2015 12:00 15.10.2015 13:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
2.10.2015 11:10 2.10.2015 12:30 CDO, Absolventi, Granty Služby boli nedostupné z dôvodu údržby systému
22.9.2015 8:00 29.9.2015 8:00 Sieťová konejtivita Mlyny - AD R,H,K,M,N,O Bola služba nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku
24.9.2015 20:00 24.9.2015 21:00 PDF - Emaily Bola služba nedostupná z dôvodu údržby.
17.9.2015 20:00 18.9.2015 6:00 Absolventi, CDO Bola plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
17.9.2015 14:00 17.9.2015 14:25 AIS Bol zaznamenaný výpadok systému z dôvodu preťaženia.
17.9.2015 0:00 17.9.2015 1:00 Maillový systém Mlynov Boli možné krátke výpadky služby z dôvodu údržby systému.
14.9.2015 0:00 17.9.2015 1:00 JAS Bolo prihlasovanie do IT služieb (AIS2, ubytovanie, CDO a pod.) nefunkčné v častých krátkych intervaloch.
11.9.2015 20:00 13.9.2015 24:00 VET - SOFIA Služba bola nedostupná z dôvodu reorganizácie databázy po upgrade. Ostatné SAP systémy neboli odstavené.
1.9.2015 12:00 1.9.2015 13:00 konto.uniba.sk Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
28.8.2015 12:00 28.8.2015 12:10 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
26.8.2015 20:00 26.8.2015 20:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému (nasadenie novej verzie).
22.8.2015 23.8.2015 Webová prezentácia fakulty Cez víkend 22.-23.8.2015 môže z dôvodu údržby dôjsť k výpadkom webovej prezentácie univerzity. Za obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.
22.8.2015 23.8.2015 Akademická knižnica UK Bola nedostupná z dôvodu údržby. Opätovné spustenie bolo naplánová na 24.8.2015.
19.8.2015 12:00 24.8.2015 Moodle Plánovaná odstávka služby z dôvodu letnej údržby.
20.8.2015 15:00 20.8.2015 17:45 AIS Plánovaná odstávka systému AIS z dôvodu údržby systému (namiesto pôvodného času 09:00 - 13:00).
11.8.2015 16:00 20.8.2015 12:00 SAP VEP - zadávanie cestovných príkazov Bolo v službe zablokované zadávanie cestovných príkazov.
19.8.2015 14:00 19.8.2015 17:00  UNIBA.SK Webová prezentácia bola nedostupná z dôvodu výpadku. 
12.8.2015 18:00 19.8.2015 12:00 SAP VEP Systém SAP bol nedostupný z dôvodu technologického upgradu systému
14.8.2015 11:00 14.8.2015 14:00 CDO Služba bola nedostupná z dôvodu úpravy databázy. Počas odstávky CDO môže byť služba nedostupná vrátane zmeny hesla.
14.8.2015 10:10 14.8.2015 11:15 AIS Služba bola nedostupná z technických príčin.
12.8.2015 14:00 12.8.2015 15:00 UNIBA.SK Prebiehala údržba webovej prezentácie počas ktorej sa mohla stránka správať neštandardne.
11.8.2015 22:00 11.8.2015 23:00 SAP VET Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej odstávky.
10.8.2015 8:00 11.8.2015 10:00 E-Ubytovanie Nastávali problémy v službe e-ubytovanie. Najmä na JLF UK a PdF UK. Chyby boli odstránené.
28.7.2015 8:00 7.8.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Boli možné výpadky služby z dôvodu zlyhania klimatizácie.
2.8.2015 8:45 3.8.2015 11:30 Sieťová konektivita, Mlyny MI Služba bola nedostupná z technických príčin.
30.7.2015 31.7.2015 FaF UK - internetová a telefónna konektivita V pravej časti budovy FaF UK z dôvodu plánovanej prekládky rozvodovej skrine. Nebude možné poskytovať služby, ktoré vyžadujú internetovú konektivitu a to najmä dekanátu a študijného oddelenia.
20.7.2015 16:00 23.7.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Služba bola nedostupná z technických príčin.
21.7.2015 9:30 21.7.2015 11:15 AIS - ZP Vkladanie prác bolo dočasne nedostupné z dôvodu úprav systému.
17.7.2015 19:00 19.7.2015 23:00 VEP, VET Služby boli nedostupné z dôvodu vykonania potrebných servisných úkonov.
20.7.2015 7:00 20.7.2015 7:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
9.7.2015 7:00 9.7.2015 7:50 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
30.6.2015 12:00 30.6.2015 16:30 CePIT, CIT UK Služba bola nedostupná z dôvodu poškodenia sieťového vedenia.
29.6.2015 9:00 29.6.2015 12:10 Sieťová konektivita - PDF, Račianska ulica Bola odstavená sieťová konektivita z dôvodu výpadku elektriny.
26.6.2015 9:00 26.6.2015 14:00 Eduroam Bol problém s pripojením do bezdrôtovej siete eduroam.
25.6.2015 16:00 25.6.2015 20:00 FaF UK - telefónna ústredňa Plánovaná rekonštrukcia telefónnej ústredne.
25.6.2015 7:00 25.6.2015 7:20 AIS Plánovaná údržba systému.
24.6.2015 13:00 24.6.2015 14:00 FaF - sieť, ostatné služby Plánovaná odstávka elektriny.
16.6.2015 12:17 16.6.2015 14:40 FAF- sieť Výpadok sieťovej konektivity z dôvodu neplánovanej odstávky elektriny.
15.6.2015 8:05 15.6.2015 13:00 AIS Neplánovaný výpadok služby.
11.6.2015 7:00 11.6.2015 16:00 AD blok H, blok K Výpadok počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
7.6.2015 8.6.2015 10:20 AIS - zmena hesla Evidovali problém pri zmene hesla do systému AIS, ktorý nezaevidoval zmenené heslo a nebolo možné sa prihlásiť do systému.
1.6.2015 7:00 1.6.2015 10:15 JAS Služba bola obmedzená(nebolo možné meniť heslo) z technických príčin.
31.5.2015 17:00 31.5.2015 23:00 VEP, VET systémy Boli služby nedostupné z dôvodu servisných úkonov.
28.5.2015 17:30 29.5.2015 10:00 AIS obmedzená dostupnosť (záverečné práce, e-prihlášky) Bola služba nedostupná z technických dôvodov.
28.5.2015 19:00 28.5.2015 20:00 Mailová služba na PdF Bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
25.5.2015 12:00 25.5.2015 12:30 Mailová služba na FaF Bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov na serveri.
24.5.2015 7:00 24.5.2015 23:00 Sieťová konektivita - ADA, ADB, ADC, ADD, ADE Bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov.
20.5.2015 7:00  20.5.2015 8:00 EduRoam Bola služba nedostupná z dôvodu údržby.
18.5.2015 11:45 18.5.2015 12:15 CDO, Granty mladých UK, Absolventi, Prístupový a parkovací systém Mlyny a ďalšie služby Služby boli nedostupné z dôvodu údržby databázy.
16.05.2015 12:00 17.05.2015 12:00 VET Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
7.5.2015 18:00 8.5.2015 00:00 VET Bola plánovaná servisná odstávka TESTOVACIEHO SYSTÉMU VET v datacentre Ministerstva Školstva.
6.5.2015 12:00 6.5.2015 12:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
6.5.2015 9:45 6.5.2015 10:30 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity s dopadom na všetky služby. 
 6.5.2015 12:00 6.5.2015 12:30 AIS Služba nedostupná z dôvodu plánovanej údržby
 6.5.2015 9:45 6.5.2015 10:30 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity s dopadom na všetky služby.

5.5.2015 10:30

5.5.2015 10:45 Sieťová konektivita - FaF Neohlásený výpadok elektrickej energie.
29.4.2015 21:00 30.4.2015 8:00 Sieťová konektivita - Mlyny

Služba nedostupná z dôvodu výmeny sieťových prvkov.

30.4.2015 13:10 30.4.2015 13:20 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
30.4.2015 7:00 30.4.2015 8:00 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
28.4.2015 7:00 28.4.2015 8:30 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
28.4.2015 18:00 28.4.2015 19:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
22.4.2015 21:00 22.4.2015 22:30 Mailová služba, PDF UK Služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného servisu. 
21.4.2015 21:00 21.4.2015 22:30 Mailová služba, PDF UK Služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného servisu. 
20.4.2015 10:00 20.4.2015 10:10 Konektivita na FMFI Plánovaný výpadok z dôvodu konfigurácie firewallu.
11.4.2015 8:00 11.4.2015 19:00 RUK, FiF, PraF, CePIT Hotline Výpadok z dôvodu plánovaných úprav v sieti BENESTRA s.r.o..
3.4.2015 6.4.2015 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

1.4.2015 7:00

1.4.2015 17:00

Počítačová sieť - ADM,ADL,ADJ,ADG,ADF

Služba bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov.

 

29.3.2015 16:00


30.3.2015 7:00


CDO, GUK, E-ubytovanie


Z technických príčin bola služba nedostupná.

24.3.2015 7:30 24.3.2015 8:20 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
16.3.2015 13:00 16.3.2015 17:00 IT služby Služba bola nedostupná z dôvodu elektroinštalačných prác v serverovni CIT UK.
14.3.2015 16:00 14.3.2015 23:59 SAP systémy Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
12.3.2015 20:00 15.3.2015 23:59 VET systém Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
10.3.2015 14:15 10.3.2015 14:20 www.uniba.sk s podstránkami Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
9.3.2015 07:00 9.3.2015 17:00 Sieťová konektivita na bloku AD S,T,P,N Výpadok služby z dôvodu rekonštrukcie switchovne.
3.3.2015 08:00 3.3.2015 18:00 Sieťová konektivita na bloku AD T Výpadok služby z dôvodu rekonštrukcie switchovne.
25.2.2015 12:00 26.2.2015 7:00 E-learning, sieťová konektivita a ďalšie služby v budove Farmaceutickej fakulty Služba nedostupná z dôvodu mechanického poškodenia elektrického kábla.
21.2.2015 17:00 21.2.2015 23:00 SAP - VET Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
16.2.2015 8:00 16.2.2015 10:45 AIS Bol zaznamenaný výpadok z dôvodu vysokej záťaže.
14.2.2015 18:30 15.2.2015 19:00 Email internátov v Mlynskej doline Ohlásený update serverov.
13.2.2015 20:00 15.2.2015 12:00 Systémy inf. technológií v budove Farmaceutickej fakulty Ohlásený výpadok elektrickej energie.
13.2.2015 13:00 13.2.2015 13:30 Kamerové systémy Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
13.2.2015 7:00 13.2.2015 8:55 AIS Zaregistrovali sme neplánovaný výpadok služby.
5.2.2015 12:20 5.2.2015 13:20 AIS, CDO Zaregistrovali sme neplánovaný výpadok služieb.
3.2.2015 ráno 3.2.2015 E-prihláška Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.

3.2.2015 7:00

3.2.2015 7:40 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
19.1.2015 10:00 19.1.2015 16:00 Stránky uniba.sk, jfmed.uniba.sk a staré webové a testovacie stránky Nedostupné z dôvodu údržby databázy.
13.1.2015 13.1.2015 AIS Zaregistrovali sme neplánované problémy s akademickým informačným systémom.
13.1.2015 13.1.2015 E-learning (moodle.uniba.sk) Služba bola nedostupná z dôvodu úprav systému.
20.12.2014 4.1.2015 Hotline – CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

2014

Od Do Služba Popis
16.12.2014 7:30 16.12.2014 8:00 AIS Bola vykonaná odstávka z dôvodu údržby systému. 
29.11.2014 6:00 2.12.2014 7:00  Univerzitné heslá(AIS) Z dôvodu neplánovaného výpadku systému bola nemožná zmena prístupových hesiel.
1.12.2014 17:00 1.12.2014 21:00 Voip Bolo zaznamenané obmedzenie služby. Možnosť telefonovania z univerzitných telefónov na mobilné čísla bola z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená.
29.11.2014 6:00 1.12.2014 15:00 CDO, E-Ubytovanie Služby boli nedostupné z dôvodu neplánovaného výpadku systému.
24.11.2014 9:30 24.11.2014 11:30 Sieťová konektivita UK Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity.
20.11.2014 18:00 21.11.2014 08:00 Elektronická pošta, ISKAM/ e-peňaženka a iné Služby boli nedostupné z bezpečnostných servisných úkonov. 
14.11.2014 01:00  17.11.2014 24:00  Finančný informačný systém - VET (testovací) 

Bola služba nedostupná z dôvodu kópie databázy.

8.11.2014 10:30 8.11.2014 12:00 Hotline - CePIT Operátori boli nedostupní z dôvodu nečakaného výpadku elektrickej energie.
5.11.2014 17:45 5.11.2014 18.45 Sieťová konektivita UK Boli krátke výpadky počítačovej siete.
4.11.2014 8:00 4.11.2014 18.00 Sieťová konektivita Mlynská dolina Boli výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
4.11.2014 17:00 4.11.2014 17:30 Webová prezentácia univerzity Boli stránky Univerzity Komenského (www.uniba.sk) nedostupné z dôvodu plánovanej údržby.
3.11.2014 14:30 3.11.2014 15:01 AIS Nedostupný z dôvodu údržby.
3.11.2014 08:00 3.11.2014 18:00 Sieťová konektivita Mlynská dolina Výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
28.10.2014 08:00 28.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Bol výpadok počítačovej siete na ADM, ADO a ADR.
27.10.2014 16:00 27.10.2014 17:00 Webstránky Univerzity Komenského v Bratislave Boli nové webové stránky www.uniba.sk nedostupné z dôvodu zvyšovania serverovej kapacity.
27.10.2014 08:00 27.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Boli možné výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
25.10.2014 20:00 26.10.2014 08:00 SOFIA Plánovaná odstávka systému.
24.10.2014 08:00 24.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Boli možné výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
23.10.2014 15:30 23.10.2014 18:00 Voip, CEPIT Bol zaznamenaný výpadok služieb. Možnosť prijímania a vykonávania hovorov z univerzitných telefónov bola dočasne obmedzená.
17.10.2014 00:00 17.10.2014 9:30 Celoplošné problémy s infraštruktúrou Viaceré služby neboli dostupné, resp. mali spomalenú odozvu.
16.10.2014 03:18 16.10.2014 10:08 Celoplošné problémy s infraštruktúrou Viaceré služby neboli dostupné, resp. mali spomalenú odozvu.
12.10.2014 14:00 12.10.2014 23:00 Sofia Bola plánovaná odstávka služby.
30.9.2014 20:30 30.9.2014 22:00 Univerzitný e-mail Pedagogická fakulta Boli odstavené e-mailové služby z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
24.9.2014 21:00 24.9.2014 22:00 Univerzitný e-mail Rektorát Boli odstavené e-mailové služby z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
24.9.2014 12:30 24.9.2014 13:10 Univerzitný e-mail Farmaceutickej fakulty Bolo oneskorené doručovanie e-mailov z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
22.9.2014 8:03 22.9.2014 8:30 AIS Bol nečakaný výpadok služby z dôvodu vysokej záťaže.
8.9.2014 8.9.2014 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nečakaného výpadku.
11.8.2014 18.8.2014 MOODLE Systém bol v režime údržby z dôvodu prechodu na nový akademický rok.
17.8.2014 18:00 17.8.2014 24.00 Sofia Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
15.8.2014 8:15 15.8.2014 12:05 AIS Služba nedostupná z dôvodu plánovanej údržby systému.
8.8.2014 6:00 8.8.2014 11:40 AIS Bol zaznamenaný výpadok služby.
8.8.2014 0:00 8.8.2014 10:50 VoIP Bol zaznamenaný výpadok služby. Možnosť telefonovania z univerzitných telefónov bola z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená.
7.8.2014 8:00 7.8.2014 9:30 AIS Systém nedostupný z dôvodu údržby.
4.8.2014 5.8.2014 mailový server, služby siete FaF boli v dôsledku víkendového nepriaznivého počasia nedostupné.
25.7.2014 9:00 30.7.2014 11:00 AIS V dôsledku mimoriadneho vyčíňania prírodných živlov v Žiline, bol systém CRZP (www.crzp.sk) dočasne nedostupný.
16.7.2014 9:00 16.7.2014 9:45 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
4.7.2014 8:02 4.7.2014 AIS bol zaznamenaný výpadok služby
28.6.2014 1:00 29.6.2014 21:00 Sofia bola služba nedostupná z dôvodu reorganizácie databázy
11.6. 2014 16.6.2014 14:00 AIS bol zaznamenaný výpadok služby AIS.
9.6.2014 10:00 9.6.2014 10:45 Telefónia - VoIP bol zaznamenaný problém s telefonickou ústredňou Rektorátu UK, z toho dôvodu niektoré čísla Rektorátu Univerzity Komenského neboli dovolateľné.
5.6.2014 20:00 5.6.2014 20:20 AIS služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
03.06.2014 20:30 03.06.2014 20:50 AIS služba nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
25.5.2014 17:00 25.5.2014 24:00 SOFIA- VEP VET odstávka systému z dôvodu údržby.
16.5.2014 13:00 16.5.2014 13:15 AIS nedostupná z dôvodu údržby systému.
15.5. 2014 10:08 15.5. 2014 10:14 AIS nečakaný výpadok služby
14.5.2014 9:50 14.5.2014 10:10 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu údržby.
6.5.2014 15:00 6.5.2014 18:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
29.4.2014 20.30 29.4.2014 22.00 E-mail - PdF UK Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
24.4.2014 9:00 24.4.2014 9:30 UNIBA.sk služba nebola dostupná
18.4.2014 21.4.2014 7:00 CePIT Z dôvodu veľkonočných sviatkov bolo pracovisko v obmedzenom režime.
11.4.2014 07:00 13.4.2014 24:00 SAP-SOFIA Testovací SAP systém VET bol nedostupný z dôvodu kópie databázy zo systému VEP.
7.4.2014 13:00 7.4.2014 13:15 AIS Služba nedostupná z dôvodu nasadenia hotfixu
1.4.2013 8:05 1.4.2013 10:45 Sieťová konektivita Farmaceutická fakulta nastal výpadok celej sieťovej konektivity z dôvodu výpadku elektriny v okolí fakulty.
31.3.2014 9:45 31.3.2014 10:15 AIS Služba nedostupná z dôvodu neplánovanej údržby servera.
25.3.2014 20:00 25.3.2014 20:20 AIS Služba nedostupná z dôvodu nasadenia novej verzie
21.3.2014 21:00 22.3.2014 13:00 SOFIA - SAP Služba nedostupná z dôvodu odstávky v datacentre ministerstva školstva.
10.02.2014 28.2.2014 Zmena hesla cez SMS služba nedostupná pre majiteľov telefónnych čísel prenesených od operátora Telekom k operátorovi Telefonica O2 z dôvodu technických problémov na strane externého dodávateľa.
22.2.2014 9:00 23.2.2014 12:00 E-mail - FaF elektronická pošta pre zamestnancov FaF bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby
5.2.2014 9:30 5.2.2014 10:00 AIS služba nedostupná z dôvodu údržby a nasadenia hotfixu
3.2.2014 6:45 3.2.2014 7:00 AIS služba nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
29.1.2014 20:00 29.1.2014 21:00 em.fedu.uniba.sk služba bola nedostupná pre zamestnancov a doktorandov z dôvodu aktualizácie
27.1.2014 6:45 27.1.2014 7:00 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie
17.1.2014 23:00 19.1.2014 11:30 Email FaF elektronická pošta zamestnancov FaF UK bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
15.1.2014 6:30 15.1.2014 7:00 AIS bola služba nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie.
9.1.2014 20:00 9.1.2014 21:00 Email - PdF služba bola dočasne nedostupná z dôvodu plánovanej údržby servera.
9.1.2014 11:00 9.1.2014 11:10 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.

2013

Od Do Služba Popis
20.12.2013 8.1.2014 Zmena hesla prostredníctvom SMS bola nedostupná pre majiteľov telefónnych čísel prevedených od operátora Telekom k operátorovi O2 z dôvodu technických problémov na strane externého dodávateľa.
21.12.2013 1.1.2014 CePIT služba bola nedostupná z dôvodu celozávodnej dovolenky
18.12.2013 10:35 18.12.2013 10:50 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
13.12.2013 11:00 13.12.2013 11:15 AIS služba bola nedostupná z dôvodu krátkodobej aktualizácie dát
10.12.2013 07:00 10.12.2013 08:00 Služby IT bola nedostupná zmena hesla cez moja.uniba.sk, databáza absolventov, CDO a Granty, kvôli plánovanej údržbe servera.
4.12.2013 4.12.2013 Sieťová konektivita V lokalite Moskovská na PDF bol výpadok elektickej energie a sieťovej konektivity. Na Šoltésovej nastal výpadok sieťovej konektivity. Plánovaná odstávka elektrickej energie.
3.12.2013 9:00 3.12. 2013 9:15 AIS nasadzovanie opravnej verzie pre CRS2
15.11.2013 15:00 22.11.2013 9:30 Služby CIT - VPN zmeny v infraštruktúre prístupových práv
22.11.2013 20:00 22.11.2013 20:40 AIS krátka plánovaná odstávka z dôvodu nasadenia novej verzie
31.10.2013 3:10 31.10.2013 8:30 Služby IT sieťová infraštruktúra univerzity nedostupná
31.10.2013 9:30 31.10.2013 10:00 Služby IT - CĎV zmeny v sieťovej infraštruktúre
30.10.2013 14:00 30.10.2013 15:00 Služby IT - Rektorát zmeny v sieťovej infraštruktúre
30.10.2013 13:00 30.10.2013 13:30 Služby IT - ŠDJĽŠ zmeny v sieťovej infraštruktúre
29.10.2013 10:30 29.10.2013 11:30 Služby IT - FMFI zmeny v sieťovej infraštruktúre
28.10.2013 20:00 28.10.2013 20:40 AIS krátka plánovaná odstávka z dôvodu nasadenia novej verzie
28.10.2013 15:00 28.10.2013 16:00 Služby IT- FMFI zmeny v sieťovej infraštruktúre
25.10.2013 8:00 25.10.2013 8:30 E-mail - FaF služba bola dočasne nedostupná z dôvodu plánovanej údržby servera.
24.10.2013 14:00 24.10.2013 15:00 Služby IT - Družba zmeny v sieťovej infraštruktúre
24.10.2013 14:00 24.10.2013 15:00 Služby IT - rektorát zmeny v sieťovej infraštruktúre
22.10.2013 7:45 22.10.2013 8:50 E-mail- FAF plánovaná údržba sieťovej infraštruktúry
21.10.2013 15:00 21.10.2013 16:00 Služby IT- LF boli vykonávané plánované zmeny v sieťovej infraštruktúre
17.10.2013 10:00 17.10.2013 11:00 Služby IT- PdF boli vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre.
15.10.2013 9:30 15.10.2013 10:30 Služby IT - FIF boli vykonávané plánované zmeny v sieťovej infraštruktúre
11.10.2013 16:00 11.10.2013 00:00 FIS/Sofia plánovaná odstávka Dátového centra rezortu školstva
24.9.2013 8:00 24.9.2013 11:00 Hotline - Cepit obmedzená dovolateľnosť z dôvodu externého problému
20.9.2013 8:45 20.9.2013 9:15 AIS prevádzka bola obmedzená vo vzťahu k externým systémom.
13.9.2013 17.00 15.9.2013 22:00 FIS/Sofia bola služba nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie aplikačného softvéru systému SAP.
13.9.2013 13:00 13.9.2013 13:05 AIS bola krátka plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby.
11.9.2013 21:30 11.9.2013 21:40 AIS bola krátka plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby.
11.9.2013 11.9.2013 Univerzitné preukazy v dopoludňajších hodinách nebolo možné validovať univerzitné preukazy na univerzitných termináloch, ktoré boli 11. 9. 2013 aktivované na štúdijnom oddelení. (Preukazy aktivované 10. 9. 2013 validovať možné bolo).
27.8.2013 30.8.2013 E-learning moodle.uniba.sk bol v administratívnom režime z dôvodu prechodu na nový akademický rok.
26.8.2013 14:00 26.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre EBF, FTVŠ a FM UK.
22.8.2013 11:00 22.8.2013 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre PraF UK.
22.8.2013 16:00 22.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre FSEV a RKCMBF UK.
22.8.2013 22.8.2013 16:20 Sieťová konektivita sieťová konektivita do univerzitnej siete a do Internetu na PriF nebola dostupná z dôvodu zlyhania centrálneho sieťového prvku.
22.8.2013 11:00 22.8.2013 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre PraF UK.
22.8.2013 22.8.2013 ranné hodiny Služby IT z dôvodu neočakávaného výpadku elektrickej energie boli niektoré služby v ranných hodinách nedostupné.
21.8.2013 10:00 21.8.2013. 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre Prif UK.
19.8.2013 20:00 19.8.2013 20:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
19.8.2013 14:00 19.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre Rektorátu UK.
17.7.2013 9:00 17.7.2013 13:00 AIS bola služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
22.6.2013 23.6.2013 služby IT centrálne IT služby boli poskytované v mimoriadnom režime z dôvodu odstávky elektrickej energie v areáli FMFI kde prebiehali prepojovacie práce v rámci stavby UK FMFI fotovoltaická elektráreň.
20.6.2013 20:00 20.6.2013 20:40 AIS nastala krátka odstávka služby z dôvodu údržby systému.
17.6.2013 20:00 17.6.2013 20:40 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
15.6.2013 08:00 15.6.2013 15:00 služby IT boli centrálne IT služby oskytované v mimoriadnom režime z dôvodu odstávky elektrickej energie v areáli FMFI kde prebehli prepojovacie práce v rámci stavby UK FMFI fotovoltaická elektráreň.Funkčnosť AIS, elektronickej pošty, webu, hotline, VoIP a služieb ISKAMu týmto NEBOLA DOTKNUTÁ, služby boli plne funkčné. Ostatné IT služby boli v uvedenom termíne obmedzené, alebo nedostupné.
12.6.2013 12:30 12.6.2013 12:40 AIS2 bola služba krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie
6.6.2013 14:00 6.6.2013 17:00 služby IT vykonané zmeny v sieťovej infraštruktúre Farmaceutickej fakulty UK.
27.5.2013 20:00 27.5.2013 20:40 AIS2 Kvôli nasadzovaniu opravnej verzie bola služba nedostupná
24.5.2013 15:00 25.5.2013 služby IT Kvôli plánovanej aktualizácii hlavných sieťových prvkov bola prevádzka niektorých IT služieb obmedzená.
10.5.2013 8:00 10.5.2013 8:20 AIS služba bola nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
6.5.2013 12:00 6.5.2013 14:00 E-ubytovanie bola služba e-ubytovanie krátkodobo nedostupná z dôvodu technologického upgradu.
29.4.2013 20:00 29.4.2013 20:40 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadenia opravnej verzie
19.4.2013 15:00 22.4.2013 6:00 služby IT V súvislosti s veľkou plánovanou údržbou serverovne bola prevádzka niektorých služieb obmedzená
15.4.2013 20:00 15.4.2013 20:40 AIS2 pre krátku odstávku z dôvodu nasadzovania novej verzie bola prevádzka služby obmedzená
12.4.2013 15:00 15.4.2013 ráno Zmena hesla v AIS2 V súvislosti s prebiehajúcou údržbou serverovne nebola možná zmena hesla v AIS2
12.4.2013 15:00 15.4.2013 ráno služby IT pre veľkú plánovanú údržbu serverovne bola prevádzka niektorých služieb IT obmedzená.
10.4.2013 10:00 10.4.2013 14:30 Office 365 Do študentského mailu sa nedalo prihlásiť kvoly chybe na servery.
22.3.2013 8:00 22.3.2013 18:00 SOFIA SAP systémy VET a VEP boli nedostupné z dôvodu odstávky Dátového centra rezortu školstva.
21.3.2013 06:15 21.3.2013 07:00 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
31.1.2013 12:00 31.1.2013 12:40 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
17.1.2013 16:45 17.1.2013 17:00 AIS krátka odstávka systému bola od 16:45 do 17:00 z dôvodu údržby.
9.1.2013 23:00 10.1.2013 14:30 E-prihláška služba bola nedostupná z dôvodu internej poruchy
4.1.2013 23:45 5.1.2013 12:30 AIS systém bol nedostupný z dôvodu internej chyby na serveri AIS DB

2012

Od Do Služba Popis
20.12.2012 12:00 20.12.2012 13:50 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
7.12.2012 14:00 9.12.2012 16:00 LIVE@edu služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného prechodu na Microsoft Office 365.
8.12.2012 8:20 8.12.2012 10:20 AIS neplánovaná odstávka služby z dôvodu preťaženia systému.
06.12.2012 14:00 06.12. 14:30 E-mail PdF služba bola nedostupná z dôvodu údržby servera
06.12.2012 12:00 06.12.2012 12:40 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie
29.11.2012 9:30 29.11.2012 11:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
21.11.2012 15:00 21.11. 18:00 Telefónia - VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne.
15.11.2012 07:00 15.11.2012 12:00 Telefónia-VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne
14.11.2012 15:00 14.11. 18:00 E-mail PdF Plánovaná odstávka mailového servera em.fedu.uniba.sk
6.11.2012 20:00 6.11.2012 20:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
5.11.2012 12:30 5.11.2012 17:00 VPN služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie
29.10.2012 15:00 29.10.2012 17:00 EMAIL PdF služba bola nedostupná z dôvodu údržby serveru.
18.10.2012 22.10.2012 Telefónia-VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne.
10.10.2012 13:00 10.10.2012 14:45 AIS Plánovaná odstávka služby z dôvodu údržby.
8.10.2012 20:00 8.10.2012 21:00 AIS krátka odstávka služby z dôvodu aktualizácie systému
20.9.2012 13:00 20.9.2012 13:30 AIS Plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Služba však fungovala, údržba bola vyriešená alternatívnym riešením.
06.09.2012 20:00 06.09.2012 20:45 AIS Plánovaná odstávka systému, nebolo možné prihlásenie sa do služby
01.09.2012 7:00 01.09.2012 13:00 Internet Bol odstavený výškový blok A aj B od elektrickej energie z dôvodu údržby. Odstávka elektrickej energie spôsobila výpadok internetu.
27.08.2012 16:00 27.08.2012 16:30 E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov Služby boli nedostupné z dôvodu bežnej údržby.
15.08.2012 07:00 15.08.2012 08:30 AIS systém bol nedostupný z dôvodu nasadzovania novej verzie
30.07.2012 13:00 30.07.2012 16:30 AIS bola nedostupná služba z dôvodu plánovanej údržby systému
29.07.2012 9:00   E-Prihláška bol zaregistrovaný výpadok systému z dôvodu výpadku servera.
26.07.2012 18:00   CePIT bol zaregistrovaný výpadok systému dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX (okrem volaní cez VoIP sieť univerzity) z dôvodu výpadku u externého dodávateľa. Z tohto dôvodu nebolo možné sa dovolať do Centra podpory informačných technológií.
16.07.2012 11:30 16.07.2012 12:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu nasadenia novej verzie.
16.07.2012 12:00 16.07.2012 13:00 CDO plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Zmeny hesla a ostatné služby boli funkčné.
12.7.2012 9:00 12.7.2012 10:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Odstávka sa týkala aj aplikácie e-prihláška
20.6.2012 15:00 20.6.2012 19:00 E-mail bolo z dôvodu prestavby servera obmedzené doručovanie mailov smerom von z rektorátu a na rektorár, Družbu, CĎV, FSEV. Pozdržané maily boli automaticky doručené po ukončení údržby servera
20.6.2012 18:30 20.6.2012 18:45 AIS bol naplánovaný reštart systému
06.06.2012   THESES z technických príčin obmedzené preberanie výsledkov kontroly originality záverečných prác
30.05.2012 16:00 30.05.2012 16:30 Granty UK, Absolventi UK, e-ubytovanie, AIS - zmena hesla z dôvodu údržby serverov boli dočasne tieto služby neprístupné
23.05.2012 16:00 23.05.2012 16:30 Granty UK, Absolventi UK plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
16.05.2012   Hotline UK neplánovaný výpadok telefónnych liniek CePIT
11.05.2012 10:00 11.05.2012 10:05 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
26.04.2012   VoIP neplánovaný výpadok, nebolo možné dovolať sa na niektoré t.č. 02/ 59244 9XX
25.04.2012 20:00 25.04.2012 22:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby (v. 2.3.43.44)
04.04.2012 13:00 04.04.2012 14:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
14.03.2012 09:00 14.03.2012 13:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
02.03.2012 10:00 02.03.2012 12:00 Sieť - Mlyny krátkodobé výpadky na VB-B z dôvodu profylaktickej prehliadky switchovne
03.02.2012 08:00 05.02.2012 24:00 SAP systém VET plánovaná kópia databázy VEP do testovacieho systému VET
19.01.2012 07:00 19.01.2012 07:30 CDO(zistenie, reset hesla), parkovací systém naplánovaná odstávka z dôvodu úprav servera
15.01.2012 18:00 15.01.2012 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP a VET, údržba v datacentre Ministerstva školstva
05.01.2012   VoIP neplánovaný výpadok telefónnych liniek
02.01.2012   Web - Filozofická fakulta UK neplánovaný výpadok internetovej stánky Fif UK

2011

Od Do Služba Popis
28.12.2011 08:00 28.12.2011 14:00 Dodávka el. energie - átriové pavilóny (D,E,F,G,J) odpojenie z dôvodu výmeny zemných káblových vedení a opravy rozvodnej skrine pred blokom J - RIS 7
12.12.2011   AIS neplánovaná odstávka z dôvodu preťaženia systému
11.12.2011 18:00 11.12.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP a VET, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
01.12.2011   AIS neplánovaná odstávka z dôvodu preťaženia systému
12.11.2011 08:00 12.11.2011 12:00 Dodávka el. energie - objekt manželských internátov a UIŠP odstávka z dôvodu pravidelnej revízie a opravy energetických zariadení. Nefunkčné sieťové pripojenie.
29.10.2011 18:00 30.10.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP, VET, VEC, VSP, VAP a VSM, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
15.10.2011 15:00 15.10.2011 19:00 Dodávka el. energie - objekty átriových pavilónov odstávka el. energie, nefunkčné sieťové pripojenie
15.10.2011 12:00 15.10.2011 15:00 Dodávka el. energie - ŠDĽŠ - výškové bloky VB-A, VB-B odstávka el. energie, nefunkčné sieťové pripojenie
13.10.2011 19:00 13.10.2011 20:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
25.09.2011 18:00 25.09.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP, VET, VEC, VSP, VAP a VSM, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
07.09.2011 12:30 07.09.2011 13:00 AIS plánovaná odstávka z dôvodu aplikécie nového Hot Fix-u
27.08.2011 19:00 28.08.2011 12:00 SOFIA odstávka SAP systémov VEP, VET z dôvodu údržby
16.08.2011 16:00   ISKaM zaregistrovaný výpadok systému ISKaM a jedálny lístok
11.08.2011 15:00 11.08.2011 17:00 Absolventi UK, Granty UK, Kurzy, CDO, E-ubytovanie odstávka systémov z dôvodu aktualizácie databázových serverov
11.08.2011 11.08.2011 13:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
10.08.2011 09:00 10.08.2011 13:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
09.08.2011 15:00 09.08.2011 17:00 E-peňaženka, ISKaM nedostupné služby z vôvodu aktualizácie databázových serverov
03.08.2011   AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
24.06.2011 26.06.2011 SOFIA plánovaná odstávka systému
22.06.2011 09:00 22.06.2011 10:00 VoIP plánovaná odstávka služby
19.06.2011 09:00 19.06.2011 10:00 SOFIA plánovaná odstávka systému
14.06.2011 15:00 14.06.2011 17:00 Absolventi UK, Kurzy, Parkovací systém, Granty UK, Dochádzkový systém PriF UK, E-Ubytovanie, CDO (zosťovanie/resetovanie hesla) nedostupné systémy z dôvodu rekonfigurácie databázového servera
23.05.2011 09:00 26.05.2011 08:00 SOFIA pripravovaná odstávka SAP systému VET
20.05.2011 08:30   CDO (zosťovanie/resetovanie hesla), Granty UK, E-ubytovanie, preukazy neplánovaný výpadok, možné obmedzenie/nefunkčnosť týchto služieb
16.05.2011 15:00 16.05.2011 17:00 CDO úplne obmedzenie služby z dôvodu migrácie systému
12.05.2011 15:00 12.05.2011 18:00 Kurzy výpadok kurzy.uniba.sk z dôvodu migrácie databázy, možný výskyt problémov do 17.05.2011 pre novoprijatých zamestnancov
05.05.2011 19:00 05.05.2011 19:30 E-ubytovanie nedostupnosť systému z dôvodu migrácie databáz
27.04.2011 08:30 27.04.2011 10:30 Granty mladých UK, Databáza absolventov naplánovaná odstávka z dôvodu migrácie databáz
20.04.2011 15:00 20.04.2011 17:30 Sieťové pripojenie FTVŠ UK nedostupné internetové služby (e-mail, SOFIA...) z dôvodu nevyhnutnej plánovanej hardvérov a softvérovej aktualizácie sieťových zariadení
07.04.2011 19:00 07.04.2011 21:00 SOFIA naplánovaná odstávka produktívneho systému VEP
31.03.2011 19:00 31.03.2011 21:00 E-mail naplánovaná odstávka e-mailov z dôvodu rušenia mailových SMTP serverov na serveri mailroot.rec.uniba.sk
26.03.2011 20:00 27.03.2011 24:00 SAP plánovaná odstávka služby
02.03.2011 09:00 02.03.2011 12:00 AIS, E-prihláška plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
01.03.2011 14:30 01.03.2011 15:30 Sieť - objekty: VI Družba, areál Švédskych domkov, Botanická záhrada, Profesorský domček, kongresové priestory, počítačová učebňa odstávka počítačovej siete z dôvodu údržby hlavnej technologickej miestnosti
01.03.2011 15:00 01.03.2011 17:00 E-mail - RUK, Družba, CDV, FSEV naplánovaná odstávka e-mailových služieb uvedených súčasti UK z dôvodu údržby
17.02.2011   Sieť - Mlyny výpadky internetového pripojenia v areáli Mlynskej doliny
08.02.2011 18:00 08.02.2011 20:00 SAP plánovaná odstávka z dôvodu údržby
18.01.2011 10:00 18.01.2011 11:00 Sieť - UK celouniverzitný výpadok internetového pripojenia kvôli úpravám na kostre siete
15.01.2011 16:00 15.01.2011 24:00 SOFIA neplánovaný výpadok systému
11.01.2011 12:00 11.01.2011 13:00 Web - moja.uniba.sk dochádzalo ku krátkym výpadok stránky moja.uniba.sk
08.01.2011 08:00 08.01.2011 11:00 Dodávka el. energie - areál átriových pavilónov prerušenie dodávky z dôvodu opráv hlavnej elektrickej rozvodne
05.01.2011 05.01.2011 Web - moja.uniba.sk krátkodobý výpadok moja.uniba.sk v doobedňajších hodinách z dôvodu nutného technického zásahu

2010

Od Do Služba Popis
17.12.2010 09:00 17.12.2010 12:00 Sieť - ŠDĽŠ blok VB-B prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
11.12.2010 11:30 11.12.2010 15:00 Sieť - ŠDĽŠ bloky VB-A, VB-B prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
11.12.2010 08:30 11.12.2010 12:00 Sieť - Manželské internáty bloky B,C,D,E prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
07.12.2010 13:00 07.12.2010 17:30 Sieť - FMFI UK výpadok uzlu siete na FMFI v dôsledku problémov pri revízii záložného napájania
23.11.2010 10:00 23.11.2010 20:00 Sieť - Družba blok D2 nedostupná sieťová konektivita z dôvodu údržby
18.11.2010 18.11.2010 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
03.11.2010 08:00 03.11.2010 15:00 Sieť - ŠDĽŠ blok VB-A prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
02.11.2010 02.11.2010 11:30 CDO - zmena/zistenie hesla nebolo možné menit celouniverzitné heslo
02.11.2010 08:30 02.11.2010 10:30 AIS, Cosign nebolo možné sa prihlasovať na centrálne služby UK
20.09.2010 09:00 20.09.2010 18:00 Dodávka el. energie - Faf, FM UK prerušené dodávky el energie na FaF a FM z dôvodu prác na zimnom štadióne, výpadky siete a telefónov
14.09.2010 20.09.2010 SOFIA Plánovaná odstávka Sofie
11.09.2010 09:00 11.09.2010 10:00 AIS bolo obmedzené používanie AIS2 s možnosťou výpadku z dôvodu potrebnej údržby
06.09.2010 15:44 07.09.2010 18:00 Sieť - FIF nastal výpadok sieťovej konektivity na FIF, kvôli poruche na optickej linke medzi rektorátom UK a fakultou
26.08.2010 08:00   AIS bol neplánovaný výpadok systému AIS2, čas ukončenia výpadku neznámy, do histórie poznačené dodatočne 07.09.2010
18.08.2010 13:00 18.08.2010 17:00 AIS pripravovaná odstávka systému bola naplánovaná z dôvodu údržby
17.08.2010 13:30 17.08.2010 15:30 AIS vykonali sa záťažové testy, v dôsledku čoho mohlo nastať spomalenie odozvy systému
10.08.2010 13:00 10.08.2010 17:00 AIS plánovaná odstávka v dôsledku údržby (nakoniec výpadok ani nenastal)
05.08.2010 15:00 05.08.2010 17:00 Sieť UK dva plánované krákodobé výpadky internetového pripojenia v dôsledku revízie elektrických rozvodov
04.08.2010 17:00 04.08.2010 18:00 AIS plánovaná odstávka systému AIS
27.07.2010 22:30 30.07.2010 01:00 Sieť - Mlyny vo vysokoškolskom meste Ľ. Štúra bol výpadok internetového pripojenia. Výpadok sa týkal druhého poschodia VB A a AD E
17.07.2010 16:00 17.07.2010 21:00 Sieť- Mlyny na internátoch Átriove domky v Mlynskej doline nebola z dôvodu údržy elektrickej siete dostupna počítačová sieť
14.07.2010 20:00 15.07.2010 08:30 Sieť- RUK na Univerzite Komenského došlo k výpadku v konektivite medzi VoIP a hlasovou sietou, preto v stanovený čas sa nedalo dovolať z oboch smerov
22.06.2010 16:00 22.06.2010 16:30 E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov, ISKaM, Centrálna databáza osôb z dôvodu úprav na databázovom serveri nedostupné tieto služby : E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov, ISKaM, Centrálna databáza osôb
15.06.2010 07:30 15.06.2010 09:30 AIS2 na krátku dobu nedostupná služba AIS2 z technických dôvodov
27.05.2010   Sieť- RUK sa uskutočnila plánovaná revízia záložného zdroja v technologickej miestnosti na Rektoráte UK
19.12.2010 08:00 03.01.2010 20:00 Dovolenka v zmysle príkazu rektora o čerpaní dovoleniek cez sviatky bude CIT RUK zabezpečovať prevádzku centrálnych služieb IT iba v režime opráv veľkých centrálnych výpadkov

2009

Od Do Služba Popis
19.12.2009 08:00 20.12.2009 20:00 Sieť- FMFI výpadok služieb uzla siete FMFI (AIS2, internet na internátoch)
12.12.2009 08:00 13.12.2009 20:00 Sieť- RUK výpadok služieb uzla siete RUK (Rektorát UK)
10.12.2009 19:00 10.12.2009 22:00 SAP odstávka systému SAP - VEP
10.12.2009 19:00 13.12.2009 19:00 SAP odstávka systému SAP - VET
01.10.2009 11:30 01.12.2009 14:00 Sieť- RUK výpadok systémov Eduroam, VPN a proxy. Na oprave sa pracuje
30.11.2009 14:20 30.11.2009 16:00 AIS2 výpadok systému AIS2
21.11.2009 09:00 21.11.2009 24:00 Email RUK výpadok emailoveho serveru RUK z dôvodu jeho kompletného presunutia na nový hardvér
17.11.2009 09:15 17.11.2009 11:50 VoIP výpadok telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity ) spôsobený problémom u subdodávateľa
15.11.2009 09:00 15.11.2009 16:00 IT služby FMFI a UK kompletný výpadok IT služieb a počítačových sietí na FMFI UK a UK z dôvodu prác na hlavnom elektrickom rozvádzači
14.11.2009 08:00 14.11.2009 13:00 Sieť- Mlyny kompletný výpadok počítačovej siete na vo Vysokoškolskom mestečku Ľ.Štrúra -Mlyny UK z dôvodu vypnutia elektriny na výškových blokoch
12.11.2009 08:00 12.11.2009 08:40 E-ubyt výpadok ubytovacieho softvéru vo Vysokoškolskom meste Ľ.Štúra - Mlyny z dôvodu výpadku hlavného databázového servera
03.10.2009 09:00 04.10.2009 16:00 IT služby- RUK kompletný výpadok IT služieb a počítačových sietí na Rektoráte UK a UK z dôvodu prác na premiestňovaní univerzitného datacentra
09.09.2009 15:30 09.09.2009 21:45 AIS2, Akademická knižnica, VoIP výpadok systémov AIS2, Akademická knižnica a VoIP
02.09.2009 11:29 02.09.2009 12:53 AIS2 výrazne spomalená prevádzka systému AIS2
02.09.2009 10:00 02.09.2009 11:30 Web- UK výpadok webových stránok univerzity (uniba.sk, moja.uniba.sk, fakultné stránky ...)
07.08.2009 12:28 10.08.2009 09:44 VoIP výpadok dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity)
04.08.2009 09:14 05.08.2009 10:57 VoIP výpadok dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity)
16.07.2009 08:00 16.07.2009 12:00 Centrálne služby výpadok centrálnych služieb z dôvodu migrácie serverovne