História výpadkov

2017

Od Do Služba Popis
16.11.2017 17.11.2017E-mailBoli problémy problémy s prihlásením sa do mailu v starších verziách outlooku.
17.11.2017 8:00 17.11.2017 od 12:00Dokumenty a plochy univerzitných počítačovNeboli prístupné online verzie dokumentov a plôch používateľov, ktorí majú počítač v doméne uniba.local.
10.11.2017 8:00 10.11.2017 14:00 ElektrinaFakulta telesnej výchovy a športu - plánovaný výpadok elektriny v celej budove
8.11.2017 9:00 8.11.2017 12:00 ElektrinaFakulta telesnej výchovy a športu - plánovaný výpadok elektriny v celej budove
3.11.2017
22:00
4.11.2017
11:00
sklad.uniba.skServer sklad.uniba.sk nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
28.10.2017 23:30 29.10.2017 06:00SAPModuly VET a VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
26.10.2017 26.10.2017VOIPMožnosť výskytu výpadkov na telefónnych linkách z dôvodu servisných nastavení.
21.10.2017 6:00 22.10.2017 23:00SAPModuly VET a VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
28.9.2017 10.00 28.9.2017 11:00Univerzitné IT službyMôže prísť k výpadku vybraných IT služieb z dôvodu servisných nastavení siete.
9.9.2017 9:00 11.9.2017 9:30ISKAM, Typo3 a moja.uniba.skProblém s prihlásením
14.8.2017 9:00 25.8.2017 12:00MoodleMoodle - bude prebiehať pravidelná údržba systému.
10.08.2017 7:30 10.08.2017 8:00AIS

AIS bol nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky. 

1.8.2017 7:30 1.8.2017 10:00AISAIS bol nedostupný z dôvodu údržby systému
29.7.2017 6:00 29.7.2017 12:00Internet MLYNYBoli na VBA a VBB výpadky počítačovej siete z dôvodu rekonfiguráce.
29.7.2017 6:00 29.7.2017 9:00Internet MLYNYBoli v celom areály VM MLYNY výpadky počítačovej siete z dôvodu rekonfiguráce.
14.7.2017 22:00 16.7.2017 22:00Virtuálna knižnicaNebol prístupný Súborný online katalóg fakultných knižníc UK a Databáza publikačnej činnosti UK z dôvodu upgrade-u a údržby knižnično-informačného systému.
10.7.2017 7:30 10.7.2017 8:00AISSlužba AIS bola nedostupná z dôvodu servisných nastavení.
4.7.2017 21:00 5.7.2017 6:00Sieť VM MlynyPočítačová sieť VM Mlyny bola nedostupná z dôvodu servisných nastavení. 
26.6.2017 21:00 26.6.2017 21:45ISKAM, Parkovací systém Mlyny, CDO, Databáza absolventov, Granty, Univerzitné preukazy, Databáza generátora UOC, e-ubytovanieBoli krátkodobo nedostupné z dôvodu servisnej odstávky.
24.6.2017 17:00 25.6.2017 23:00SAPBol nedostupný systém VET a VEP z dôvodu servisných nastavení.
21.6.2017 9:40 22.6.2017 11:50sieť FaFBol neplánovaný výpadok sieťovej konektivity na FaF. 
17.6.2017 6:00 18.6.2017 24:00SAPBol nedostupný systém VET z dôvodu servisných nastavení.
13.6.2017 7:00 13.6.2017 7:20AISAIS bol nedostupný z dôvodu servisných nastavení. 
11.6.2017 12:00 12.6.2017 7:05AISBola obmedzená funkcionalita AIS z dôvodu servisných nastavení.
11.6.2017  12.6.2017 AISBola obmedzená funkcionalita AIS z dôvodu servisných nastavení.
10.6.2017 11.6.2017SAPSAP bol nedostupný z dôvodu servisných nastavení.
10.6.2017 12:00

11.6.2017 7:05

SAPBol nedostupný systém VET z dôvodu servisných nastavení.
1.6.2017 16:00 1.6.2017 17:00SAPNefunkčnosť SAP z dôvodu výpadku VPN
29.05.2017 10:00 29.05.2017 13:30CDO, Absolventi, Parkovací systém MlynyNefunkčnosť z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
26.05.2017 10:00 26.05.2017 12:37uniba.localNedostupný sieťový disk O. Príčinou bola plánovaná údržba serverov.
22.05.2017 09:20 22.05.2017 11:00Sieťová konektivita Družba Výpadok internetu z dôvodu servisných úkonov.
18.05.2017 22:00 21.05.2017 24:00SAP Bola plánovaná servisná odstávka SAP. Nebol dostupný systém VET.
18.05.2017 15:00 18.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na blokoch MIE, MIF, MIG, MIH z dôvodu servisných nastavení.
17.05.2017 15:00 17.05.2017 24:00Sieťová konektivita mlyny Výpadky internetu na bloku VBB z dôvodu servisných nastavení. 
16.5.2017 15:00 16.5.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na blokoch MIE, MIF, MIG, MIH z dôvodu servisných nastavení.
16.05.2017 08:45 16.05.2017 12:15Sieťová konektivita FAF Výpadok sieťovej konektivity na Farmaceutickej fakulte UK z dôvodu úpravy rozvodov elektriny.
11.05.2017 15.00  11.5.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku MIC a MID z dôvodu servisných úkonov.
10.05.2017 15:00 10.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku MIA, MIB a VBA z dôvodu servisných úkonov.
09.05.2017 15:00 09.05.2017 24:00Sieťová konektivita Mlyny Výpadky internetu na bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
09.05.2017 7:00 09.05.2017 7:30AIS Plánovaná servisná odstávka systému AIS2.
04.05.2017 15:00  04.05.2017 20:00Sieťová konektivita Mlyny Bol výpadok počítačovej siete bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
02.05.2017 09:00 02.05.2017 09:40ISKAM Nedostupný z dôvodu údržby.
28.04.2017 17:00 01.05.2017 23:00SAP servisná odstávka produktívneho SAP ERP systému VEP
25.04.2017 10:00 25.04.2017 14:00Starý WEB, Zmeny FIS Servisná odstávka
25.04.2017 13:30 25.04.2017 20:00Sieťová konektivita mlyny Servisné nastavenie, bloky MI a VBB
24.04.2017 21:00 24.4.2017 23:30ISKAM Servisná odstávka
19.04.2017 7:00 20.4.2017 15:00Sieťová konektivita Mlyny Bol výpadok počítačovej siete bloku VBA z dôvodu servisných úkonov.
06.04.2017 16:40  06.04.2017 20:00 Sieťová konektivita Mlyny Prebiehala plánovaná servisná odstávka internetu na Mlynoch ADO a ADM.
31.03.2017 15:00 31.03.2017 20:00Sieťová konektivita FaF Nebolo dostupné internetové pripojenie v budove fakulty z dôvody rekonštrukcie budovy.
27.03.2017 15:40 27.03.2017 19:00Sieťová konektivita Mlyny Prebiehala plánovaná servisná odstávka internetu na Mlynoch - bloky ADG, ADJ a ADL
24.03.2017 20:00 26.03.2017 23:00 SAP Prebiehala plánovaná servisná odstávka systémov SAP. Budú nedostupné služby VET a VEP.
02.03.2017 20:00 02.03.2017 20:40 AIS Bola servisná odstávka systému AIS2.
16.02.2017 8:00 16.02.2017 15:00 Internet  Prebiehala plánovaná odstávka elektrickej energie. Nebol dostupný internet na ADJ a ADL blokoch.
13.02.2017 10:00 13.02.2017 13:00 IT služby Bola plánovaná údržba diskového poľa. Niektoré IT služby boli chvíľami nedostupné.
03.02.2017 13:00 03.02.2017 13:25 AIS Bola servisná odstávka systému AIS2.
22.01.2016 13:00 22.01.2016 24:00 SAP Bola plánovaná servisná odstávka SAP. Neboli dostupné systémy VEP a VET.

2016

Od Do Služba Popis
21.12.2016 10:00 21.12.2016 12:00 Sieťová konektivita Bola plánovaná údržba sieťového uzla na FMFI
20.12.2016 9:45 20.12.2016 11:30 CDO, Absolventi Boli nedostupné nasledovné služby: CDO a Absolventi. Už sú v plnej prevádzke.
07.12.2016 22:00 08.12.2016 1:00 ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Boli nedostupné nasledovné služby: ISKAM stravovací a ubytovací systém Mlyny, Parkovací systém Mlyny, CDO, Databáza absolventov, Servicebase produkčná databáza, Univerzitné preukazy, Databáza generátora UOC, e-ubytovanie
02.12.2016 02.12.2016 Sieťová konektivita Internet na internátoch Družba bol odstavený. Už je v plnej prevádzke.
1.12.2016 9:00 1.12.2016 15:00 ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Bola plánovaná servisná odstávka, nedostupné boli služby: Databáza absolventov, Parkovací systém Mlyny, Centrálna databáza osôb, Univerzitné preukazy, e-ubytovanie.
29.11.2016 10:00

29.11.2016 22:00

ISKAM, CDO, SB, UOC, e-ubytovanie Bola plánovaná údržba.

16.11.2016 9:00

18.11.2016 20:00 e-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej servisnej odstávky systému.

10.11.2016 17:00

13.11.2016 24:00 SAP Prebiehala plánovaná servisná odstávka systému. Neboli dostupné systémy VET a VEP (transportovanie).
14.10.2016 13:45 14.10.2016 14:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej technickej údržby.
13.10.2016 7:30 13.10.2016 8:15 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej technickej údržby.
26.9.2016 10:25 26.9.2016 10:30 Sieťová konektivita Služba bola nedostupná z dôvodu technickej údržby.
17.9.2016 16:00 18.9.2016 24:00 SAP Boli nedostupné SAP systémy: VEP a VET
7.9.2016 12:00 7.9.2016 13:10 Sieťová konektivita Služba bola nedostupná z technických príčin.
12.8.2016 19.8.2016 Moodle Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
23.8.2016 12:00 23.8.2016 12:30  AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
4.8.2016 22:00 5.8.2016 3:00 ISKAM Bola plánovaná údržba.
27.7.2016 3.8.2016 Sieťová konektivita Evidovaný výpadok sieťových služieb na Pedagogickej fakulte (objekt na Šoltésovej ulici)
3.8.2016 09:00 3.8.2016 13:00 AIS Odstávka z dôvodu údržby systému.
28.7.2016 14:00 28.7.2016 14:10 E-ubytovanie Z technických príčin bol výpadok ubytovacieho systému.
27.7.2016 8:00 27.7.2016 8:30 Eduroam Výpadok služby z dôvodu technickej inovácie
23.7.2016 7:30  23.7.2016 18:40 Výpadok elektriny Bol plánovaný výpadok elektriny v novej budove na Šafárikovom námestí z dôvodu revízie elektrických rozvodov.
22.7.2016 16:00  22.7.2016 17:15  E-ubytovanie Bol z dôvodu nečakaných technických príčin systém na niekoľko hodín mimo prevádzky. 
21.7.2016  21.7.2016 23:59 E-ubytovanie  Bol predĺžený termín na podanie žiadosti o ubytovanie.
16.7.2016 10:00 16.7.2016 24:00 SAP Boli nedostupné  SAP systémy: VEP, VET, VEC, VSP, VSM, VBP, VBC, VIC, VIT, VIP, VNC, VNT, VNP (ESS portál), BOBJ, Datataservices, Content Server z dôvodu servisnej odstávky.
15.7.2016 7:30 15.7.2016 16:00 Sieťová konektivita VoIP Na RKCMBF bola odstávka počítačovej siete a VoIP.
15.7.2016 8:30  15.7.2016 9:50  Internet V novej budove rektorátu na 2. a 3. poschodí bol plánovaný výpadok internetu. 
14.7.2016 17:00 17.7.2016 24:00 SAP Bol nedostupný testovací systém VET z dôvodu jeho obnovy. 
12.7.2016 14.7.2016 E-ubytovanie

E-ubytovanie - od 12.7 2016 sa môže vyskytnúť problém pri podávaní žiadosti po jej predchádzajúcom zrušení. Na odstránení problému intenzívne pracujeme.

12.7.2016 20:00 12.7.2016 22:00 Mailové služby Pedagogická fakulta Mohli sa vyskytnúť výpadky mailových služieb na Pedagogickej fakulte z dôvodu servisnej odstávky.
8.7.2016 10:01 12.7.2016 13:00 JAS Nemohli sa prihlásiť používatelia s novým heslom.

7.7.2016 14:34

7.7.2016 16:26 E-ubytovanie, CDO, granty, absolventi Služby boli nedostupné z dôvodu preťaženia serveru.
5.7.2016 7:55 5.7.2016 10:20 Sieťová konektivita - Nová budova rektorátu Služba bola nedostupná z dôvodu neočakávaného výpadku elektrickej energie.
27.6.2016 10:47 27.6.2016 11:55 E-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu neočakávaného výpadku.
24.6.2016 7:30 24.6.2016 8:00 E-ubytovanie Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
23.6.2016 20:00 23.6.2016 22:00 E-mailové služby PdF Boli nedostupné e-mailové služby PdF z dôvodu údržby.

22.6.2016 8:30

22.6.2016 13:00 FTVŠ elektrická energia Bol výpadok elektriny na celej fakulte.
21.6.2016 9:00 22.6.2016 0:00 CRZP/APS (CVTI SR) Služba nebola dostupná vzhľadom na plánovanú údržbu. 
13.6.2016 7:30 13.6.2016 8:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
9.6.2016 7:30 9.6.2016 10:00 AIS Služba evidencie záverečných prác bola nedostupná z dôvodu navyšovania kapacity na dátovom úložisku.
6.6.2016 14:00 6.6.2016 14:40 absolventi, kurzy, parkovací systém, CDO, Centrálny register študentov, granty, ubytovanie, vsprint Služby boli nedostupné z dôvodu reštartu databázového servera.
13.5.2016 7:30 13.5.2016 12:00 Sieťová konektivita Prebehla plánovaná tech. inovácia na chrbticovej sieti UK. Počas konfiguračných prác mohlo dôjsť k viacerým niekoľkosekundovým výpadkom.
5.5.2016 12:00 5.5.2016 12:50 AIS Prebehla plánovaná odstávka z dôvodu údržby systému.
29.4.2016 29.4.2016 sieťová konektivita, kamery, VoIP Služby boli približne 1 hodinu nedostupné z dôvodu plánovanej odstávky elektrického prúdu.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 14:07 E-mail Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 13:00 Absolventi Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 13:30 CDO Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:20 20.4.2016 12:42 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
20.4.2016 11:00 20.4.2016 11:40 CePIT Služba bola nedostupná z dôvodu rekonštrukcie FMFI
8.4.2016 7:30 8.4.2016 8:00 AIS Plánovaná odstávka z dôvodu údržby systému.
6.4.2016 9:30 6.4.2016 11:30 tlačový server pre knižnicu a e-learningová aplikácia itutor na FAF UK Výpadok vznikol v dôsledku plánovanej údržby databáz.
25.3.2016 28.3.2016 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.
26.3.2016 8:00 27.3.2016 24:00 SAP Plánovaná servisná odstávka SAP systémov: VEP, VET, VEC, VSP, VSM, VBP, VBC, VIC, VIT, VIP, VNC, VNT, VNP (ESS portál), BOBJ, Dataservices, Content Server
17.1.2016 21.3.2016 Sieťová konektivita Mlyny MI, VBA a AD O,R,H,K,M Evidovali sme problém s internetovým pripojením.
18.3.2016 14:25 18.3.2016 14:28 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný krátkodobý výpadok sieťovej konektivity.
15.3.2016 1:00 15.3.2016 10:45 Moodle Bol evidovaný výpadok na stránke moodle.uniba.sk.
4.3.2016 12:00 4.3.2016 13:00 E-mail PdF Prebiehala údržba e-mailových serverov PdF. Z tohto dôvodu nastal výpadok e-mailovej komunikácie na Pedagogickej fakulte.
1.3.2016 13:00 1.3.2016  14:30 Sieťová konektivita RUK Prebehla plánovaná oprava batérií nepretržitého napájania v serverovni na RUK. Mohli byť pozorované krátke výpadky.
23.2.2016 00:03 23.2.2016 10:15 Sieťová konektivita EBF Na EBF bol evidovaný výpadok sieťových služieb.
23.2.2016 9:00 23.2.2016 10:00 Sieťová konektivita Mlyny Blok L bol odstavený od elektrického prúdu. Odstávka bola z dôvodu opráv na hlavnom rozvádzači HR/„L“.
19.2.2016   9:00 19.2.2016   11:00 AIS Evidovali sme občasné výpadky pri zobrazení stránky a prihlásení do systému.
12.2.2016 13.2.2016 KMS Boli výpadky KMS servera. Z tohto dôvodu nefungovalo licencovanie produktov Windows a Office cez KMS službu.
5.2.2016 14:00 10.2.2016 FaF UK Prebiehala konfigurácia pripojenia ústredne FaF a preto bolo možné evidovať mikrovýpadky v poskytovaní fakultných hlasových služieb.
6.2.2016 7.2.2016 Moodle Systém bol nedostupný z dôvodu plánovanej odstávky. 
4.2.2016 13:00 7.2.2016 24:00  VEP a VET Systém VET bol nedostupný z dôvodu obnovy. VEP bol dostupný, nebolo možné iba transportovať.
24.1.2016 17:00 24.1.2016 24:00 Sofia/SAP Plánovaná servisná odstávka SAP systémov.

21.1.2016 11:00

21.1.2016 11:20 AIS Bol plánovaný výpadok služby AIS z dôvodu údržby systému.
19.1.2016 8:30 19.1.2016 10:00 Sieťová konektivita Mlyny Evidovali sme výpadok inernetu na internátoch v Mlynskej doline.
14.1.2016 16:00 15.1.2016 Webové rozhranie office365 Výpadok k emailovým kontám cez moja.uniba.sk. Problém bol na strane poskytovateľa služby - Microsoftu.
14.1.2016 13:50 14.1.2016 18:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Bol výpadok internetu z dôvodu poškodenia jedného z hlavných komponentov siete.
16.1.2016 08:00 16.1.2016 13:00 MI I Elektrický prúd Na MI I bola odstavená elektrina z dôvodu rekonštrukcie elektrickej rozvodne a tým pádom aj obmedzená funkčnosť internetového pripojenia.
4.1.2016 9:00 5.1.2016 10:00 VoIP Bolo vážne obmedzenie telefónnej linky z dôvodu poruchy na centrálnej ústredni.
23.12.2015 3.1.2016 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

2015

Od Do Služba Popis
28.12.2015 9:30 29.12.2015 23:15 Centrálne IT služby Technologický upgrade centrálnej infraštruktúry.
17.12.2015 6:45 17.12.2015 6:55 AIS Služka bola krátkodobo nedostupná. Išlo o plánovaný servis.
28.11.2015 15.12.2015 sieťová konektivita Mlyny AD Evidovali sme problém so sieťovou konektivitou na AD.
6.12.2015  7.12.2015 moja.uniba.sk Evidovali sme problém s platnosťou bezpečnostného certifikátu.
4.12.2015 12:00 4.12.201512:10 AIS Bola služba nedostupná z dôvodu reštartu systému.
3.12.2015 18:00 3.12.2015 18:30 AIS Bola plánovaná odstávka systému z dôvodu úpravy konfigurácie.
2.12.2015 01:00 2.12.2015 07:00 AIS V službe sa vyskytli neočakávané výpadky.
1.12.2015 20:00 1.12.2015 21:30 AIS Bola služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
29.11.2015 17:00 29.11.2015 24:00 SAP (VEP, VET) Bola plánovaná servisná odstávka.
26.11.2015 21:30 27.11.2015 6:30

Sieťová konektivita Mlyny

Bol plánovaný výpadok počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
26.11.2015 7:00 26.11.2015 10:30 VoIP Bol zaznamenaný výpadok služby. Možnosť prijímania a vykonávania univerzitných hovorov bola dočasne obmedzená, bolo možné volať mimo univerzitu.
22.11.2015 9:00 24.11.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny bol evidovaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity.
19.11.2015 07:40  19.11.2015 08:10 Sieťová konektivita EBF, FaF, PdF, RKCMBF, FSEV Služba bola nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku.
13.11.2015 16:00 16.11.2015 24:00 VET Plánovaný výpadok z dôvodu obnovy systémov
4.11.2015 21:30 4.11.2015 24:00 ISKAM, CDO, Absolventi, Granty, Office365 Plánovany výpadok z dôvodu údržby systémov.

2.11.2015 7:30

2.11.2015 8:10 AIS Plánovaná odstávka z dôvodu nasadzovania novej verzie.

24.10.2015

15:00

25.10.2015

24:00

Systémy VEP, VET Systémy boli nedostupné z dôvodu servisnej údržby.

17.10.2015

08:00

17.10.2015

10:00

Centrálne IT služby Plánovaná odstávka elektrického prúdu.
15.10.2015 12:00 15.10.2015 13:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
2.10.2015 11:10 2.10.2015 12:30 CDO, Absolventi, Granty Služby boli nedostupné z dôvodu údržby systému
22.9.2015 8:00 29.9.2015 8:00 Sieťová konejtivita Mlyny - AD R,H,K,M,N,O Bola služba nedostupná z dôvodu neplánovaného výpadku
24.9.2015 20:00 24.9.2015 21:00 PDF - Emaily Bola služba nedostupná z dôvodu údržby.
17.9.2015 20:00 18.9.2015 6:00 Absolventi, CDO Bola plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
17.9.2015 14:00 17.9.2015 14:25 AIS Bol zaznamenaný výpadok systému z dôvodu preťaženia.
17.9.2015 0:00 17.9.2015 1:00 Maillový systém Mlynov Boli možné krátke výpadky služby z dôvodu údržby systému.
14.9.2015 0:00 17.9.2015 1:00 JAS Bolo prihlasovanie do IT služieb (AIS2, ubytovanie, CDO a pod.) nefunkčné v častých krátkych intervaloch.
11.9.2015 20:00 13.9.2015 24:00 VET - SOFIA Služba bola nedostupná z dôvodu reorganizácie databázy po upgrade. Ostatné SAP systémy neboli odstavené.
1.9.2015 12:00 1.9.2015 13:00 konto.uniba.sk Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
28.8.2015 12:00 28.8.2015 12:10 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
26.8.2015 20:00 26.8.2015 20:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému (nasadenie novej verzie).
22.8.2015 23.8.2015 Webová prezentácia fakulty Cez víkend 22.-23.8.2015 môže z dôvodu údržby dôjsť k výpadkom webovej prezentácie univerzity. Za obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.
22.8.2015 23.8.2015 Akademická knižnica UK Bola nedostupná z dôvodu údržby. Opätovné spustenie bolo naplánová na 24.8.2015.
19.8.2015 12:00 24.8.2015 Moodle Plánovaná odstávka služby z dôvodu letnej údržby.
20.8.2015 15:00 20.8.2015 17:45 AIS Plánovaná odstávka systému AIS z dôvodu údržby systému (namiesto pôvodného času 09:00 - 13:00).
11.8.2015 16:00 20.8.2015 12:00 SAP VEP - zadávanie cestovných príkazov Bolo v službe zablokované zadávanie cestovných príkazov.
19.8.2015 14:00 19.8.2015 17:00  UNIBA.SK Webová prezentácia bola nedostupná z dôvodu výpadku. 
12.8.2015 18:00 19.8.2015 12:00 SAP VEP Systém SAP bol nedostupný z dôvodu technologického upgradu systému
14.8.2015 11:00 14.8.2015 14:00 CDO Služba bola nedostupná z dôvodu úpravy databázy. Počas odstávky CDO môže byť služba nedostupná vrátane zmeny hesla.
14.8.2015 10:10 14.8.2015 11:15 AIS Služba bola nedostupná z technických príčin.
12.8.2015 14:00 12.8.2015 15:00 UNIBA.SK Prebiehala údržba webovej prezentácie počas ktorej sa mohla stránka správať neštandardne.
11.8.2015 22:00 11.8.2015 23:00 SAP VET Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej odstávky.
10.8.2015 8:00 11.8.2015 10:00 E-Ubytovanie Nastávali problémy v službe e-ubytovanie. Najmä na JLF UK a PdF UK. Chyby boli odstránené.
28.7.2015 8:00 7.8.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Boli možné výpadky služby z dôvodu zlyhania klimatizácie.
2.8.2015 8:45 3.8.2015 11:30 Sieťová konektivita, Mlyny MI Služba bola nedostupná z technických príčin.
30.7.2015 31.7.2015 FaF UK - internetová a telefónna konektivita V pravej časti budovy FaF UK z dôvodu plánovanej prekládky rozvodovej skrine. Nebude možné poskytovať služby, ktoré vyžadujú internetovú konektivitu a to najmä dekanátu a študijného oddelenia.
20.7.2015 16:00 23.7.2015 10:00 Sieťová konektivita Mlyny AD Služba bola nedostupná z technických príčin.
21.7.2015 9:30 21.7.2015 11:15 AIS - ZP Vkladanie prác bolo dočasne nedostupné z dôvodu úprav systému.
17.7.2015 19:00 19.7.2015 23:00 VEP, VET Služby boli nedostupné z dôvodu vykonania potrebných servisných úkonov.
20.7.2015 7:00 20.7.2015 7:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
9.7.2015 7:00 9.7.2015 7:50 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
30.6.2015 12:00 30.6.2015 16:30 CePIT, CIT UK Služba bola nedostupná z dôvodu poškodenia sieťového vedenia.
29.6.2015 9:00 29.6.2015 12:10 Sieťová konektivita - PDF, Račianska ulica Bola odstavená sieťová konektivita z dôvodu výpadku elektriny.
26.6.2015 9:00 26.6.2015 14:00 Eduroam Bol problém s pripojením do bezdrôtovej siete eduroam.
25.6.2015 16:00 25.6.2015 20:00 FaF UK - telefónna ústredňa Plánovaná rekonštrukcia telefónnej ústredne.
25.6.2015 7:00 25.6.2015 7:20 AIS Plánovaná údržba systému.
24.6.2015 13:00 24.6.2015 14:00 FaF - sieť, ostatné služby Plánovaná odstávka elektriny.
16.6.2015 12:17 16.6.2015 14:40 FAF- sieť Výpadok sieťovej konektivity z dôvodu neplánovanej odstávky elektriny.
15.6.2015 8:05 15.6.2015 13:00 AIS Neplánovaný výpadok služby.
11.6.2015 7:00 11.6.2015 16:00 AD blok H, blok K Výpadok počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
7.6.2015 8.6.2015 10:20 AIS - zmena hesla Evidovali problém pri zmene hesla do systému AIS, ktorý nezaevidoval zmenené heslo a nebolo možné sa prihlásiť do systému.
1.6.2015 7:00 1.6.2015 10:15 JAS Služba bola obmedzená(nebolo možné meniť heslo) z technických príčin.
31.5.2015 17:00 31.5.2015 23:00 VEP, VET systémy Boli služby nedostupné z dôvodu servisných úkonov.
28.5.2015 17:30 29.5.2015 10:00 AIS obmedzená dostupnosť (záverečné práce, e-prihlášky) Bola služba nedostupná z technických dôvodov.
28.5.2015 19:00 28.5.2015 20:00 Mailová služba na PdF Bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
25.5.2015 12:00 25.5.2015 12:30 Mailová služba na FaF Bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov na serveri.
24.5.2015 7:00 24.5.2015 23:00 Sieťová konektivita - ADA, ADB, ADC, ADD, ADE Bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov.
20.5.2015 7:00  20.5.2015 8:00 EduRoam Bola služba nedostupná z dôvodu údržby.
18.5.2015 11:45 18.5.2015 12:15 CDO, Granty mladých UK, Absolventi, Prístupový a parkovací systém Mlyny a ďalšie služby Služby boli nedostupné z dôvodu údržby databázy.
16.05.2015 12:00 17.05.2015 12:00 VET Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
7.5.2015 18:00 8.5.2015 00:00 VET Bola plánovaná servisná odstávka TESTOVACIEHO SYSTÉMU VET v datacentre Ministerstva Školstva.
6.5.2015 12:00 6.5.2015 12:30 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
6.5.2015 9:45 6.5.2015 10:30 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity s dopadom na všetky služby. 
 6.5.2015 12:00 6.5.2015 12:30 AIS Služba nedostupná z dôvodu plánovanej údržby
 6.5.2015 9:45 6.5.2015 10:30 Sieťová konektivita Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity s dopadom na všetky služby.

5.5.2015 10:30

5.5.2015 10:45 Sieťová konektivita - FaF Neohlásený výpadok elektrickej energie.
29.4.2015 21:00 30.4.2015 8:00 Sieťová konektivita - Mlyny

Služba nedostupná z dôvodu výmeny sieťových prvkov.

30.4.2015 13:10 30.4.2015 13:20 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
30.4.2015 7:00 30.4.2015 8:00 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
28.4.2015 7:00 28.4.2015 8:30 AIS Služba nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
28.4.2015 18:00 28.4.2015 19:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
22.4.2015 21:00 22.4.2015 22:30 Mailová služba, PDF UK Služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného servisu. 
21.4.2015 21:00 21.4.2015 22:30 Mailová služba, PDF UK Služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného servisu. 
20.4.2015 10:00 20.4.2015 10:10 Konektivita na FMFI Plánovaný výpadok z dôvodu konfigurácie firewallu.
11.4.2015 8:00 11.4.2015 19:00 RUK, FiF, PraF, CePIT Hotline Výpadok z dôvodu plánovaných úprav v sieti BENESTRA s.r.o..
3.4.2015 6.4.2015 Hotline - CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

1.4.2015 7:00

1.4.2015 17:00

Počítačová sieť - ADM,ADL,ADJ,ADG,ADF

Služba bola nedostupná z dôvodu servisných úkonov.

 

29.3.2015 16:00


30.3.2015 7:00


CDO, GUK, E-ubytovanie


Z technických príčin bola služba nedostupná.

24.3.2015 7:30 24.3.2015 8:20 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
16.3.2015 13:00 16.3.2015 17:00 IT služby Služba bola nedostupná z dôvodu elektroinštalačných prác v serverovni CIT UK.
14.3.2015 16:00 14.3.2015 23:59 SAP systémy Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
12.3.2015 20:00 15.3.2015 23:59 VET systém Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
10.3.2015 14:15 10.3.2015 14:20 www.uniba.sk s podstránkami Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
9.3.2015 07:00 9.3.2015 17:00 Sieťová konektivita na bloku AD S,T,P,N Výpadok služby z dôvodu rekonštrukcie switchovne.
3.3.2015 08:00 3.3.2015 18:00 Sieťová konektivita na bloku AD T Výpadok služby z dôvodu rekonštrukcie switchovne.
25.2.2015 12:00 26.2.2015 7:00 E-learning, sieťová konektivita a ďalšie služby v budove Farmaceutickej fakulty Služba nedostupná z dôvodu mechanického poškodenia elektrického kábla.
21.2.2015 17:00 21.2.2015 23:00 SAP - VET Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
16.2.2015 8:00 16.2.2015 10:45 AIS Bol zaznamenaný výpadok z dôvodu vysokej záťaže.
14.2.2015 18:30 15.2.2015 19:00 Email internátov v Mlynskej doline Ohlásený update serverov.
13.2.2015 20:00 15.2.2015 12:00 Systémy inf. technológií v budove Farmaceutickej fakulty Ohlásený výpadok elektrickej energie.
13.2.2015 13:00 13.2.2015 13:30 Kamerové systémy Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
13.2.2015 7:00 13.2.2015 8:55 AIS Zaregistrovali sme neplánovaný výpadok služby.
5.2.2015 12:20 5.2.2015 13:20 AIS, CDO Zaregistrovali sme neplánovaný výpadok služieb.
3.2.2015 ráno 3.2.2015 E-prihláška Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.

3.2.2015 7:00

3.2.2015 7:40 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby.
19.1.2015 10:00 19.1.2015 16:00 Stránky uniba.sk, jfmed.uniba.sk a staré webové a testovacie stránky Nedostupné z dôvodu údržby databázy.
13.1.2015 13.1.2015 AIS Zaregistrovali sme neplánované problémy s akademickým informačným systémom.
13.1.2015 13.1.2015 E-learning (moodle.uniba.sk) Služba bola nedostupná z dôvodu úprav systému.
20.12.2014 4.1.2015 Hotline – CePIT Operátori Centra podpory informačných technológií boli nedostupní.

2014

Od Do Služba Popis
16.12.2014 7:30 16.12.2014 8:00 AIS Bola vykonaná odstávka z dôvodu údržby systému. 
29.11.2014 6:00 2.12.2014 7:00  Univerzitné heslá(AIS) Z dôvodu neplánovaného výpadku systému bola nemožná zmena prístupových hesiel.
1.12.2014 17:00 1.12.2014 21:00 Voip Bolo zaznamenané obmedzenie služby. Možnosť telefonovania z univerzitných telefónov na mobilné čísla bola z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená.
29.11.2014 6:00 1.12.2014 15:00 CDO, E-Ubytovanie Služby boli nedostupné z dôvodu neplánovaného výpadku systému.
24.11.2014 9:30 24.11.2014 11:30 Sieťová konektivita UK Bol zaznamenaný neočakávaný výpadok sieťovej konektivity.
20.11.2014 18:00 21.11.2014 08:00 Elektronická pošta, ISKAM/ e-peňaženka a iné Služby boli nedostupné z bezpečnostných servisných úkonov. 
14.11.2014 01:00  17.11.2014 24:00  Finančný informačný systém - VET (testovací) 

Bola služba nedostupná z dôvodu kópie databázy.

8.11.2014 10:30 8.11.2014 12:00 Hotline - CePIT Operátori boli nedostupní z dôvodu nečakaného výpadku elektrickej energie.
5.11.2014 17:45 5.11.2014 18.45 Sieťová konektivita UK Boli krátke výpadky počítačovej siete.
4.11.2014 8:00 4.11.2014 18.00 Sieťová konektivita Mlynská dolina Boli výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
4.11.2014 17:00 4.11.2014 17:30 Webová prezentácia univerzity Boli stránky Univerzity Komenského (www.uniba.sk) nedostupné z dôvodu plánovanej údržby.
3.11.2014 14:30 3.11.2014 15:01 AIS Nedostupný z dôvodu údržby.
3.11.2014 08:00 3.11.2014 18:00 Sieťová konektivita Mlynská dolina Výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
28.10.2014 08:00 28.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Bol výpadok počítačovej siete na ADM, ADO a ADR.
27.10.2014 16:00 27.10.2014 17:00 Webstránky Univerzity Komenského v Bratislave Boli nové webové stránky www.uniba.sk nedostupné z dôvodu zvyšovania serverovej kapacity.
27.10.2014 08:00 27.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Boli možné výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
25.10.2014 20:00 26.10.2014 08:00 SOFIA Plánovaná odstávka systému.
24.10.2014 08:00 24.10.2014 16:00 Sieťová konektivita Boli možné výpadky počítačovej siete z dôvodu servisných úkonov.
23.10.2014 15:30 23.10.2014 18:00 Voip, CEPIT Bol zaznamenaný výpadok služieb. Možnosť prijímania a vykonávania hovorov z univerzitných telefónov bola dočasne obmedzená.
17.10.2014 00:00 17.10.2014 9:30 Celoplošné problémy s infraštruktúrou Viaceré služby neboli dostupné, resp. mali spomalenú odozvu.
16.10.2014 03:18 16.10.2014 10:08 Celoplošné problémy s infraštruktúrou Viaceré služby neboli dostupné, resp. mali spomalenú odozvu.
12.10.2014 14:00 12.10.2014 23:00 Sofia Bola plánovaná odstávka služby.
30.9.2014 20:30 30.9.2014 22:00 Univerzitný e-mail Pedagogická fakulta Boli odstavené e-mailové služby z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
24.9.2014 21:00 24.9.2014 22:00 Univerzitný e-mail Rektorát Boli odstavené e-mailové služby z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
24.9.2014 12:30 24.9.2014 13:10 Univerzitný e-mail Farmaceutickej fakulty Bolo oneskorené doručovanie e-mailov z dôvodu nevyhnutnej údržby serverov.
22.9.2014 8:03 22.9.2014 8:30 AIS Bol nečakaný výpadok služby z dôvodu vysokej záťaže.
8.9.2014 8.9.2014 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nečakaného výpadku.
11.8.2014 18.8.2014 MOODLE Systém bol v režime údržby z dôvodu prechodu na nový akademický rok.
17.8.2014 18:00 17.8.2014 24.00 Sofia Služba bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
15.8.2014 8:15 15.8.2014 12:05 AIS Služba nedostupná z dôvodu plánovanej údržby systému.
8.8.2014 6:00 8.8.2014 11:40 AIS Bol zaznamenaný výpadok služby.
8.8.2014 0:00 8.8.2014 10:50 VoIP Bol zaznamenaný výpadok služby. Možnosť telefonovania z univerzitných telefónov bola z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená.
7.8.2014 8:00 7.8.2014 9:30 AIS Systém nedostupný z dôvodu údržby.
4.8.2014 5.8.2014 mailový server, služby siete FaF boli v dôsledku víkendového nepriaznivého počasia nedostupné.
25.7.2014 9:00 30.7.2014 11:00 AIS V dôsledku mimoriadneho vyčíňania prírodných živlov v Žiline, bol systém CRZP (www.crzp.sk) dočasne nedostupný.
16.7.2014 9:00 16.7.2014 9:45 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
4.7.2014 8:02 4.7.2014 AIS bol zaznamenaný výpadok služby
28.6.2014 1:00 29.6.2014 21:00 Sofia bola služba nedostupná z dôvodu reorganizácie databázy
11.6. 2014 16.6.2014 14:00 AIS bol zaznamenaný výpadok služby AIS.
9.6.2014 10:00 9.6.2014 10:45 Telefónia - VoIP bol zaznamenaný problém s telefonickou ústredňou Rektorátu UK, z toho dôvodu niektoré čísla Rektorátu Univerzity Komenského neboli dovolateľné.
5.6.2014 20:00 5.6.2014 20:20 AIS služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
03.06.2014 20:30 03.06.2014 20:50 AIS služba nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
25.5.2014 17:00 25.5.2014 24:00 SOFIA- VEP VET odstávka systému z dôvodu údržby.
16.5.2014 13:00 16.5.2014 13:15 AIS nedostupná z dôvodu údržby systému.
15.5. 2014 10:08 15.5. 2014 10:14 AIS nečakaný výpadok služby
14.5.2014 9:50 14.5.2014 10:10 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu údržby.
6.5.2014 15:00 6.5.2014 18:00 AIS Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
29.4.2014 20.30 29.4.2014 22.00 E-mail - PdF UK Služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
24.4.2014 9:00 24.4.2014 9:30 UNIBA.sk služba nebola dostupná
18.4.2014 21.4.2014 7:00 CePIT Z dôvodu veľkonočných sviatkov bolo pracovisko v obmedzenom režime.
11.4.2014 07:00 13.4.2014 24:00 SAP-SOFIA Testovací SAP systém VET bol nedostupný z dôvodu kópie databázy zo systému VEP.
7.4.2014 13:00 7.4.2014 13:15 AIS Služba nedostupná z dôvodu nasadenia hotfixu
1.4.2013 8:05 1.4.2013 10:45 Sieťová konektivita Farmaceutická fakulta nastal výpadok celej sieťovej konektivity z dôvodu výpadku elektriny v okolí fakulty.
31.3.2014 9:45 31.3.2014 10:15 AIS Služba nedostupná z dôvodu neplánovanej údržby servera.
25.3.2014 20:00 25.3.2014 20:20 AIS Služba nedostupná z dôvodu nasadenia novej verzie
21.3.2014 21:00 22.3.2014 13:00 SOFIA - SAP Služba nedostupná z dôvodu odstávky v datacentre ministerstva školstva.
10.02.2014 28.2.2014 Zmena hesla cez SMS služba nedostupná pre majiteľov telefónnych čísel prenesených od operátora Telekom k operátorovi Telefonica O2 z dôvodu technických problémov na strane externého dodávateľa.
22.2.2014 9:00 23.2.2014 12:00 E-mail - FaF elektronická pošta pre zamestnancov FaF bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby
5.2.2014 9:30 5.2.2014 10:00 AIS služba nedostupná z dôvodu údržby a nasadenia hotfixu
3.2.2014 6:45 3.2.2014 7:00 AIS služba nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
29.1.2014 20:00 29.1.2014 21:00 em.fedu.uniba.sk služba bola nedostupná pre zamestnancov a doktorandov z dôvodu aktualizácie
27.1.2014 6:45 27.1.2014 7:00 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie
17.1.2014 23:00 19.1.2014 11:30 Email FaF elektronická pošta zamestnancov FaF UK bola nedostupná z dôvodu plánovanej údržby.
15.1.2014 6:30 15.1.2014 7:00 AIS bola služba nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie.
9.1.2014 20:00 9.1.2014 21:00 Email - PdF služba bola dočasne nedostupná z dôvodu plánovanej údržby servera.
9.1.2014 11:00 9.1.2014 11:10 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.

2013

Od Do Služba Popis
20.12.2013 8.1.2014 Zmena hesla prostredníctvom SMS bola nedostupná pre majiteľov telefónnych čísel prevedených od operátora Telekom k operátorovi O2 z dôvodu technických problémov na strane externého dodávateľa.
21.12.2013 1.1.2014 CePIT služba bola nedostupná z dôvodu celozávodnej dovolenky
18.12.2013 10:35 18.12.2013 10:50 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
13.12.2013 11:00 13.12.2013 11:15 AIS služba bola nedostupná z dôvodu krátkodobej aktualizácie dát
10.12.2013 07:00 10.12.2013 08:00 Služby IT bola nedostupná zmena hesla cez moja.uniba.sk, databáza absolventov, CDO a Granty, kvôli plánovanej údržbe servera.
4.12.2013 4.12.2013 Sieťová konektivita V lokalite Moskovská na PDF bol výpadok elektickej energie a sieťovej konektivity. Na Šoltésovej nastal výpadok sieťovej konektivity. Plánovaná odstávka elektrickej energie.
3.12.2013 9:00 3.12. 2013 9:15 AIS nasadzovanie opravnej verzie pre CRS2
15.11.2013 15:00 22.11.2013 9:30 Služby CIT - VPN zmeny v infraštruktúre prístupových práv
22.11.2013 20:00 22.11.2013 20:40 AIS krátka plánovaná odstávka z dôvodu nasadenia novej verzie
31.10.2013 3:10 31.10.2013 8:30 Služby IT sieťová infraštruktúra univerzity nedostupná
31.10.2013 9:30 31.10.2013 10:00 Služby IT - CĎV zmeny v sieťovej infraštruktúre
30.10.2013 14:00 30.10.2013 15:00 Služby IT - Rektorát zmeny v sieťovej infraštruktúre
30.10.2013 13:00 30.10.2013 13:30 Služby IT - ŠDJĽŠ zmeny v sieťovej infraštruktúre
29.10.2013 10:30 29.10.2013 11:30 Služby IT - FMFI zmeny v sieťovej infraštruktúre
28.10.2013 20:00 28.10.2013 20:40 AIS krátka plánovaná odstávka z dôvodu nasadenia novej verzie
28.10.2013 15:00 28.10.2013 16:00 Služby IT- FMFI zmeny v sieťovej infraštruktúre
25.10.2013 8:00 25.10.2013 8:30 E-mail - FaF služba bola dočasne nedostupná z dôvodu plánovanej údržby servera.
24.10.2013 14:00 24.10.2013 15:00 Služby IT - Družba zmeny v sieťovej infraštruktúre
24.10.2013 14:00 24.10.2013 15:00 Služby IT - rektorát zmeny v sieťovej infraštruktúre
22.10.2013 7:45 22.10.2013 8:50 E-mail- FAF plánovaná údržba sieťovej infraštruktúry
21.10.2013 15:00 21.10.2013 16:00 Služby IT- LF boli vykonávané plánované zmeny v sieťovej infraštruktúre
17.10.2013 10:00 17.10.2013 11:00 Služby IT- PdF boli vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre.
15.10.2013 9:30 15.10.2013 10:30 Služby IT - FIF boli vykonávané plánované zmeny v sieťovej infraštruktúre
11.10.2013 16:00 11.10.2013 00:00 FIS/Sofia plánovaná odstávka Dátového centra rezortu školstva
24.9.2013 8:00 24.9.2013 11:00 Hotline - Cepit obmedzená dovolateľnosť z dôvodu externého problému
20.9.2013 8:45 20.9.2013 9:15 AIS prevádzka bola obmedzená vo vzťahu k externým systémom.
13.9.2013 17.00 15.9.2013 22:00 FIS/Sofia bola služba nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie aplikačného softvéru systému SAP.
13.9.2013 13:00 13.9.2013 13:05 AIS bola krátka plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby.
11.9.2013 21:30 11.9.2013 21:40 AIS bola krátka plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby.
11.9.2013 11.9.2013 Univerzitné preukazy v dopoludňajších hodinách nebolo možné validovať univerzitné preukazy na univerzitných termináloch, ktoré boli 11. 9. 2013 aktivované na štúdijnom oddelení. (Preukazy aktivované 10. 9. 2013 validovať možné bolo).
27.8.2013 30.8.2013 E-learning moodle.uniba.sk bol v administratívnom režime z dôvodu prechodu na nový akademický rok.
26.8.2013 14:00 26.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre EBF, FTVŠ a FM UK.
22.8.2013 11:00 22.8.2013 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre PraF UK.
22.8.2013 16:00 22.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre FSEV a RKCMBF UK.
22.8.2013 22.8.2013 16:20 Sieťová konektivita sieťová konektivita do univerzitnej siete a do Internetu na PriF nebola dostupná z dôvodu zlyhania centrálneho sieťového prvku.
22.8.2013 11:00 22.8.2013 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre PraF UK.
22.8.2013 22.8.2013 ranné hodiny Služby IT z dôvodu neočakávaného výpadku elektrickej energie boli niektoré služby v ranných hodinách nedostupné.
21.8.2013 10:00 21.8.2013. 12:30 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre Prif UK.
19.8.2013 20:00 19.8.2013 20:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
19.8.2013 14:00 19.8.2013 17:00 Služby IT vykonávané zmeny v sieťovej infraštruktúre Rektorátu UK.
17.7.2013 9:00 17.7.2013 13:00 AIS bola služba nedostupná z dôvodu údržby systému.
22.6.2013 23.6.2013 služby IT centrálne IT služby boli poskytované v mimoriadnom režime z dôvodu odstávky elektrickej energie v areáli FMFI kde prebiehali prepojovacie práce v rámci stavby UK FMFI fotovoltaická elektráreň.
20.6.2013 20:00 20.6.2013 20:40 AIS nastala krátka odstávka služby z dôvodu údržby systému.
17.6.2013 20:00 17.6.2013 20:40 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie
15.6.2013 08:00 15.6.2013 15:00 služby IT boli centrálne IT služby oskytované v mimoriadnom režime z dôvodu odstávky elektrickej energie v areáli FMFI kde prebehli prepojovacie práce v rámci stavby UK FMFI fotovoltaická elektráreň.Funkčnosť AIS, elektronickej pošty, webu, hotline, VoIP a služieb ISKAMu týmto NEBOLA DOTKNUTÁ, služby boli plne funkčné. Ostatné IT služby boli v uvedenom termíne obmedzené, alebo nedostupné.
12.6.2013 12:30 12.6.2013 12:40 AIS2 bola služba krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadzovania opravnej verzie
6.6.2013 14:00 6.6.2013 17:00 služby IT vykonané zmeny v sieťovej infraštruktúre Farmaceutickej fakulty UK.
27.5.2013 20:00 27.5.2013 20:40 AIS2 Kvôli nasadzovaniu opravnej verzie bola služba nedostupná
24.5.2013 15:00 25.5.2013 služby IT Kvôli plánovanej aktualizácii hlavných sieťových prvkov bola prevádzka niektorých IT služieb obmedzená.
10.5.2013 8:00 10.5.2013 8:20 AIS služba bola nedostupná z dôvodu preťaženia systému.
6.5.2013 12:00 6.5.2013 14:00 E-ubytovanie bola služba e-ubytovanie krátkodobo nedostupná z dôvodu technologického upgradu.
29.4.2013 20:00 29.4.2013 20:40 AIS služba bola krátkodobo nedostupná z dôvodu nasadenia opravnej verzie
19.4.2013 15:00 22.4.2013 6:00 služby IT V súvislosti s veľkou plánovanou údržbou serverovne bola prevádzka niektorých služieb obmedzená
15.4.2013 20:00 15.4.2013 20:40 AIS2 pre krátku odstávku z dôvodu nasadzovania novej verzie bola prevádzka služby obmedzená
12.4.2013 15:00 15.4.2013 ráno Zmena hesla v AIS2 V súvislosti s prebiehajúcou údržbou serverovne nebola možná zmena hesla v AIS2
12.4.2013 15:00 15.4.2013 ráno služby IT pre veľkú plánovanú údržbu serverovne bola prevádzka niektorých služieb IT obmedzená.
10.4.2013 10:00 10.4.2013 14:30 Office 365 Do študentského mailu sa nedalo prihlásiť kvoly chybe na servery.
22.3.2013 8:00 22.3.2013 18:00 SOFIA SAP systémy VET a VEP boli nedostupné z dôvodu odstávky Dátového centra rezortu školstva.
21.3.2013 06:15 21.3.2013 07:00 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
31.1.2013 12:00 31.1.2013 12:40 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania novej verzie.
17.1.2013 16:45 17.1.2013 17:00 AIS krátka odstávka systému bola od 16:45 do 17:00 z dôvodu údržby.
9.1.2013 23:00 10.1.2013 14:30 E-prihláška služba bola nedostupná z dôvodu internej poruchy
4.1.2013 23:45 5.1.2013 12:30 AIS systém bol nedostupný z dôvodu internej chyby na serveri AIS DB

2012

Od Do Služba Popis
20.12.2012 12:00 20.12.2012 13:50 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby systému.
7.12.2012 14:00 9.12.2012 16:00 LIVE@edu služba bola nedostupná z dôvodu plánovaného prechodu na Microsoft Office 365.
8.12.2012 8:20 8.12.2012 10:20 AIS neplánovaná odstávka služby z dôvodu preťaženia systému.
06.12.2012 14:00 06.12. 14:30 E-mail PdF služba bola nedostupná z dôvodu údržby servera
06.12.2012 12:00 06.12.2012 12:40 AIS služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie
29.11.2012 9:30 29.11.2012 11:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
21.11.2012 15:00 21.11. 18:00 Telefónia - VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne.
15.11.2012 07:00 15.11.2012 12:00 Telefónia-VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne
14.11.2012 15:00 14.11. 18:00 E-mail PdF Plánovaná odstávka mailového servera em.fedu.uniba.sk
6.11.2012 20:00 6.11.2012 20:30 AIS služba bola nedostupná z dôvodu údržby
5.11.2012 12:30 5.11.2012 17:00 VPN služba bola nedostupná z dôvodu nasadzovania vyššej verzie
29.10.2012 15:00 29.10.2012 17:00 EMAIL PdF služba bola nedostupná z dôvodu údržby serveru.
18.10.2012 22.10.2012 Telefónia-VoIP neplánovaný výpadok z dôvodu poruchy ústredne.
10.10.2012 13:00 10.10.2012 14:45 AIS Plánovaná odstávka služby z dôvodu údržby.
8.10.2012 20:00 8.10.2012 21:00 AIS krátka odstávka služby z dôvodu aktualizácie systému
20.9.2012 13:00 20.9.2012 13:30 AIS Plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Služba však fungovala, údržba bola vyriešená alternatívnym riešením.
06.09.2012 20:00 06.09.2012 20:45 AIS Plánovaná odstávka systému, nebolo možné prihlásenie sa do služby
01.09.2012 7:00 01.09.2012 13:00 Internet Bol odstavený výškový blok A aj B od elektrickej energie z dôvodu údržby. Odstávka elektrickej energie spôsobila výpadok internetu.
27.08.2012 16:00 27.08.2012 16:30 E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov Služby boli nedostupné z dôvodu bežnej údržby.
15.08.2012 07:00 15.08.2012 08:30 AIS systém bol nedostupný z dôvodu nasadzovania novej verzie
30.07.2012 13:00 30.07.2012 16:30 AIS bola nedostupná služba z dôvodu plánovanej údržby systému
29.07.2012 9:00   E-Prihláška bol zaregistrovaný výpadok systému z dôvodu výpadku servera.
26.07.2012 18:00   CePIT bol zaregistrovaný výpadok systému dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX (okrem volaní cez VoIP sieť univerzity) z dôvodu výpadku u externého dodávateľa. Z tohto dôvodu nebolo možné sa dovolať do Centra podpory informačných technológií.
16.07.2012 11:30 16.07.2012 12:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu nasadenia novej verzie.
16.07.2012 12:00 16.07.2012 13:00 CDO plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Zmeny hesla a ostatné služby boli funkčné.
12.7.2012 9:00 12.7.2012 10:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby. Odstávka sa týkala aj aplikácie e-prihláška
20.6.2012 15:00 20.6.2012 19:00 E-mail bolo z dôvodu prestavby servera obmedzené doručovanie mailov smerom von z rektorátu a na rektorár, Družbu, CĎV, FSEV. Pozdržané maily boli automaticky doručené po ukončení údržby servera
20.6.2012 18:30 20.6.2012 18:45 AIS bol naplánovaný reštart systému
06.06.2012   THESES z technických príčin obmedzené preberanie výsledkov kontroly originality záverečných prác
30.05.2012 16:00 30.05.2012 16:30 Granty UK, Absolventi UK, e-ubytovanie, AIS - zmena hesla z dôvodu údržby serverov boli dočasne tieto služby neprístupné
23.05.2012 16:00 23.05.2012 16:30 Granty UK, Absolventi UK plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
16.05.2012   Hotline UK neplánovaný výpadok telefónnych liniek CePIT
11.05.2012 10:00 11.05.2012 10:05 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
26.04.2012   VoIP neplánovaný výpadok, nebolo možné dovolať sa na niektoré t.č. 02/ 59244 9XX
25.04.2012 20:00 25.04.2012 22:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby (v. 2.3.43.44)
04.04.2012 13:00 04.04.2012 14:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
14.03.2012 09:00 14.03.2012 13:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
02.03.2012 10:00 02.03.2012 12:00 Sieť - Mlyny krátkodobé výpadky na VB-B z dôvodu profylaktickej prehliadky switchovne
03.02.2012 08:00 05.02.2012 24:00 SAP systém VET plánovaná kópia databázy VEP do testovacieho systému VET
19.01.2012 07:00 19.01.2012 07:30 CDO(zistenie, reset hesla), parkovací systém naplánovaná odstávka z dôvodu úprav servera
15.01.2012 18:00 15.01.2012 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP a VET, údržba v datacentre Ministerstva školstva
05.01.2012   VoIP neplánovaný výpadok telefónnych liniek
02.01.2012   Web - Filozofická fakulta UK neplánovaný výpadok internetovej stánky Fif UK

2011

Od Do Služba Popis
28.12.2011 08:00 28.12.2011 14:00 Dodávka el. energie - átriové pavilóny (D,E,F,G,J) odpojenie z dôvodu výmeny zemných káblových vedení a opravy rozvodnej skrine pred blokom J - RIS 7
12.12.2011   AIS neplánovaná odstávka z dôvodu preťaženia systému
11.12.2011 18:00 11.12.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP a VET, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
01.12.2011   AIS neplánovaná odstávka z dôvodu preťaženia systému
12.11.2011 08:00 12.11.2011 12:00 Dodávka el. energie - objekt manželských internátov a UIŠP odstávka z dôvodu pravidelnej revízie a opravy energetických zariadení. Nefunkčné sieťové pripojenie.
29.10.2011 18:00 30.10.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP, VET, VEC, VSP, VAP a VSM, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
15.10.2011 15:00 15.10.2011 19:00 Dodávka el. energie - objekty átriových pavilónov odstávka el. energie, nefunkčné sieťové pripojenie
15.10.2011 12:00 15.10.2011 15:00 Dodávka el. energie - ŠDĽŠ - výškové bloky VB-A, VB-B odstávka el. energie, nefunkčné sieťové pripojenie
13.10.2011 19:00 13.10.2011 20:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
25.09.2011 18:00 25.09.2011 24:00 SOFIA naplánovaná odstávka, nedostupné SAP systémy VEP, VET, VEC, VSP, VAP a VSM, údržba v datacentre Ministerstva Školstva
07.09.2011 12:30 07.09.2011 13:00 AIS plánovaná odstávka z dôvodu aplikécie nového Hot Fix-u
27.08.2011 19:00 28.08.2011 12:00 SOFIA odstávka SAP systémov VEP, VET z dôvodu údržby
16.08.2011 16:00   ISKaM zaregistrovaný výpadok systému ISKaM a jedálny lístok
11.08.2011 15:00 11.08.2011 17:00 Absolventi UK, Granty UK, Kurzy, CDO, E-ubytovanie odstávka systémov z dôvodu aktualizácie databázových serverov
11.08.2011 11.08.2011 13:30 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
10.08.2011 09:00 10.08.2011 13:00 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
09.08.2011 15:00 09.08.2011 17:00 E-peňaženka, ISKaM nedostupné služby z vôvodu aktualizácie databázových serverov
03.08.2011   AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
24.06.2011 26.06.2011 SOFIA plánovaná odstávka systému
22.06.2011 09:00 22.06.2011 10:00 VoIP plánovaná odstávka služby
19.06.2011 09:00 19.06.2011 10:00 SOFIA plánovaná odstávka systému
14.06.2011 15:00 14.06.2011 17:00 Absolventi UK, Kurzy, Parkovací systém, Granty UK, Dochádzkový systém PriF UK, E-Ubytovanie, CDO (zosťovanie/resetovanie hesla) nedostupné systémy z dôvodu rekonfigurácie databázového servera
23.05.2011 09:00 26.05.2011 08:00 SOFIA pripravovaná odstávka SAP systému VET
20.05.2011 08:30   CDO (zosťovanie/resetovanie hesla), Granty UK, E-ubytovanie, preukazy neplánovaný výpadok, možné obmedzenie/nefunkčnosť týchto služieb
16.05.2011 15:00 16.05.2011 17:00 CDO úplne obmedzenie služby z dôvodu migrácie systému
12.05.2011 15:00 12.05.2011 18:00 Kurzy výpadok kurzy.uniba.sk z dôvodu migrácie databázy, možný výskyt problémov do 17.05.2011 pre novoprijatých zamestnancov
05.05.2011 19:00 05.05.2011 19:30 E-ubytovanie nedostupnosť systému z dôvodu migrácie databáz
27.04.2011 08:30 27.04.2011 10:30 Granty mladých UK, Databáza absolventov naplánovaná odstávka z dôvodu migrácie databáz
20.04.2011 15:00 20.04.2011 17:30 Sieťové pripojenie FTVŠ UK nedostupné internetové služby (e-mail, SOFIA...) z dôvodu nevyhnutnej plánovanej hardvérov a softvérovej aktualizácie sieťových zariadení
07.04.2011 19:00 07.04.2011 21:00 SOFIA naplánovaná odstávka produktívneho systému VEP
31.03.2011 19:00 31.03.2011 21:00 E-mail naplánovaná odstávka e-mailov z dôvodu rušenia mailových SMTP serverov na serveri mailroot.rec.uniba.sk
26.03.2011 20:00 27.03.2011 24:00 SAP plánovaná odstávka služby
02.03.2011 09:00 02.03.2011 12:00 AIS, E-prihláška plánovaná odstávka systémov z dôvodu údržby
01.03.2011 14:30 01.03.2011 15:30 Sieť - objekty: VI Družba, areál Švédskych domkov, Botanická záhrada, Profesorský domček, kongresové priestory, počítačová učebňa odstávka počítačovej siete z dôvodu údržby hlavnej technologickej miestnosti
01.03.2011 15:00 01.03.2011 17:00 E-mail - RUK, Družba, CDV, FSEV naplánovaná odstávka e-mailových služieb uvedených súčasti UK z dôvodu údržby
17.02.2011   Sieť - Mlyny výpadky internetového pripojenia v areáli Mlynskej doliny
08.02.2011 18:00 08.02.2011 20:00 SAP plánovaná odstávka z dôvodu údržby
18.01.2011 10:00 18.01.2011 11:00 Sieť - UK celouniverzitný výpadok internetového pripojenia kvôli úpravám na kostre siete
15.01.2011 16:00 15.01.2011 24:00 SOFIA neplánovaný výpadok systému
11.01.2011 12:00 11.01.2011 13:00 Web - moja.uniba.sk dochádzalo ku krátkym výpadok stránky moja.uniba.sk
08.01.2011 08:00 08.01.2011 11:00 Dodávka el. energie - areál átriových pavilónov prerušenie dodávky z dôvodu opráv hlavnej elektrickej rozvodne
05.01.2011 05.01.2011 Web - moja.uniba.sk krátkodobý výpadok moja.uniba.sk v doobedňajších hodinách z dôvodu nutného technického zásahu

2010

Od Do Služba Popis
17.12.2010 09:00 17.12.2010 12:00 Sieť - ŠDĽŠ blok VB-B prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
11.12.2010 11:30 11.12.2010 15:00 Sieť - ŠDĽŠ bloky VB-A, VB-B prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
11.12.2010 08:30 11.12.2010 12:00 Sieť - Manželské internáty bloky B,C,D,E prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
07.12.2010 13:00 07.12.2010 17:30 Sieť - FMFI UK výpadok uzlu siete na FMFI v dôsledku problémov pri revízii záložného napájania
23.11.2010 10:00 23.11.2010 20:00 Sieť - Družba blok D2 nedostupná sieťová konektivita z dôvodu údržby
18.11.2010 18.11.2010 AIS plánovaná odstávka systému z dôvodu údržby
03.11.2010 08:00 03.11.2010 15:00 Sieť - ŠDĽŠ blok VB-A prerušenie dodávky el. energie, nedostupná sieťová konektivita
02.11.2010 02.11.2010 11:30 CDO - zmena/zistenie hesla nebolo možné menit celouniverzitné heslo
02.11.2010 08:30 02.11.2010 10:30 AIS, Cosign nebolo možné sa prihlasovať na centrálne služby UK
20.09.2010 09:00 20.09.2010 18:00 Dodávka el. energie - Faf, FM UK prerušené dodávky el energie na FaF a FM z dôvodu prác na zimnom štadióne, výpadky siete a telefónov
14.09.2010 20.09.2010 SOFIA Plánovaná odstávka Sofie
11.09.2010 09:00 11.09.2010 10:00 AIS bolo obmedzené používanie AIS2 s možnosťou výpadku z dôvodu potrebnej údržby
06.09.2010 15:44 07.09.2010 18:00 Sieť - FIF nastal výpadok sieťovej konektivity na FIF, kvôli poruche na optickej linke medzi rektorátom UK a fakultou
26.08.2010 08:00   AIS bol neplánovaný výpadok systému AIS2, čas ukončenia výpadku neznámy, do histórie poznačené dodatočne 07.09.2010
18.08.2010 13:00 18.08.2010 17:00 AIS pripravovaná odstávka systému bola naplánovaná z dôvodu údržby
17.08.2010 13:30 17.08.2010 15:30 AIS vykonali sa záťažové testy, v dôsledku čoho mohlo nastať spomalenie odozvy systému
10.08.2010 13:00 10.08.2010 17:00 AIS plánovaná odstávka v dôsledku údržby (nakoniec výpadok ani nenastal)
05.08.2010 15:00 05.08.2010 17:00 Sieť UK dva plánované krákodobé výpadky internetového pripojenia v dôsledku revízie elektrických rozvodov
04.08.2010 17:00 04.08.2010 18:00 AIS plánovaná odstávka systému AIS
27.07.2010 22:30 30.07.2010 01:00 Sieť - Mlyny vo vysokoškolskom meste Ľ. Štúra bol výpadok internetového pripojenia. Výpadok sa týkal druhého poschodia VB A a AD E
17.07.2010 16:00 17.07.2010 21:00 Sieť- Mlyny na internátoch Átriove domky v Mlynskej doline nebola z dôvodu údržy elektrickej siete dostupna počítačová sieť
14.07.2010 20:00 15.07.2010 08:30 Sieť- RUK na Univerzite Komenského došlo k výpadku v konektivite medzi VoIP a hlasovou sietou, preto v stanovený čas sa nedalo dovolať z oboch smerov
22.06.2010 16:00 22.06.2010 16:30 E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov, ISKaM, Centrálna databáza osôb z dôvodu úprav na databázovom serveri nedostupné tieto služby : E-ubytovanie, Granty mladých UK, Databáza absolventov, ISKaM, Centrálna databáza osôb
15.06.2010 07:30 15.06.2010 09:30 AIS2 na krátku dobu nedostupná služba AIS2 z technických dôvodov
27.05.2010   Sieť- RUK sa uskutočnila plánovaná revízia záložného zdroja v technologickej miestnosti na Rektoráte UK
19.12.2010 08:00 03.01.2010 20:00 Dovolenka v zmysle príkazu rektora o čerpaní dovoleniek cez sviatky bude CIT RUK zabezpečovať prevádzku centrálnych služieb IT iba v režime opráv veľkých centrálnych výpadkov

2009

Od Do Služba Popis
19.12.2009 08:00 20.12.2009 20:00 Sieť- FMFI výpadok služieb uzla siete FMFI (AIS2, internet na internátoch)
12.12.2009 08:00 13.12.2009 20:00 Sieť- RUK výpadok služieb uzla siete RUK (Rektorát UK)
10.12.2009 19:00 10.12.2009 22:00 SAP odstávka systému SAP - VEP
10.12.2009 19:00 13.12.2009 19:00 SAP odstávka systému SAP - VET
01.10.2009 11:30 01.12.2009 14:00 Sieť- RUK výpadok systémov Eduroam, VPN a proxy. Na oprave sa pracuje
30.11.2009 14:20 30.11.2009 16:00 AIS2 výpadok systému AIS2
21.11.2009 09:00 21.11.2009 24:00 Email RUK výpadok emailoveho serveru RUK z dôvodu jeho kompletného presunutia na nový hardvér
17.11.2009 09:15 17.11.2009 11:50 VoIP výpadok telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity ) spôsobený problémom u subdodávateľa
15.11.2009 09:00 15.11.2009 16:00 IT služby FMFI a UK kompletný výpadok IT služieb a počítačových sietí na FMFI UK a UK z dôvodu prác na hlavnom elektrickom rozvádzači
14.11.2009 08:00 14.11.2009 13:00 Sieť- Mlyny kompletný výpadok počítačovej siete na vo Vysokoškolskom mestečku Ľ.Štrúra -Mlyny UK z dôvodu vypnutia elektriny na výškových blokoch
12.11.2009 08:00 12.11.2009 08:40 E-ubyt výpadok ubytovacieho softvéru vo Vysokoškolskom meste Ľ.Štúra - Mlyny z dôvodu výpadku hlavného databázového servera
03.10.2009 09:00 04.10.2009 16:00 IT služby- RUK kompletný výpadok IT služieb a počítačových sietí na Rektoráte UK a UK z dôvodu prác na premiestňovaní univerzitného datacentra
09.09.2009 15:30 09.09.2009 21:45 AIS2, Akademická knižnica, VoIP výpadok systémov AIS2, Akademická knižnica a VoIP
02.09.2009 11:29 02.09.2009 12:53 AIS2 výrazne spomalená prevádzka systému AIS2
02.09.2009 10:00 02.09.2009 11:30 Web- UK výpadok webových stránok univerzity (uniba.sk, moja.uniba.sk, fakultné stránky ...)
07.08.2009 12:28 10.08.2009 09:44 VoIP výpadok dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity)
04.08.2009 09:14 05.08.2009 10:57 VoIP výpadok dovolateľnosti telefónnych liniek 02/59244 9XX ( okrem volaní cez VoIP sieť univerzity)
16.07.2009 08:00 16.07.2009 12:00 Centrálne služby výpadok centrálnych služieb z dôvodu migrácie serverovne