SAS

O programe SAS Enterprise Guide

Statistical Analytics System Enterprise Guide (SAS EG) je štatistický softvér, ktorý sa postupne vyvíjal od konca 60. rokov 20. storočia. Lídrom vo vývoji štatistického programu bola North Caroline State University. Následne v roku 1976 vznikla spoločnosť SAS Institute Inc.,ktorá začala poskytovať štatistický softvér s rovnomenným názvom na komerčné účely. Program sa ďalej rozvíjal aj v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Do programu boli pridané nové štatistické procedúry, prídavné komponenty a taktiež bolo zavedené JMP (ide o súbor štatistických programov pre Mac)1.

V súčasnosti je SAS softvérový balík s viac ako 200 komponentami, ktorý umožňuje užívateľom získavať, upravovať, spravovať a analyzovať širokú škálu dát. Program je určený aj pre používateľov bez zručnosti programovania, keďže ponúka okrem možnosti písania skriptov aj grafické užívateľské rozhranie typu point-and-click. SAS skript pozostáva z dvoch typov programových krokov známych ako DATA a PROC. Prvý krok DATA umožňuje tvorbu a manipuláciu s dátami v programe. Druhý krok PROC umožňuje zadávanie rôznych procedúr na analýzu dát a tvorbu reportov. Údaje z programu SAS môžu užívatelia publikovať v rôznych formátoch ako HTML, PDF, Excel, RTF alebo iných formátoch, ktoré používajú Output Delivery System2,3.

Cyklus projektu v službe SAS Enterprise Guide

 

 

Citovanie programu SAS Enterprise Guide

Výrobcom odporúčané citovanie programu SAS EG nájdu používatelia služby na stránke: https://www.sas.com/en_us/legal/editorial-guidelines.html

Návody a iné užitočné informácie

Každý, kto sa zaregistruje s univerzitnou e-mailovou adresou na stránke: https://support.sas.com/en/software/enterprise-guide-support.html má možnosť prístupu k bezplatným materiálom, kurzom či školeniam ako aj aplikácii SAS Viya (nástroj na vizualizáciu a analýzu dát), ktoré poskytuje spoločnosť SAS Institute Inc.