Novinky z ENLIGHTu

Študenti Univerzity Komenského sa stali súčasťou projektu ENLIVE

Počas apríla a mája sa študenti Univerzity Komenského vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT zúčastnili medzinárodného projektu ENLIVE. Študenti UK sa spolu so študentmi z Univerzity v Göttingene zapájali do webinárov a spoločne sa podieľali na príprave mediálnych kampaní zameraných na témy: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, diverzita v sociálnych médiách, vplyv sociálnych médií na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Mediálne kampane študentov nájdete na Instagrame: https://www.instagram.com/explore/tags/enlightstudentnetwork/.

Študenti pracovali pod vedením Mgr. Ashley Chandler z Univerzity v Göttingene, Mgr. Anety Barnes a Mgr. Lenky Jeleňovej z Univerzity Komenského v Bratislave.

Mobilita pre všetkých

Aj študenti zo znevýhodnených skupín cestujú po Európe. Martin a Martin využili možnosť vycestovať na zahraničnú mobilitu a nadobudli veľa nových skúseností a schopností. Študenti zo znevýhodnených skupín majú na Univerzite Komenského možnosť absolvovať rôzne druhy mobilít, napríklad ENLIHGT mobilita, Erasmus+ mobilita (štúdium, stáž).