Novinky z ENLIGHTu

UK má svoju prvú Zelenú príručku

Zelená príručka UK Vám poskytne prehľad užitočných tipov, trikov a služieb, vďaka ktorým bude Váš čas v Bratislave udržateľnejší, ekologickejší a príjemnejší. Zelená príručka, ktorá vznikla vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT je prvým krokom k environmentálnemu povedomiu na celej univerzite. 

Zelená príručka UK: ENLIGHT Green Guide

ENLIGHT na Dni otvorených dverí UK

Súčasťou Dňa otvorených dverí na Univerzite Komenského bol aj stánok s mobilitami, v ktorom sa budúce študentky a študenti dozvedeli, kam môžu vďaka projektom Európskej únie vycestovať.

Ak ste nestihli navštíviť náš stánok a máte otázky týkajúce sa zahraničných mobilít napíšte nám na enlightuniba.sk alebo erasmusplusrec.uniba.sk. 

ENLIGHT digital Course Catalogue – novinka, ktorá uľahčí študentom výber kurzov

V ENLIGHT digital Course Catalogue nájdete zoznam ENLIGHT kurzov zo všetkých ENLIGHT univerzít na jednom mieste. Kurzy môžete vyhľadávať podľa hosťovskej univerzity, jazyka, formátu (online, hybridná alebo fyzická mobilita), trvania mobility a počtu získaných kreditov. Katalóg je dôležitým krokom k vytvoreniu digitálneho kampusu, ktorý prepája všetkých 9 ENLIGHT univerzít.

Zistite, ako ENLIGHT digital Course Catalogue funguje. Oskar, študent matematiky z Tartu Vám ho predstaví v tomto videu

Príručka o udržateľnosti od ENLIGHT študentov

Aliancia ENLIGHT to nie sú len hybridné a online kurzy, prednášky alebo konferencie. Študenti z aliancie ENLIGHT sa pravidelne stretávajú v rámci ENLIGHT STUDENT NETWORK a prispievajú tak k rozvoju celej aliancie. 

Na začiatku októbra 2022 vydala ENLIGHT Student Network Príručku o udržateľnosti, ktorej cieľom je inšpirovať všetkých členov aliancie  na ceste k ekologickejšiemu rozvoju. 

Každá univerzita sa podelila s tromi osvedčenými postupmi pre zelenší ENLIGHT. 

Kompletnú príručku o udržateľnosti nájdete tu. 

Kurz Designing Research on Different Dimensions of Equity na UK

V dňoch 12.9.2022 až 16.9.2022 sme na Fakulte sociálnych a ekonomických vied hostili úvodný týždeň ENLIGHT interdisciplinárneho kurzu Designing Research on Different Dimensions of Equity. Študenti z partnerských univerzít z Göttingenu, GentuBaskickej univerzity sa stretli s učiteľmi z Groningenu, Bratislavy, Göttingenu, GhentuBaskickej univerzity, aby sa spolu zamysleli nad témami rovnosti, rôznorodosti, rovnosti príležitostí v rozličných oblastiach života od univerzitného prostredia až po prístup k zdravotnej starostlivosti. Tento týždeň bol úvodným týždňom BIPu (formát kurzu Blended Intensive Programme, ktorý v sebe spája krátkodobú mobilitu a spoluprácu vo virtuálnom priestore). Až do konca semestra budú študenti v malých skupinkách v online priestore pripravovať výskum v oblasti, ktorú si vybrali. Sprevádzať ich budú učitelia v roli mentorov, ktorí ich budú podporovať, avšak hlavná práca bude na študentskom tíme.

Súčasťou kurzu boli aj prednášky od partneriek z Regionálnej Akdémie. Pani Nina Spišiakbratislavského magistrátu priblížila študentom tému: Integration at local level: challenges and opportunities for the Bratislava city; pani Marta Králiková z neziskovej organizácie Mareena porozprávala študentom o začleňovaní utečencov do spoločnosti a pani Andrea BöhmováMigračného úradu študentom priblížila proces, ktorý musia utečenci na Slovensko absolvovať.

A čo si študenti na úvodnom kurze najviac pochvaľovali? Emma z univerzity v Ghente: „Veľmi sa mi páčilo, že sme začali aktivitami, pri ktorých sme sa navzájom spoznali. Boli sme jedna zmiešaná skupina – učitelia a študenti, bez hierarchických štruktúr.

Študenti Univerzity Komenského sa stali súčasťou projektu ENLIVE

Počas apríla a mája sa študenti Univerzity Komenského vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT zúčastnili medzinárodného projektu ENLIVE. Študenti UK sa spolu so študentmi z Univerzity v Göttingene zapájali do webinárov a spoločne sa podieľali na príprave mediálnych kampaní zameraných na témy: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, diverzita v sociálnych médiách, vplyv sociálnych médií na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Mediálne kampane študentov nájdete na Instagrame: https://www.instagram.com/explore/tags/enlightstudentnetwork/.

Študenti pracovali pod vedením Mgr. Ashley Chandler z Univerzity v Göttingene, Mgr. Anety Barnes a Mgr. Lenky Jeleňovej z Univerzity Komenského v Bratislave.

Mobilita pre všetkých

Aj študenti zo znevýhodnených skupín cestujú po Európe. Martin a Martin využili možnosť vycestovať na zahraničnú mobilitu a nadobudli veľa nových skúseností a schopností. Študenti zo znevýhodnených skupín majú na Univerzite Komenského možnosť absolvovať rôzne druhy mobilít, napríklad ENLIHGT mobilita, Erasmus+ mobilita (štúdium, stáž).

Neváhajte sa zúčastnite sa niektorej z ENLIGHT mobilít. Odvahu vycestovať Vám dodajú skúsenosti študentov a študentiek z partnerských univerzít, ktorí sa s nimi podelili tu.