Novinky z ENLIGHTu

UK vybrala víťazný kurz na ENLIGHT Teaching & Learning Award 2023

Na Univerzite Komenského sa dňa 28.6.2023 konalo slávnostné vyhlásenie výhercu ENLIGHT Teaching & Learning Award za UK.

Po odbornom posúdení prihlášok sa víťazom stal kurz Intrapreneurship , ktorý vedú Anna Pilková, Jaroslav Huľvej a Juraj Mikuš z Katedry stratégie a podnikania na Fakulte managementu UK. Magisterský kurz s názvom Intrapreneurship je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností, ktoré absolventi a absolventky nevyhnutne potrebujú na trhu práce, rozvíja analytické aj kreatívne myslenie a predovšetkým reaguje na potrebu prepojenia univerzitného prostredia s praxou, v tomto prípade s firmami ako externými stakeholdermi.

Porotu zaujalo najmä využitie vyučovacích metód a prístupov, ktoré aktívne zapájajú študentstvo do výučby, využitie elementov tzv. challenge- based education (vyučovania, ktoré reaguje na konkrétne výzvy a problémy, ktoré počas semestra študentky a študenti riešia), silná podpora spolupráce vo výučbe a zapojenie partnerov z biznis sféry, čím študentom a študentkám umožnili prinášať riešenia na reálne životné situácie a prepojiť tak teóriu s priamou praxou.

Víťazný tím vycestuje na jeseň 2023 do francúzskeho Bordeaux, kde bude reprezentovať Univerzitu Komenského medzi ostatnými víťaznými kurzami z ENLIGHT univerzít. Počas konferencie ENLIGHT Teaching and Learning Conference & Award vyhlási medzinárodná porota absolútneho víťaza ENLIGHT Teaching & Learning Award spomedzi zástupcov a zástupkýň zo všetkých ENLIGHT univerzít.

Študenti UK sa zúčastnili European Student Assembly 2023

budova európskeho parlamentu s vlajkami

Vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT mali dvaja študenti z UK možnosť zastúpiť svoju univerzitu a ostatných študentov z celej Európskej únie na medzinárodnej študentskej konferencii European Student Assembly 2023 (ESA23) v Štrasburgu, ktorá prebiehala od 31.5. do 2.6. 2023.

Organizátorom ESA23 je European Universities Community (EUC), ktorá združuje univerzitné aliancie v celej EÚ. Spomedzi tisícok prihlásených, vybrali študentský zástupcovia z aliancií 230 študentov, ktorí boli následne rozdelení do desiatich tematických panelov. Niekoľko mesiacov sa stretávali online a pracovali na návrhoch, ktoré odhlasovali v pléne, priamo v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Univerzitu Komenského zastupovali dvaja študenti. Matej Bižaca z Právnickej fakulty bol účastníkom Panelu 1: Demokracia a Robert Lenzen z Filozofickej fakulty bol účastníkom Panelu 7: Obrana. Témy a otázky ich panelov boli:

Panel 1: DEMOKRACIA, priama (deliberatívna) verzus reprezentatívna demokracia, ako zredukovať medzeru medzi občanmi a zákonodarcami a vytvoriť tak jednotnejšiu Európu?

Panel 7: OBRANA, je EÚ v pozícii vytvoriť efektívnu zahraničnú politiku a autonómnu obrannú politiku, ktorá by zaistila bezpečnosť jej obyvateľov?

Každý panel vypracoval osem až desať návrhov na zlepšenie fungovania EÚ. O každom návrhu sa individuálne rokovalo v rokovacej sále Európskeho parlamentu. Celkovo hlasovaním prešlo 75 zo 79 návrhov. Všetky návrhy sú obsiahnuté v tomto DOKUMENTE.

Táto konferencia nám všetkým ukázala, že študenti v celej Európe majú vážny záujem o verejné dianie a chuť ho ovplyvniť. Všetky odhlasované návrhy budú v najbližšej dobe doručené relevantným inštitúciám a osobnostiam, ktoré by sa nimi mali zaoberať. ESA23 pomáha rozšíriť povedomie o EÚ aj medzi najmladšími voličmi, aby nezabudli, že sú občanmi nielen svojej domovskej krajiny, ale aj Európskej únie.

Viac informácií o European Student Assembly nájdete na: https://eucinitiative.wordpress.com/european-student-assembly/

Stretnutie ENLIGHT koordinátorov pre mobility v Bratislave

Na začiatku mája Univerzita Komenského hostila prvé stretnutie ENLIGHT  koordinátorov pre mobility. Na univerzite sme privítali zástupcov z Baskicka, Bordeaux, Galway, Gentu, Groningenu, Tartu a Uppsaly. Online sa pripojili kolegovia z Bernu.

Cieľom prvého fyzického stretnutia bolo zefektívniť vysielanie študentov na tzv. BIPy (Blended Intensive Programme – časť kurzu prebieha online, časť kurzu je fyzicky). Koordinátori a koordinátorky počas intenzívneho dvojdňového stretnutia pracovali na zlepšení fungovania vysielania študentov. Praktický pohľad na proces poskytli Erasmus+ fakultné referentky z UK.

Raňajky prírodovedcov v Botanickej záhrade UK

Hovorí sa, že raňajky sú základom dňa. Možno práve tento výrok inšpiroval členov novovzniknutého študentského spolku Prif UK Sustainability aby vykročili s chuťou smerom k udržateľnosti.

Raňajky prírodovedcov

Prvá akcia spolku, Raňajky prírodovedcov sa konala 25.4.2023 v Botanickej záhrade UK. V tejto zelenej oáze modernej Bratislavy si účastníci a účastníčky mohli pochutnať na maďarských údených vegánskych klobásach a 100 % rastlinných bagetách, ktoré dodali sponzori. K pohosteniu prispeli aj študenti a študentky. Niektorí z nich priniesli napríklad domáce zákusky, či lekvár.

Čítanie v Botanickej záhrade 

Počas raňajok sa mohol každý začítať do kníh z pier autorov a autoriek Prif UK. O zaujímavostiach o Botanickej záhrade UK sa mohli dozvedieť z knihy „Rekordy Malých Karpát“. Niektorých táto kniha možno inšpirovala, aby sa po raňajkách vydali objavovať zákutia záhrady. Mohli tak na vlastné oči vidieť napríklad sekvojovca mamutieho. Či už sa niekto vydal na expedíciu naprieč záhradou, alebo sa posadil do trávy, pobyt vonku spríjemňoval spev vtákov, ktoré sú dlhodobo predmetom výskumu hniezdnej biológie. Každý, koho táto téma zaujímala bližšie, sa mohol začítať do knihy „Postavme si vtáčiu búdku“. Botanickú záhradu UK je možné považovať za symbol udržateľnosti na našej alma mater, udržateľnosť sa však týka každého aspektu nášho života. Existuje napríklad sedemnásť definovaných cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sa nevzťahujú iba na ochranu životného prostredia, ale týkajú sa aj kvalitného vzdelania. Účastníci a účastníčky sa preto mohli začítať aj do knihy „Ako študovať na vysokej škole?“. Čítaním tejto príručky mohlo študentstvo získať inšpiráciu k tomu, ako skĺbiť viaceré aspekty svojho života, aby mohlo viesť vyrovnaný život (nielen) počas vysokoškolských rokov. Zamýšľať sa nad takýmito otázkami je však v konečnom dôsledku prínosné pre celú spoločnosť. Vyrovnaný život umožňuje študentstvu  dobrovoľníčiť a spolupodieľať sa na budovaní udržateľnej budúcnosti.

Úspech prvej akcie

Každý si teda v Botanickej záhrade onoho jarného dňa mohol prísť na svoje. Keďže nás však na vysokej škole učia ku kritickému mysleniu musíme si položiť otázku: Čo je hmatateľným dôkazom úspechu raňajok? Zoberme to matematicky: Pred podujatím avizovalo účasť 40 študentov a študentiek, avšak prišlo ich až 45. Mnoho z týchto ľudí zostalo aj po jedenástej hodine, teda aj potom, ako sa raňajky minuli. Miesto zhonu sa viedli podnetné diskusie nielen o krásach a útrapách študentského života, ale napríklad aj o udržateľnosti. Niektorí napríklad polemizovali, ako praví gurmáni, o dobrotách, na ktorých si tento pekný jarný deň pochutnali. Čím sa splnil účel prvej akcie novovzniknutého spolku. Pretože jedlo bolo iba lákadlo a ozajstným cieľom akcie nebolo nič iné, ako začať budovať vzťahy a udržateľnejšiu budúcnosť.

Text: Attila Balogh

Delegácia z partnerskej Univerzity v Uppsale navštívila UK

Dňa 26. apríla 2023 prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Jozef Tancer, spolu s ENLIGHT tímom UK privítali na Univerzite Komenského návštevu z partnerskej Univerzity v Uppsale.

Našu univerzitu navštívila zástupkyňa rektora, pani Coco Norén; zástupca prorektora pre humanitné vedy, Mattias MartinssonJonathan Schalk, projektový manažér pre univerzitnú alianciu ENLIGHT a výskumno-vedecké pracovníčky a pracovníci z rôznych oblastí. 

Cieľom fyzického stretnutia bolo upevniť vzťahy a vytvoriť nové spolupráce medzi našimi univerzitami, vďaka ktorým budú napredovať nielen výskumno-vedecké pracovníčky a pracovníci, no najmä študentstvo z oboch univerzít. 

Išlo o prvú bilaterálnu návštevu v rámci ENLIGHTu a pevne veríme, že sme inšpirovali aj ostatných partnerov na organizáciu podobných podujatí. 

Kliknite SEM a prečítajte si rozhovor so zástupkyňou rektora, Coco Norén (str. 36-37).

Spoznajte Prif UK Sustainability, prvý zelený spolok na UK

Mutualizmus je vzťah organizmov založený na obojstranne výhodnom spolužití. Keďže sa deň čo deň pohybujeme v priestoroch Prif UK, položme si otázku: Ako je možné priniesť viac mutualizmu do našej alma mater? Túto otázku sme si položili aj my, prví členovia novovzniknutého študentského spolku Prif UK Sustainability.

V rámci nášho spolku budeme organizovať aktivity, ktoré prispejú k zveľadeniu našej fakulty a zároveň budú príležitosťou na získanie cenných skúseností do profesijného života. Pretože smerom k udržateľnosti kráča okrem nás čoraz viac ľudí či inštitúcií.

Na našom prvom stretnutí sme sa dohodli, že budeme realizovať napríklad: prednášky, upratovacie práce, exkurzie a podobne. Ak máš Sustainable nápad alebo sa hráš s myšlienkou, že by si sa chcel pridať a podieľať na zlepšení svojej fakulty, napíš nám!

prifuk_sustainability nájdeš na INSTAGRAME. 

Autor: Attila Balogh

Delegácia z UK sa zúčastnila ENLIGHT Impact Conference v Bilbau

Delegácia Univerzity Komenského sa zúčastnila významnej konferencie ENLIGHT Impact Conference na Baskickej univerzite v španielskom meste  Bilbao. Konferencia sa konala 29. až 31 marca 2023, prezentácie na nej predniesli Katarína Staroňová a Alexander Milovanov z Univerzity Komenského a Dalibor Nakládal z Vedeckého parku.

 

ENLIGHT Impact Conference organizovala Univerzita v Baskicku. Cieľom bolo zistiť vplyv akademického výskumu v reálnom svete. Účastníci konferencie medzi sebou diskutovali o dopade aliancie ENLIGHT na vzdelávanie, výskum, inovácie alebo spoločenskú angažovanosť jednotlivých univerzít. Podujatie otvorili vo štvrtok, 30. marca 2023 svojím príhovorom Eva Ferreira, rektorka Baskickej univerzity, Jokin Bildarratz Sorron, španielsky minister školstva a Cisca Wijmenga, rektorka Univerzity v Groningene.

V prvej časti účastníci predstavili, čo robia univerzity z aliancie pre spoločnosť. Cez videohovor sa predstavila Sophia Eriksson Waterschoot, riaditeľka pre mládež, vzdelávanie a Erasmus+ z Európskej komisie, prezenčne vystúpili Adolfo Morais Ezquerro, námestník ministra pre univerzity a výskum v Baskicku, Steven Hill, riaditeľ výskumu v Research England, Guido Van Huylenbroeck, projektový koordinátor ENLIGHT a akademický riaditeľ pre internacionalizáciu z Univerzity v Gente. Odborníci diskutovali za okrúhlym stolom, najmä na tému zvyšovania informovanosti, gramotnosti a pripravenosti partnerských inštitúcií, kde sa v interaktívnych prednáškach predstavili Paul Dodd, viceprezident pre angažovanosť z Univerzity v Galway, Yves Ducq, bývalý viceprezident pre zabezpečenie kvality na Univerzite v Bordeaux, Esther De Smet z Univerzity v Gente a Stefan de Jongm, odborný asistent z Erasmus Universiteit Rotterdam.

Počas workshopu účastníci mali identifikovať prekážky a príležitosti pre podporu výskumných programov na našej univerzite. Medzi najčastejšie uvádzané prekážky patrili nedostatok financií pre podporu výskumníkov, vysoká konkurencia medzi ďalšími univerzitami, bariéry v komunikácii, gramotnosť, regulácia národnej politiky v jednotlivých štátoch, rôzni zakladatelia univerzít a ich požiadavky. Medzi príležitosťami sa vyskytli spolupráca (keď univerzity spolupracujú, sú oveľa silnejšie), diverzita (rôzne nápady, perspektívy a myšlienky), zdieľanie vedomostí medzi partnerskými univerzitami, líderstvo (každá silná inštitúcia potrebuje silného lídra) či viac zdrojov (nielen finančných, ale aj personálnych).

Zo Slovenska na konferencii prednášali  docentka Katarína Staroňová, doktor Alexander Milovanov z Univerzity Komenského a doktor Dalibor Nakládal z Univerzitného lekárskeho centra v Groningene.

Text: Radka Rosenbergová

Univerzita v Berne - nový asociovaný partner aliancie ENLIGHT

logo univerzity v berne

Najväčšia slovenská univerzita vďaka aliancií ENLIGHT získala ďalšieho strategického partnera, s ktorým bude môcť rozvíjať spoluprácu. Univerzita v Berne je excelentná univerzita, jedna z najlepších vo Švajčiarsku. V medzinárodných rebríčkoch sa pohybuje okolo 100. miesta. Má približne 19 500 študentov a na svojich ôsmich fakultách ponúka najmodernejšie vybavenie.

Švajčiarskym univerzitám záleží na spojení s európskymi sieťami. Nachádzajú sa totiž v zložitých podmienkach, keďže Švajčiarsko je vylúčené z programu Horizont Európa a Erasmus+. V tomto roku dostali švajčiarske univerzity možnosť vstúpiť do aliancií európskych univerzít ako „pridružení partneri“.

ENLIGHT je aliancia európskych univerzít a pozostáva z 9 komplexných univerzít s intenzívnym výskumom so sídlom v Gente (Belgicko), Tartu (Estónsko), Bordeaux (Francúzsko), Göttingene (Nemecko), Galway (Írsko), Groningene (Holandsko), Uppsale ( Švédsko), Bratislave (Slovensko) a Baskicku (Španielsko). Dňa 1. decembra 2022 bola Univerzita v Berne zvolená za pridruženého člena Správnou radou ENLIGHT.

ENLIGHT ponúka mobilitu a poskytovanie vzdelávania medzi svojimi členskými univerzitami. Realizujú širokú škálu výmenných príležitostí a podporujú transdisciplinárne vzdelávanie s cieľom pripraviť študentov na výzvy prepojeného sveta. „Aj keď naši výskumníci stále naliehavo potrebujú švajčiarske pridruženie k Horizon Europe, aby sa stali súčasťou najdôležitejšej výskumnej siete na svete, pripojenie k ENLIGHTu je pre nás dôležitým krokom, aby sme si udržali kontakty v Európe a podporili výmeny, ako aj spoluprácu,“ povedal Christian Leumann, rektor Univerzity v Berne.

Univerzity ENLIGHT úzko spolupracujú v oblastiach, v ktorých môže Univerzita v Berne aktívne prispieť, ako sú zdravie, zmena klímy, digitalizácia alebo obnoviteľná energia.

Text: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

UK má svoju prvú Zelenú príručku

Zelená príručka UK Vám poskytne prehľad užitočných tipov, trikov a služieb, vďaka ktorým bude Váš čas v Bratislave udržateľnejší, ekologickejší a príjemnejší. Zelená príručka, ktorá vznikla vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT je prvým krokom k environmentálnemu povedomiu na celej univerzite. 

Zelená príručka UK: ENLIGHT Green Guide

ENLIGHT na Dni otvorených dverí UK

Súčasťou Dňa otvorených dverí na Univerzite Komenského bol aj stánok s mobilitami, v ktorom sa budúce študentky a študenti dozvedeli, kam môžu vďaka projektom Európskej únie vycestovať.

Ak ste nestihli navštíviť náš stánok a máte otázky týkajúce sa zahraničných mobilít napíšte nám na enlightuniba.sk alebo erasmusplusrec.uniba.sk. 

ENLIGHT digital Course Catalogue – novinka, ktorá uľahčí študentom výber kurzov

V ENLIGHT digital Course Catalogue nájdete zoznam ENLIGHT kurzov zo všetkých ENLIGHT univerzít na jednom mieste. Kurzy môžete vyhľadávať podľa hosťovskej univerzity, jazyka, formátu (online, hybridná alebo fyzická mobilita), trvania mobility a počtu získaných kreditov. Katalóg je dôležitým krokom k vytvoreniu digitálneho kampusu, ktorý prepája všetkých 9 ENLIGHT univerzít.

Zistite, ako ENLIGHT digital Course Catalogue funguje. Oskar, študent matematiky z Tartu Vám ho predstaví v tomto videu

Príručka o udržateľnosti od ENLIGHT študentov

Aliancia ENLIGHT to nie sú len hybridné a online kurzy, prednášky alebo konferencie. Študenti z aliancie ENLIGHT sa pravidelne stretávajú v rámci ENLIGHT STUDENT NETWORK a prispievajú tak k rozvoju celej aliancie. 

Na začiatku októbra 2022 vydala ENLIGHT Student Network Príručku o udržateľnosti, ktorej cieľom je inšpirovať všetkých členov aliancie  na ceste k ekologickejšiemu rozvoju. 

Každá univerzita sa podelila s tromi osvedčenými postupmi pre zelenší ENLIGHT. 

Kompletnú príručku o udržateľnosti nájdete tu. 

Kurz Designing Research on Different Dimensions of Equity na UK

V dňoch 12.9.2022 až 16.9.2022 sme na Fakulte sociálnych a ekonomických vied hostili úvodný týždeň ENLIGHT interdisciplinárneho kurzu Designing Research on Different Dimensions of Equity. Študenti z partnerských univerzít z Göttingenu, GentuBaskickej univerzity sa stretli s učiteľmi z Groningenu, Bratislavy, Göttingenu, GhentuBaskickej univerzity, aby sa spolu zamysleli nad témami rovnosti, rôznorodosti, rovnosti príležitostí v rozličných oblastiach života od univerzitného prostredia až po prístup k zdravotnej starostlivosti. Tento týždeň bol úvodným týždňom BIPu (formát kurzu Blended Intensive Programme, ktorý v sebe spája krátkodobú mobilitu a spoluprácu vo virtuálnom priestore). Až do konca semestra budú študenti v malých skupinkách v online priestore pripravovať výskum v oblasti, ktorú si vybrali. Sprevádzať ich budú učitelia v roli mentorov, ktorí ich budú podporovať, avšak hlavná práca bude na študentskom tíme.

Súčasťou kurzu boli aj prednášky od partneriek z Regionálnej Akdémie. Pani Nina Spišiakbratislavského magistrátu priblížila študentom tému: Integration at local level: challenges and opportunities for the Bratislava city; pani Marta Králiková z neziskovej organizácie Mareena porozprávala študentom o začleňovaní utečencov do spoločnosti a pani Andrea BöhmováMigračného úradu študentom priblížila proces, ktorý musia utečenci na Slovensko absolvovať.

A čo si študenti na úvodnom kurze najviac pochvaľovali? Emma z univerzity v Ghente: „Veľmi sa mi páčilo, že sme začali aktivitami, pri ktorých sme sa navzájom spoznali. Boli sme jedna zmiešaná skupina – učitelia a študenti, bez hierarchických štruktúr.

Študenti Univerzity Komenského sa stali súčasťou projektu ENLIVE

Počas apríla a mája sa študenti Univerzity Komenského vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT zúčastnili medzinárodného projektu ENLIVE. Študenti UK sa spolu so študentmi z Univerzity v Göttingene zapájali do webinárov a spoločne sa podieľali na príprave mediálnych kampaní zameraných na témy: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, diverzita v sociálnych médiách, vplyv sociálnych médií na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Mediálne kampane študentov nájdete na Instagrame: https://www.instagram.com/explore/tags/enlightstudentnetwork/.

Študenti pracovali pod vedením Mgr. Ashley Chandler z Univerzity v Göttingene, Mgr. Anety Barnes a Mgr. Lenky Jeleňovej z Univerzity Komenského v Bratislave.

Mobilita pre všetkých

Aj študenti zo znevýhodnených skupín cestujú po Európe. Martin a Martin využili možnosť vycestovať na zahraničnú mobilitu a nadobudli veľa nových skúseností a schopností. Študenti zo znevýhodnených skupín majú na Univerzite Komenského možnosť absolvovať rôzne druhy mobilít, napríklad ENLIHGT mobilita, Erasmus+ mobilita (štúdium, stáž).

Neváhajte sa zúčastnite sa niektorej z ENLIGHT mobilít. Odvahu vycestovať Vám dodajú skúsenosti študentov a študentiek z partnerských univerzít, ktorí sa s nimi podelili tu.