Partner Search Tool

ENLIGHT spúšťa databázu spoločenských výziev na vypracovanie vzdelávacích a výskumných projektov!

Regionálne akadémie v rámci ENLIGHTu sú zodpovedné za prepojenie každej univerzity s externými partnermi. Počas prvého roka projektu každá univerzita oslovila v mestá a obce vo svojom okolí, aby sa spýtala na ich hlavné problémy a výzvy v oblasti piatich hlavných tém ENLIGHTu.

Tieto podklady budú slúžiť ako východisko pre nápady pre vzdelávacie súčasti, ako sú Živé laboratóriá (Living Labs), výskumné projekty alebo individuálne absolventské projekty študentov.

Výskumníci už môžu hľadať nápady a témy na spoluprácu s externým partnerom v ktoromkoľvek z deviatich miest a regiónov zapojených do ENLIGHTu. Študenti tiež ľahko nájdu výzvy otvorené pre absolventské projekty.


Tu si môžete prečítať viac o práci v Regionálnych akadémiách.
Tu si môžete prezerať výzvy, ktoré zaslali mestá, obce a komunity.

 

PARTNER SEARCH TOOL