Grantové výzvy

V rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT spúšťame prvé kolo grantových výziev, do ktorého sa môžu zapojiť spoločné akademické a tiež študentské iniciatívy zo všetkých desiatich partnerských univerzít. 

2. apríla 2024 spúšťame prihlasovanie na 3 druhy ENLIGHT grantových výziev: 
• ENLIGHT Incubator Grants
• ENLIGHT Thematic Networks
• ENLIGHT+

→ každá z uvedených grantových výziev sa zameriava na konkrétne druhy iniciatív

ENLIGHT grantové výzvy sú otvorené pre odborných zamestnancov a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúcich, výskumníčky, výskumníkov, ktorí majú záujem vytvoriť spoločné iniciatívy s kolegami a kolegyňami z partnerských ENLIGHT univerzít. Tieto spoločné iniciatívy musia byť v súlade s cieľmi a poslaním univerzitnej aliancie ENLIGHT.

Informačné materiály 

Infoplagát o univerzitnej aliancii ENLIGHT

Prezentácia ENLIGHT grantových výziev

Infoplagát o ENLIGHT grantových výzvach

Stručný prehľad ENLIGHT grantových výziev

* pre otvorenie kliknite na názov informačného materiálu

ENLIGHT Incubator Grants

Táto výzva je určená na podporu nadčasových spoločných vzdelávacích projektov zameraných na 6 ENLIGHT oblastí záujmu: Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity.

Vzdelávacie iniciatívy musia zahŕňať partnerov minimálne z 3 ENLIGHT univerzít v prípade prezenčných a blended (časť prezenčne, časť online) formátov a partnerov minimálne z 2 ENLIGHT univerzít v prípade virtuálneho formátu

Vzdelávacie iniciatívy môžu zahŕňať rôzne formáty so špecifickými a merateľnými výstupmi, napríklad spoločné kurzy, blended mobility, živé laboratóriá (living labs), zimné/letné školy, VE (virtual exchange)/COIL (collaborative online international learning), spoločné minor programy, spojené študijné programy, formáty spoločného vyučovania pre väčšie skupiny študentov. Rôzne ďalšie formáty sú vítané. 

Počas prvej grantovej výzvy bude vybraných približne 10 vzdelávacích iniciatív. Druhé a tretie kolo výzvy sú plánované na jar v rokoch 2025 a 2026. 

Financovanie

Vybraná iniciatíva získa finančnú podporu v maximálnej výške 30 000€. Táto podpora je určená na financovanie rozvoja iniciatívy, personálne náklady, cestovné náklady, organizácia prezenčných stretnutí (priestory, atď.).

Trvanie iniciatívy

Členovia iniciatívy si určia vlastnú časovú os, iniciatíva musí ukončená najneskôr do 30.6.2027. Počas trvania iniciatívy je potrebné vypracovať priebežnú a záverečnú správu.

Priebežná správa - formulár
Záverečná správa - formulár 

Ukončenie prihlasovania

30.6.2024 

Kontaktné osoby na UK
Silvia Hlavinková, silvia.hlavinkovauniba.sk
Kateryna Yakovenko, kateryna.yakovenkouniba.sk 

Výberové kritériá

• Zapojenie minimálne 3 ENLIGHT univerzít (virtuálne iniciatívy 2 ENLIGHT univerzity)
• Súlad s jednou zo šiestich ENLIGHT oblastí záujmu
• Udelenie kreditov (ECTS) a vystavenie tzv. Transcript of Records (ToR)
• Inovatívny prístup k výučbe a vzdelávaniu

Hodnotiace kritériá

• Kvalita
• Realizovateľnosť
• Navrhovaný výstup
• Pridaná hodnota

Spôsob prihlásenia

Ako prihláška slúži prihlasovací formulár, ktorý vyplní koordinátor vzdelávacej aktivity
→ prihlasovací formulár nájdete TU
→ kompletné inštrukcie k ENLIGHT Incubator Grants nájdete TU
→ prihlasovací formulár je potrebné nahrať vo forme PDF do 30.6.2024 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/proposal-submission-form
* prosíme Vás o dodržiavanie maximálneho rozsahu. Čiastočne vyplnené prihlasovacie formuláre nebudú zapojené do výberu

Hodnotenie

Prihlášky budú vyhodnotené na základe vyššie uvedených kritérií výberovou komisiou pozostávajúcou zo zástupcov všetkých ENLIGHT univerzít. Výsledky výberového konania budú publikované 1.11.2024

Kompletné informácie a často kladené otázky nájdete na webe aliancie ENLIGHT: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/1072-enlight-calls-spring-2024 

ENLIGHT Thematic Networks

Táto výzva je určená na podporu interdisciplinárnych akademických networkov zameraných na rozvoj spoločných aktivít spájajúcich vzdelávanie a výskum. Dosah týchto aktivít musí byť zameraný na 6 ENLIGHT oblastí záujmu: Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity.

Od každého networku (ETN)  sa očakáva vytvorenie vlastnej koordinačnej štruktúry. Tieto networky by mali slúžiť ako urýchľovač dlhodobej spolupráce, ktorá bude viesť k rôznym výstupom, napríklad spoločné semináre, letné kurzy, tematicky zamerané konferencie, bakalárske, magisterské, doktorandské programy, spoločné usmerňovanie doktorandstva, iniciatívy občianskej vedy, mobility,... 

Počas prvej grantovej výzvy získa podporu maximálne 10 networkov. Druhá výzva je plánovaná na jar 2025. 

Financovanie

Vybraná iniciatíva získa finančnú podporu vo výške 150 000€. Táto podpora je určená na financovanie koordinovania a na aktivity networku, napr. na   personálne náklady, cestovné náklady, organizácia podujatí (konferencie, semináre, atď.).

Trvanie iniciatívy

36 mesiacov. Vybrané projekty musia začať svoju činnosť od 1.11.2024. Počas trvania iniciatívy je potrebné každých 18 mesiacov vypracovať správu o napredovaní a ďalšom plánovaní. 

ETN správa - formulár

Ukončenie prihlasovania

30.6.2024 

Kontaktná osoba na UK
Rebeka Laučíková, opvrec.uniba.sk 

Výberové kritériá

• Zapojenie minimálne 3 ENLIGHT univerzít 
• Súlad s jednou zo šiestich ENLIGHT oblastí záujmu

Hodnotiace kritériá

• Kvalita a relevantnosť
• Realizovateľnosť
• Zloženie networku a tímu
• Očakávané výstupy a požadovaný dopad 

Spôsob prihlásenia

Ako prihláška slúži prihlasovací formulár, ktorý vyplní koordinátor ETN
→ prihlasovací formulár nájdete TU
→ kompletné inštrukcie k ENLIGHT Thematic Networks nájdete TU
→ prihlasovací formulár je potrebné nahrať vo forme PDF do 30.6.2024 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/proposal-submission-form
* prosíme Vás o dodržiavanie maximálneho rozsahu. Čiastočne vyplnené prihlasovacie formuláre nebudú zapojené do výberu

Hodnotenie

Prihlášky budú vyhodnotené na základe vyššie uvedených kritérií výberovou komisiou pozostávajúcou zo zástupcov všetkých ENLIGHT univerzít. Výsledky výberového konania budú publikované 1.11.2024

Kompletné informácie a často kladené otázky nájdete na webe aliancie ENLIGHT: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/1072-enlight-calls-spring-2024#enlight-thematic-networks

ENLIGHT+

Táto výzva je určená na podporu novovznikajúcich spoločných iniciatív zameraných na diverzitu, inklúziu a udržateľnosť - do výzvy sa môžu zapojiť: odborní zamestnanci a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúci, výskumníčky, výskumníci.  

Iniciatíva musí byť zložená z kolegov z minimálne 3 ENLIGHT univerzít. Výstupy (kurzy, podujatia,...) by mali byť otvorené pre študentstvo a zamestnanectvo všetkých ENLIGHT univerzít. 

Financovanie

Vybraná iniciatíva získa finančnú podporu v maximálnej výške 5 000€. Táto podpora je určená na financovanie koordinovania a na aktivity networku, napr. na   personálne náklady, cestovné náklady, organizáciu podujatí. Finančná podpora musí byť vyčerpaná do 31.12.2024. Záverečná správa musí byť vyhotovená do 30.11.2024. 

Každý projekt/iniciatíva je povinná po ukončení trvania poskytnúť jednostranovú správu.  

Ukončenie prihlasovania

31.5.2024 

Kontaktná osoba na UK
Ines Chrťan, ines.chrtanuniba.sk 

Výberové kritériá

• Zapojenie minimálne 3 ENLIGHT univerzít (2 ENLIGHT univerzity v prípade virtuálnej iniciatívy)
• Inštitucionálna príslušnosť k jednej z ENLIGHT univerzít
• Súlad s cieľmi univerzitnej aliancie ENLIGHT

Hodnotiace kritériá

• Kvalita 
• Realizovateľnosť
• Dostupnosť pre určené cieľové skupiny

* potreba dodržiavať špecifické kritériá UK

Spôsob prihlásenia

Ako prihláška slúži prihlasovací formulár, ktorý vyplní koordinátor aktivity
→ prihlasovací formulár nájdete TU
→ kompletné inštrukcie k ENLIGHT+ grantom nájdete TU
→ prihlasovací formulár je potrebné nahrať vo forme PDF do 31.5.2024 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/proposal-submission-form
* prosíme Vás o dodržiavanie maximálneho rozsahu. Čiastočne vyplnené prihlasovacie formuláre nebudú zapojené do výberu

Hodnotenie

Prihlášky budú vyhodnotené na UK. Výsledky výberového konania budú publikované 4 týždne po ukončení prihlasovania

Kompletné informácie a často kladené otázky nájdete na webe aliancie ENLIGHT: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding/1072-enlight-calls-spring-2024#enlight-call

Pripravte sa na 1. kolo ENLIGHT grantových výziev

V rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT spúšťame prvé kolo grantových výziev, do ktorého sa môžu zapojiť spoločné akademické a tiež študentské iniciatívy zo všetkých desiatich partnerských univerzít. 

2. apríla 2024 spúšťame prihlasovanie na 3 druhy ENLIGHT grantových výziev: 
• ENLIGHT Incubator Grants
• ENLIGHT Thematic Networks
• ENLIGHT+

→ každá z uvedených grantových výziev sa zameriava na konkrétne druhy iniciatív

ENLIGHT grantové výzvy sú otvorené pre odborných zamestnancov a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúcich, výskumníčky, výskumníkov, ktorí majú záujem vytvoriť spoločné iniciatívy s kolegami a kolegyňami z partnerských ENLIGHT univerzít. Tieto spoločné iniciatívy musia byť v súlade s cieľmi a poslaním univerzitnej aliancie ENLIGHT.

Pripravili sme pre vás 5 tipov a trikov, ako sa pripraviť na podanie žiadosti

1. Zistite, ktorá výzva je najvhodnejšia pre Vašu iniciatívu

Výzva na ENLIGHT Incubator Grants
- určená na podporu nadčasových spoločných vzdelávacích projektov zameraných na 6 ENLIGHT oblastí záujmu: Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity
- ukončenie prihlasovania: 30.6.2024
- kontaktné osoby: Silvia Hlavinková (silvia.hlavinkovauniba.sk), Kateryna Yakovenko (kateryna.yakovenkouniba.sk)

Výzva ENLIGHT Thematic Networks
- určená na podporu interdisciplinárnych akademických networkov zameraných na rozvoj spoločných aktivít spájajúcich vzdelávanie a výskum. Dosah týchto aktivít musí byť zameraný na 6 ENLIGHT oblastí záujmu (Health and Well-being, Digitalization, Climate Change, Energy and Circular Economy, Equity, Culture and Creativity)
- ukončenie prihlasovania: 30.6.2024
- podporu získa 10 iniciatív 
- kontaktná osoba: Rebeka Laučíková, opvrec.uniba.sk

Výzva ENLIGHT+
- určená na podporu novovznikajúcich spoločných iniciatív zameraných na diverzitu, inklúziu a udržateľnosť
- do výzvy sa môžu zapojiť: odborní zamestnanci a zamestnankyne, študentstvo, vyučujúce, vyučujúci, výskumníčky, výskumníci
- prihlasovanie bude otvorené 3x 
- ukončenie prihlasovania: 31.5.2024,30.9.2024, 31.1.2025
- kontaktná osoba: Ines Chrťan, ines.chrtan@uniba.sk

Podrobnosti o každej výzve budú k dispozícii od 2.4.2024 na webovej stránke aliancie v sekcii FUNDING: https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/funding

2. Identifikujte vhodných partnerov

- každú iniciatívu musia tvoriť partneri minimálne z 3 univerzít
- výnimkou sú virtuálne iniciatívy, ktoré môžu pozostávať z 2 partnerských univerzít

Partnerov môžete hľadať rôznymi spôsobmi. Počas tejto fázy môžete využiť dostupné ENLIGHT nástroje 

• Partner Search tool
• ENLIGHT R&I Observatory 

3. Zvážte rozpočet potrebný pre Vašu iniciatívu

• ENLIGHT Thematic Networks - maximálna výška grantu je 150 000€ na jeden network 

• ENLIGHT Incubator Grants - maximálna výška grantu je 30 000€ na jednu iniciatívu

• ENLIGHT+ - maximálna výška grantu je 5000€ na jednu iniciatívu

4. Načrtnite svoje konkrétne plány

Zvážte kvalitu, uskutočniteľnosť, výstupy a pridanú hodnotu svojej iniciatívy.

5. Sledujte aktuálne informácie o otvorení výzvy

Všetky potrebné informácie o ENLIGHT grantoch nájdete na webe aliancie: https://enlight-eu.org/index.php