Kurzy pre študentov

ENLIGHT kurzy na ZS 2024/25 - prihlasovanie otvorené

skupinka usmievajúcich študentov a študentiek odfotených na streche budovy v Bordeaux
Foto: Gautier Dufau

Chceš v akademickom roku 2024/2025 zažiť ENLIGHT na vlastnej koži? Neváhaj a prihlás sa na jeden z mnohých kurzov!

V ponuke máme tzv. BIPy (časť mobility prebieha online a časť prezenčne) a virtuálne kurzy.  Pre viac informácií klikni na názov kurzu. 

ENLIGHT BIPy

1. Language for Environmental Future

• vhodný pre študentstvo humanitných odborov, sociálnych vied
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway
• termín kurzu: september 2024, fyzická mobilita: 13.-18.9.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: magisterský, doktorandský stupeň štúdia
• extra požiadavka: životopis (informácie nájdeš nižšie) + motivačný list v anglickom jazyku (max. 400 slov vrátanie informácií o tvojom študijnom odbore, roku štúdia a jazykov, ktoré ovládaš 
• viac informácií o kurze nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1084-language-for-environmental-future

2. Fostering Critical Thinking Skills

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov 
• hosťujúca univerzita: Univerzita Komenského
• termín kurzu: 21.10.- 6.12.2024, fyzická mobilita: 25.11.-30.11.2024
• počet kreditov: 3
• úroveň: bakalársky, magisterský stupeň štúdia
• bez finančnej podpory E+
• viac informácií o kurze nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1083-fostering-critical-thinking-skills

3. Innovation Game 2024: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale 
• termín kurzu: 29.7.- 18.8.2024, fyzická mobilita: 5.8. - 18.8.2024 
• počet kreditov: 5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia
• viac informácií o kurze nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1082-innovation-game-2024-a-summer-school-applying-serious-game-design-in-health-care-and-education

4. Global and Environmental Aspects of Neurohealth 2024

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 7.10 - 8.11.2024, fyzická mobilita: 28.10. - 1.11.2024
• počet kreditov: 7,5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia
• viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1079-global-and-environmental-aspects-of-neurohealth

5. Digital Water for Sustainable Cities 2024

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 4.11.2024-19.1.2025, fyzická mobilita: 11.11.-15.11.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia
• viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1078-digital-water-for-sustainable-cities-2025

6. Environment, Health and Climate Change 2024

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 7.10.-25.10.2024, fyzická mobilita: 7.10-11.10.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: Bakalársky stupeň štúdia
• viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1077-environment-health-and-climate-change-2024

7. Sustainable Cities: Visions and challenges 2024

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 2.9.-6.12.2024, fyzická mobilita: presné dátumy upresnia organizátori do začiatku ZS 2024/2025
• počet kreditov: 7,5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia 
• viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1076-sustainable-cities-visions-and-challenges-2024

8. The History of Small Nations in Modern Europe

• vhodný pre študentstvo humanitných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway
• termín kurzu: 16.9.-15.11.2024, fyzická mobilita: 7.11.-11.11.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia (2. a 3. ročník)
• extra požiadavka: životopis (informácie nájdeš nižšie) + motivačný list v anglickom jazyku (max. 200 slov)
• viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1074-history-of-small-nations

Virtuálne kurzy

1. The deep History of Food - Putting Sustainability into Context

• vhodný pre študentstvo humanitných odborov 
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Berne
• termín kurzu: 8.10.-10.12.2024
• počet kreditov: 3
• úroveň: bakalársky, Magisterský stupeň štúdia
• termín prihlásenia: 31.7.2024
• viac informácií o kurze nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1085-the-deep-history-of-food-putting-sustainability-into-context

2. Migration, Health and Ethics in a Globalised World 2024

• vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 4.9.-4.12.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: bakalársky stupeň štúdia
• termín prihlásenia: 15.4.2024

3. Cardiovascular Psychology 2024

• vhodný pre študentstvo medicíny a farmácie
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• termín kurzu: 30.9.-6.12.2024
• počet kreditov: 7,5
• úroveň: magisterský stupeň štúdia
• termín prihlásenia: 15.4.2024

Ako sa môžeš prihlásiť?

Stačí ak zašleš svoj motivačný list (max. 1 normostrana) a životopis (nezabudni uviesť svoju fakultu a odbor, ktorý študuješ a ročník) v anglickom jazyku do 15.4.2024 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.pajdlhauserova@uniba.sk, enlightuniba.sk. Ako predmet správy napíš kurz, o ktorý máš záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvedieš v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.

UPOZORNENIE:

1. Prihlásiť sa môžeš len na 1 kurz (BIP alebo virtuálny kurz)

2. Poriadne si prečítaj PRACTICAL DETAILS, aby si vedel/-la, či je kurz určený pre tvoj stupeň štúdia (stupeň počas konania kurzu).

3. Odporúčame, aby si prediskutoval so svojou fakultnou Erasmus+ koordinátorkou/ koordinátorom možnosti uznania kurzu (najmä kreditov) na tvojej fakulte. 

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Uzávierka prihlášok: 15.4.2024
       The deep History of Food - Putting Sustainability into Context: 30.7.2024

Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (79€/deň + cestovný grant).
Virtuálne (online) kurzy a BIPy, ktorých prezenčná časť sa koná na Univerzite Komenského nie sú financované.

Kompletnú ponuku kurzov a viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na enlightuniba.sk 

Úspešný uchádzač/-ka → ďalší postup

Ďaľšie kroky, ktoré je povinný spraviť úspešný uchádač/-ka nájdete tu (Comenius University as a partner university - OUTGOING).