Aliancia ENLIGHT smeruje k otvorenej vede: cieľom je lepšie vzdelávanie a spolupráca vedeckých tímov

Bratislava 24. novembra 2023: Desať partnerských univerzít aliancie ENLIGHT schválilo 23. novembra vo švédskej Uppsale súbor spoločných zásad pre otvorenú vedu (Open Science). Súčasťou aliancie je aj Univerzita Komenského a cieľom iniciatívy je vytvoriť jednotný základ pre kultúru otvorenej vedy v skupine zapojených európskych univerzít. Otvorená veda má napomôcť rýchlejšiemu šíreniu, zdieľaniu, ako aj aplikácii výsledkov vedeckej práce.


Aliancia ENLIGHT sa zaväzuje uplatňovať tzv. štandardne otvorený prístup k online zdrojom pri výučbe, výskume či aktivitách zameraných na komunikáciu s verejnosťou v prospech vedy a celej spoločnosti. 

Otvorená veda zvyšuje kvalitu a dosah vedeckej práce a zohráva kľúčovú úlohu v rámci transformácie vysokoškolského vzdelávania na univerzitách aliancie ENLIGHT. Významne prispieva k zvyšovaniu transparentnosti, zodpovednosti a viacnásobného využívania výsledkov vedy a podporuje vzájomnú spoluprácu vedeckých tímov.

„Hlásime sa k princípom otvorenej vedy. Záleží nám na tom, aby vedecké výsledky slúžili celej spoločnosti, a aby k nim mali prístup všetci výskumníci a výskumníčky, ale zároveň aj ľudia, ktorí sa vede nevenujú profesionálne. Som rád, že sa Univerzita Komenského vydáva na túto cestu spoločne s ostatnými partnerskými univerzitami združenými v aliancii ENLIGHT,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského.

Hlavnými prvkami spoločného vyhlásenia rektorov sú presadzovanie otvorenej vedy prostredníctvom  školení a zdieľania osvedčených postupov, dôležitosť zásad pre prácu dátami FAIR, neobmedzený otvorený prístup (Open Access) k publikáciám, podpora otvorených vzdelávacích materiálov (Open Education) a zodpovedného hodnotenia výskumu (Responsible Research Assesment).

Aliancia ENLIGHT spája desať európskych univerzít vrátane Univerzity Komenského. Jej cieľom je rozširovanie možností štúdia, zdieľanie know-how, budovanie networkingu, internacionalizácia a prepájanie výskumu, vedy a vzdelávania. Aliancia po troch rokoch fungovania získala od Európskej komisie financovanie na ďalšie štyri roky v objeme 14,4 milióna eur. Časť plánuje vyčleniť práve na iniciatívy členov akademickej obce, s dôrazom na podporu vedeckých aktivít. Do aliancie okrem Univerzity Komenského patrí Univerzita v Uppsale vo Švédsku, Univerzita v Gente v Belgicku, Univerzita v Bordeaux vo Francúzsku, Baskická univerzita v Španielsku, Univerzita v Galway v Írsku, Univerzita v Göttingene v Nemecku, Univerzita v Groningene v Holandsku, Univerzita v Tartu v Estónsku a Univerzita vo švajčiarskom Berne.