Regionálna akadémia Univerzity Komenského v Bratislave

Regionálna akadémia

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi prebieha formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia je otvorená študentstvu, akademickým aj administratívnym pracovníčkam a pracovníkom UK. Rovnako tak prináša možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci. V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch oficiálnych asociovaných partnerov: Magistrát Bratislava a ESET

Výstupy Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského

Online prednáška: Rule of Law: The ambiguities of an unqualified human good

Dňa 22.4.2024 mali študentky a študenti z UK a zo všetkých ENLIGHT partnerských univerzít možnosť vypočuť si online prednášku Regionálnej akadémie UK na tému Rule of Law: The ambiguities of an unqualified human good. Po prednáške nasledovala diskusia.

Prednášajúcim bol pán András Sajó, právnik, profesor na Stredoeurópskej univerzite, bývalý sudca a podpredseda Európskeho súdu pre ľudské práva, Člen dozornej rady spoločnosti Meta.

Obsah prednášky

This talk discussed the potential and limits of the rule of law in constitutional self-defense. As a conceptual tool, 'rule of law' is ubiquitous, wielded by many including those not committed to the capacity of constitutionalism to impose restraints on unchecked power. In a narrow reading, the rule of law not only does not halt, but may even perpetuate ruler domination. But when recognizing this inherent limitation, it may serve as a powerful tool to respond to illiberal practices of cheating.

Prednáška prebiehala v anglickom jazyku.

Plagát k prednáške nájdete TU.

Online prednáška: The dynamics in the decision-making process in the Council of the EU: what challenges ahead?

Dňa 15.4.2024  mali študentky a študenti z UK a zo všetkých ENLIGHT partnerských univerzít možnosť vypočuť si online prednášku Regionálnej akadémie UK, The dynamics in the decision-making process in the Council of the EU: what challenges ahead? Po prednáške nasledovala diskusia. 

Prednášajúcim bol pán Tomáš Kozákbývalý generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí na MZVaEZ SR. Pán Kozák má desaťročia skúseností z pôsobenia v kontexte inštitúcií EÚ, vrátane Konferencie o budúcnosti Európy.

Obsah prednášky

The aim of the talk was to present the decision-making process in the Council of the European Union, as well as the European Council, in the context of a broader EU institutional setting. While zooming in on dynamics among the Member States in the Council, the talk offered insider views and experience regarding day-to-day working methods in the Council as well.

The question how to improve decision-making process in the Council has been continuously discussed also in the context of EU enlargement and the need to strengthen the EU’s capacity to act. Switching from unanimity to qualified majority voting (QMV) is one of the ideas that resonated politically at national levels. The talk will strive to provide answers when it comes to maintaining the principle of equality of Member States and possible challenges in reaching decisions in an enlarged Union.

Prednáška prebiehala v anglickom jazyku. 

Plagát k prednáške nájdete TU. 

Umelá inteligencia v praxi

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa 20. marca 2024 konali prednášky pre zahraničných aj slovenských študentov o využití umelej inteligencie v praxi. ENLIGHT BIP s názvom AI for everyone sa konal od 18. do 22. marca.

Študentom z UK a partnerských ENLIGHT univerzít prednášali Martin Hyben, výskumník z inštitútu KInIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), ktorý sa zaoberá strojovým učením a umelou inteligenciou a Michal Malý, spoluzakladateľ a riaditeľ sekcie umelej inteligencie v spoločnosti Photoneo.

KInIT vytvoril metódy prostredníctvom LLM (Large Language Models), ktoré by žurnalistom pomohli pri overovaní informácií. Vytvorili detektory textov vo viacerých jazykoch a systémy, ktoré dokážu overovať fakty. Pri overovaní informácií na sociálnych sieťach prostredníctvom týchto systémov zistili, že na kanále Youtube ľudia zdieľajú najviac dezinformácií, a preto momentálne pracujú na tom, aby sa to zlepšilo.

Spoločnosť Photoneo vytvorila systém BRIGHTPICK, prvý a jediný plne automatizovaný systém vybavovania objednávok pre e-commerce a online predajcov potravín, ktorý sa môže využívať vo veľkých centrálnych, ako aj v malých skladoch, priamo v skladových uličkách. Na rozdiel od iných plniacich robotov nemusí cestovať tam a späť do centralizovaných vychystávacích staníc, čo znamená rýchlejšie vychystávanie a vyššiu priepustnosť.

V pondelok, 18. marca si študenti vypočuli prednášku o základných pojmoch umelej inteligencie, vplyv umelej inteligencie na ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Po ich absolvovaní študenti pochopia základné pojmy umelej inteligencie a strojového učenia, hlavné pojmy umelých neurónových sietí, pravdepodobnostných výpočtov a posilňovacieho učenia, získajú prehľad o tom, aké druhy problémov môže umelá inteligencia riešiť alebo sa dozvedia o spoločenských problémoch súvisiacich s umelou inteligenciou.

Text: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Workshop Humor ako komunikačný nástroj

Smiech lieči, zvykne sa hovoriť. „Liečia lekári a lekárky,“ myslí si Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ zdravotných klaunov. „Ale my sa snažíme pomôcť im, aby to šlo lepšie.“ Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa prostredníctvom svojich zdravotných klaunov už takmer tri desiatky rokov snaží do nemocničného prostredia vnášať humor prostredníctvom divadelných improvizácií. Ukázať našim medikom a medičkám, ako využívať humor v komunikácii s pacientmi, bolo cieľom workshopov, ktoré vo februári prebehli v priestoroch Vedeckého parku UK. 

Čo to vlastne humor je? Aké druhy humoru existujú a ako dokážu kvalitatívne pomôcť pri komunikácii s pacientom? Aká dôležitá je prítomnosť humoru pri profesijnej komunikácii? Ako pacientom pomáha humor v komunikácii medzi personálom? Na tieto otázky sa hľadali odpovede počas dvoch dní workshopov. Jeden workshop prebehol po slovensky, druhý po anglicky pre našich medzinárodných študentov a študentky. Zapojili sa tiež účastníci z partnerských ENLIGHT univerzít z Uppsaly a Baskicka.

Zdravotní klauni Pavel, Milan a Lukáš samozrejme neponúkli žiadnu klasickú teoretickú prednášku. Stačilo pár minút a účastníci mali nad hlavami farebný padák, hádzali loptami, behali hore-dole... Pri zábavných aktivitách sa veľmi rýchlo prelomili ľady, po pol hodine už účastníci poznali svoje mená, mali o sebe základné informácie – a najmä sa schuti zasmiali.

„Workshopy robíme už niekoľko rokov, hľadali sme cestu, ako zlepšiť komunikáciu medzi lekármi, sestrami a pacientmi, či už deťmi alebo seniormi. Komunikácia je v zdravotníctve veľmi významným faktorom, spôsob komunikácie dokáže výrazne ovplyvniť vzťah medzi lekárom a pacientom, ak vznikne vzájomná dôvera, lepšie prebieha liečba. Naopak, nezvládnutá komunikácia prispieva k strachu pacienta, zvýšeniu stresu. Chceme pomôcť tým, čo vieme, teda nácvikom techník, ako vniesť humor do komunikácie, lebo sme presvedčení, že do nej patrí,“ hovorí Pavel. Ale obohatenie funguje aj opačným smerom − zdravotní klauni sa na workshope od profesionálov učia, ako funguje zdravotnícky systém, aby vedeli, v ktorých fázach môžu efektívne zapojiť svoje aktivity. 

Samozrejme, workshop nebol len o zábave, účastníci po aktivitách vždy reflektovali, ako sa dajú využiť v nemocničnom prostredí, pre akých pacientov by boli vhodné, a naopak, kde by nemuseli zafungovať. Nie každý pacient by napríklad zvládol čierny humor, ten však môže dobre fungovať navzájom medzi lekármi v istom odbore.

„Hlavnou zásadou humoru, ako ho vnímame my, zdravotní klauni, je, že nesmieme nikomu ublížiť, nikoho uraziť. Robíme si srandu, uťahujeme si, snažíme sa rozosmiať neočakávanými situáciami, ale vždy musíme dbať na dôstojnosť partnera v komunikácii,“ hovorí Pavel. Zdravotní klauni ukázali medikom a medičkám, ako dokázať odhadnúť náladu pacienta a rýchlo jej prispôsobiť svoje konanie.

Reakcie účastníkov a účastníčok boli nadšené. „Workshop som si veľmi užil, ukázal mi, ako dokáže humor zlepšiť vzťah medzi pacientom a lekárom.“ „Vedela by som si predstaviť aj týždeň takýchto aktivít.“ „Skvelá akcia, toto by si mal skúsiť každý.“ „Výborná skúsenosť, dúfam, že budú pokračovať!“

Podujatie UK a občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors bolo súčasťou aktivít Regionálnej akadémie, ktorá sa rozvíja v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT. Preto sa popri workshopoch konal aj networking medzi zdravotnými klaunmi a vyučujúcimi z Univerzity Komenského a univerzít v Gente, Uppsale a Baskicku. Cieľom je v budúcnosti vytvoriť spoločnú aktivitu v spolupráci s ENLIGHT partnermi a Regionálnou akadémiou UK.

Text: Barbora Tancerová, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy UK

Prvý SWAP na Prírodovedeckej fakulte UK

študenti a študentky stoja pri stojanoch s oblečením. na stole pred nimi sú škoricové uzle a croissanty.

„Kto chce pohnúť svetom, mal by najskôr pohnúť sám sebou“, je myšlienka, ktorú vyslovil Sokrates. Ak by Sokrates bol naším súčasníkom, zrejme by súhlasil, že ten kto by chcel žiť v udržateľnej spoločnosti, mal by sa aj udržateľnejšie obliekať.

Koniec koncov niečo pravdy predsa len bude aj na výroku, že šaty robia človeka. Dokážu však odevy urobiť univerzitu udržateľnejším miestom? Táto otázka viedla členov študentského spolku Prif UK Sustainability k zrealizovaniu SWAPu. Študenti a študentky sa dozvedeli o tejto iniciatíve na Instagramovom profile spolku, @prifuk_sustainability. Príspevok bol súčasne aj výzvou pre vysokoškoláčky a vysokoškolákov, aby dali druhú šancu tým odevom, ktoré síce oni sami už nenosia, no mohli by niekomu inému urobiť radosť.

SWAP sa uskutočnil 11. 10. 2023 na Prírodovedeckej fakulte UK aj vďaka podpore Regionálnej akadémie UK a univerzitnej aliancií ENLIGHT. Študenti a študentky priniesli také množstvo oblečenia, ktoré zaplnilo tri stojany. Výber oblečenia si mohol každý záujemca osladiť udržateľným občerstvením. Na študentstvo čakali vegánske škoricové a pistáciové uzle, či croissanty z lokálnej remeselnej pekárne The Midnight Bakery.

Študenti a študentky si mohli okrem rozšírenia svojho šatníka skrášliť aj svoje príbytky. Adrián Purkart daroval na SWAP odrezky rastliny Philodendron scandens. Pre veľký záujem trvalo podujatie od 9:00 do 14:00. Z troch vešiakov zostal iba jeden, ktorý bol na konci dňa ponechaný pri hlavnom vchode na fakulte. Druhú šancu dostali takmer všetky darované kúsky. Ako ubudlo oblečenie, rastliny a občerstvenie, tak pribudli noví členovia spolku. Nakoniec, kto by nechcel byť členom spolku, vďaka ktorému si študenti a študentky mohli nájsť pekný šál či nohavice, alebo zistiť ako chutí udržateľnosť?

Text: Attila Balogh

Ukrajinský (pol)deň na UK

Diskusia počas podujatia ukrajinský poldeň, ktorá prebiehala v Infocentre UK. na fotografií je študentstvo a diskutujúci - Študentská rada vysokých škôl, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdii ako aj o.z. Návrat.

Dňa 28. septembra 2023 sa v priestoroch Infocentra UK uskutočnil v poradí prvý Ukrajinský (pol)deň, ktorý organizovalo Centrum pedagogickej podpory na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Cieľom podujatia bolo vniesť do popredia tému ukrajinskej krízy, tentokrát aj v kontexte vzdelávania na našej univerzite i mimo nej, ale zároveň aj vyjadrenie spolupatričnosti ukrajinským študentom, študentkám a všetkým, ktorí/-é na našej univerzite pôsobia.

Počas podujatia prebehla v rámci Regionálnej akadémie Univerzity Komenského diskusia na tému "Ukrajinská kríza v kontexte vzdelávania", v ktorej bola zastúpená Študentská rada vysokých škôl, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdii ako aj o.z. Návrat. Záver podujatia sa niesol vo forme zážitkového workshopu "Rovnaký štart", ktorý si pripravila iniciatíva Mareena. Ukrajinský (pol)deň bol preto príležitosťou prepojiť ľudí pôsobiacich v rozdielnych sektoroch na Univerzite Komenského aj mimo nej.

 

 

Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv prednášali na Univerzite v Uppsale

právnička Nora Konrády Belíová z kancelárie verejného ochrancu práv prezentuje výskum na támu violation of woman´s rights during facility-based childbirth.

Vďaka spolupráci medzi Regionálnou akadémiou UK a Kanceláriou verejného ochrancu práv (KVOP) mali kolegyne Martina Thominet a Nora Konrády Belíová možnosť prednášať na ENLIGHT partnerskej Univerzite v Uppsale na tému Violation of woman´s rights during facility-based childbirth. 

Okrem prednášky sa Martina Thominet a Nora Konrády Belíová z KVOP stretli aj so zástupcami a zástupkyňami zo Švédskeho národného centra, ktoré skúma násilie páchané na ženách (The National Centre for Knowledge on Men's Violence against Women). Stretnutie malo veľký význam, nakoľko odborníci a odborníčky z oboch inštitúcií zdieľali svoje skúsenosti. O dôležitosti toho stretnutia svedčí aj ďakovný list pána ombudsmana, JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M., ktorý považuje takúto spoluprácu za nevyhnutnú pre vytvorenie jednotného frontu na zdolávanie pretrvávajúcich výziev. 

Veľmi nás teší, že aj vďaka univerzitnej aliancií ENLIGHT máme možnosť prepájať regionálnych partnerov naprieč Európou a prinášať tak študentstvu poznatky na aktuálne témy v medzinárodnom kontexte na reálnych príkladoch z praxe. 

Kancelária verejného ochrancu práv aktívne spolupracuje s Regionálnou akadémiou UK od roku 2022 a KVOP priniesla na pôdu UK diskusiu na tému porušovania práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch počas dvoch prednášok. Na Filozofickej fakulte UK sa v máji 2022 konala prednáška Hovorme naďalej o pôrodoch a v novembri 2022 malo študentstvo Jesseniovej lekárskej fakulty možnosť diskutovať s odborníčkami z KVOPu na tému Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode. 

Pharmacotherapeutic problems - prednáška Regionálnej akadémie

prednášajúca PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH stojí pred plátnom, na ktorom je názov  prednášky: PHARMACOTHERAPEUTIC PROBLEMS RELATED TO

Dňa 4.5.2023 mali študenti, študentky, akademici a akademičky z Univerzity Komenského a zo všetkých partnerských ENLIGHT univerzít možnosť vypočuť si hybridnú prednášku na tému Pharmacotherapeutic problems related to the co-administration of drugs with oral, enteral and parenteral nutrition, medication incompatibilities od PharmDr. Anny Oleárovej, PhD., MPH., ktorá pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Cieľom tejto prednášky bolo priniesť na UK diskusiu o problematike pacientov s enterálnou a parenterálnou výživou, s dôrazom na farmakoterapiu a s ňou spojené výzvy. Študenti sa mohli dozvedieť o spolupráci v multidisciplinárnom tíme na oddeleniach Univerzitnej nemocnice, ktorého súčasťou je klinický farmaceut. V prípade enterálnej/ parenterálnej výživy rieši klinický farmaceut rôzne liekové problémy, ako dávkovanie, výber vhodnej liekovej formy, inkompatibility liekov atď. Po prednáške nasledovala diskusia, kde mali študenti možnosť klásť otázky týkajúce sa praktických liekových problémov v konkrétnych klinických situáciách.

Školská klíma - prednáška Regionálnej akadémie UK

V máji 2023 malo študentstvo UK možnosť vypočuť si prednášku od Davida Laca, ktorý je členom vedenia Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Jeho prednáška a následná diskusia so študentmi a študentkami sa zamerala na školskú klímu a spôsoby budovania vhodnej školskej klímy, osobitne na gymnáziu C. S. Lewisa.

David Laco vyštudoval psychológiu, biznis a charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame. Na Gymnáziu C. S. Lewisa pôsobí osem rokov, ako učiteľ a neskôr člen vedenia školy. V súčasnosti je doktorandom na Univerzite v Birminghame.

Participation in EU politics: towards deeper democracy-enhancing EU institutions?

Dňa 4.4.2023 mali študenti, študentky, akademici a akademičky z Univerzity Komenského a zo všetkých partnerských ENLIGHT univerzít možnosť vypočuť si online prednášku od Prof. Dr. Ulrike Liebert, Prof. em., ktorá pôsobí na Univerzite v Brémach (Nemecko) a zároveň hosťuje na European University Institute vo Florencií (Taliansko).

Cieľom tejto prednášky bolo priniesť na UK diskusiu o možnostiach aktívneho zapojenia občanov do politiky EÚ, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie demokratickej legitimity, spravodlivosti a udržateľnosti rozhodovania na úrovni EÚ.

Russian aggression against Ukraine

Pán Grigorij Mesežnikov prednáša pred plnou posluchárňou.

12. decembra 2022 malo študentstvo UK možnosť diskutovať s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, s pánom Grigorijom Mesežnikovom, o aktuálnej invázii ruských vojsk na Ukrajine.

Grigorij Mesežnikov sa narodil v bývalom Sovietskom zväze, v meste Oriol. V Moskve vyštudoval filozofiu a sociálnopolitické vedy. Je jedným zo zakladateľov Inštitútu pre verejné otázky a aktuálne aj jeho prezidentom. Otvorene vystupuje za podporu Ukrajiny. Študentstvu UK poskytol komplexný pohľad na vojnu na Ukrajine. Po prednáške nasledovala diskusia, počas ktorej mali študenti možnosť klásť otázky na rôzne témy spojené s okupáciou.

Prednáška bola vedená v anglickom jazyku, vďaka čomu mali študenti a študentky UK možnosť pýtať sa v angličtine a zároveň bola dostupná pre zahraničných študentov a študentky na UK.

Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode - prednáška Regionálnej Akadémie

9. novembra 2022 sa študentky a študenti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine zúčastnili prednášky Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského na tému Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode. Pálčivú, no napriek tomu veľmi aktuálnu tému porušovania práv žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode priblížili pani Martina Thominet a pani Nora Konrády Belíová z kancelárie Verejného ochrancu práv. Študentstvo JLF sa dozvedelo viac o porušovaní práv žien ako aj krokoch, ktoré podnikla kancelária Verejného ochrancu práv a Ministerstvo zdravotníctva, aby sa tento stav zlepšil. Po prednáške nasledovala diskusia, ktorá potvrdila dôležitosť a aktuálnosť tejto problematiky.

AGROFILM - prednáška Regionálnej Akadémie

Permakultúrna dizajnérka Mgr. Marianna Piršelová na svojej prednáške priblížila študentom UK ako permakultúra ovplyvňuje náš každodenný život. Poslucháči sa dozvedeli viac o vplyve návrhu vlastnej záhrady alebo farmy na okolie, zistili, že etické postoje a princípy permakultúry pomáhajú pri adaptácii na nastávajúce klimatické či spoločenské zmeny. Po prednáške pani Piršelová diskutovala so študentmi o úlohe permakultúry v regenerácii krajiny a o myšlienke ako správne navrhnutý dizajn ovplyvňuje nielen život jednotlivca, ale aj celej komunity.

ENLIGHT EUROPEAN DIALOGUE v UPPSALE

Ing. Petra Dzurovčinová z Magistrátu Bratislavy predstavila projekt „Building a Living Lab to tackle future challenges“ na  ENLIGHT European Dialogue na v Uppsale vo Švédsku, 11 mája 2022. Mgr. Jakub Daubner, PhD. a Mgr. Paulína Böhmerová zo spoločnosti ESET predstavili svoju výzvu „ Digital skills and security: a gamely approach to a serious matter?“ na interaktívnych diskusií AIMDay, čo sa tiež konali počas podujatia European Dialogue.

„Aktívnejšiu spoluprácu európskych univerzít, v ktorej nechýba hlas súkromného sektora, považujem za výbornú iniciatívu. Som rada, že s takouto iniciatívou prichádzajú práve univerzity a že sú otvorené aj podnetom súkromného sektora. V projekte ENLIGHT vidím model, ako by sa v budúcnosti mohlo formovať európske akademické prostredie.“
Mgr. Paulína Böhmerová, spoločnosť ESET

Hovoríme naďalej o pôrodoch

12. mája 2022 zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv zrealizovali prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorej predstavili výsledky výskumu o porušovaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Predstavený výskum bol súčasťou výziev, ktoré sa Univerzita Komenského spolu z ENLIGHT partnermi snaží vyriešiť cestou zapojenia akademického prostredia a regionálnych aktérov. Prednáška bola realizovaná na pozvanie prodekanky Mariany Szapuovej v rámci kurzu Rodové štúdiá. Predstavené boli najzávažnejšie zistenia výskumu vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Kancelária verejného ochrancu práv je partnerskou organizáciou Univerzity Komenského v rámci projektu a bola oslovená a zaradená do projektu počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.