Regionálna akadémia Univerzity Komenského v Bratislave

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia bude otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prinesie možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci. V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch oficiálnych asociatívnych partnerov: Magistrát Bratislava a ESET.

 

Výstupy Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského

ENLIGHT EUROPEAN DIALOGUE v UPPSALE

Ing. Petra Dzurovčinová z Magistrátu Bratislavy predstavila projekt „Building a Living Lab to tackle future challenges“ na  ENLIGHT European Dialogue na v Uppsale vo Švédsku, 11 mája 2022. Mgr. Jakub Daubner, PhD. a Mgr. Paulína Böhmerová zo spoločnosti ESET predstavili svoju výzvu „ Digital skills and security: a gamely approach to a serious matter?“ na interaktívnych diskusií AIMDay, čo sa tiež konali počas podujatia European Dialogue.

„Aktívnejšiu spoluprácu európskych univerzít, v ktorej nechýba hlas súkromného sektora, považujem za výbornú iniciatívu. Som rada, že s takouto iniciatívou prichádzajú práve univerzity a že sú otvorené aj podnetom súkromného sektora. V projekte ENLIGHT vidím model, ako by sa v budúcnosti mohlo formovať európske akademické prostredie.“
Mgr. Paulína Böhmerová, spoločnosť ESET

 

HOVORÍME NAĎALEJ O PÔRODOCH

12 mája 2022 zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv zrealizovali prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorej predstavili výsledky výskumu o porušovaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Predstavený výskum bol súčasťou výziev, ktoré sa Univerzita Komenského spolu z ENLIGHT partnermi snaží vyriešiť cestou zapojenia akademického prostredia a regionálnych aktérov. Prednáška bola realizovaná na pozvanie prodekanky Mariany Szapuovej v rámci kurzu Rodové štúdiá. Predstavené boli najzávažnejšie zistenia výskumu vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Kancelária verejného ochrancu práv je partnerskou organizáciou Univerzity Komenského v rámci projektu a bola oslovená a zaradená do projektu počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.