ENLIGHT Inclusion Award

Vyhrajte ENLIGHT Inclusion Award 2024!

Staňte sa víťazom prvej ENLIGHT Inclusion Award 2024! Oceníme výnimočné úsilie študentov a študentiek, ktorí sa neúnavne snažia podporovať rozmanitosť, inklúziu a dostupnosť. Zapojte sa a dajte svetu vedieť o vašich inšpiratívnych projektoch, iniciatívach alebo výskumoch, ktoré menia svet k lepšiemu. Pridajte sa k lídrom zmeny a získajte uznanie za vaše odhodlanie a prácu!

Podmienkou je, aby bol nominovaný projekt zrealizovaný medzi januárom 2023 a májom 2024. Šancu na výhru má projekt z každej partnerskej ENLIGHT univerzity.

Chcete nominovať kandidáta na ENLIGHT Inclusion Award 2024? Je to jednoduché! Stačí zaslať stručný popis iniciatívy, ktorý obsahuje:

Meno kandidáta
• Názov projektu
• Časový rámec
• Popis projek
tu (inovácie, dopad, začlenenie cieľovej skupiny, hlas kritického priateľa)

Vaša nominácia (v anglickom jazyku) by mala mať približne 1/2 strany.

Nezmeškajte túto príležitosť a pošlite svoju nomináciu do 7. júna 2024 e-mailom pani Kateryne Yakovenko, kateryna.yakovenkouniba.sk. 

Výber víťazov ENLIGHT Inclusion Award 2024 prebehne v dvoch kolách. V prvom kole odborná porota vyberie najlepších nominantov a nominantky na univerzitnej úrovni. V druhom kole porota z týchto finalistov vyberie 3 víťazov z celej univerzitnej aliancie ENLIGHT.

Víťazi budú mať jedinečnú šancu odprezentovať svoje projekty formou posterových prezentácií na štvrtej konferencii ENLIGHT Teaching & Learning Conference, ktorá sa uskutoční od 7. do 9. októbra 2024 v Tartu, Estónsku.

Upozornenie: Toto ocenenie nezahŕňa peňažnú odmenu. Víťazi (prvé tri miesta) však budú mať zabezpečenú účasť na konferencii, vrátane stravy a cestovných nákladov. Účasť na konferencii ENLIGHT Teaching & Learning Conference ponúka neoceniteľné príležitosti na osobný a profesionálny rast.

Na rozdiel od výzvy ENLIGHT+, Inclusion Award 2024 sa zameriava výlučne na študentstvo a projekty realizované v rámci jednej univerzity.

Toto je vaša šanca získať uznanie za úsilie a preukázať svoje schopnosti na medzinárodnej úrovni! Nechajte svoj projekt zažiariť a staňte sa inšpiráciou pre ostatných.