Rektorát

Adresa

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Prorektor pre medzinárodné vzťahy / Inštitucionálny koordinátor Erasmus+

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk
Tel.: +421 2 9010 9227

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Mgr. Magdaléna Belková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9443
123 NB

Mgr. Michaela Dallemule

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2032

Michal Dzúrik

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9515
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9234
124NB
fax: 502 44 204

Ing. Katarína Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9225
124 NB
[1]

Oddelenie programu Erasmus+ (OPE)

Mgr. Anna Duffeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2053

Ing. Andrea Haplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9238

Mgr. Martina Matliaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2015

RNDr. Milan Remiš

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2066
Rektorát SB 101

Mgr. Oliver Vavro

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2022
[1]

Oddelenie pre univerzitnú spoluprácu ENLIGHT

Mgr. Silvia Hlavinková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 2119
Rektorát SB 101

Mgr. Sára Šmidová

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy,
projektová koordinátorka
02/9010 2065
Rektorát SB 101

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy,
project manager
+421 2 9010 9226
Rektorát SB č.d.101