3. Projekty a Práva duševného vlastníctva

VP č. 16/2022

Smernica rektora UK o prijatí Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 06. 2022.

Prílohy:

VP č. 5/2022

Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 20/2015.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2022.

VP č. 19/2021

Smernica rektora UK Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma.

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2021.

VP č. 21/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2017 Zásady udeľovania Grantov UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 10. 2021.

VP č. 23/2017

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2009.

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2017.

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

Príkaz rektora UK č. 4/2023

o preberaní zákaziek v projekte ACCORD.

Predpis je platný a účinný od 25. 05. 2023.

Príkaz rektora č. 9/2008

Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.

<output>Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie</output>

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2008.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 1 do 7 z 7.