3. Projekty a Práva duševného vlastníctva

VP č. 1/2024

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2017 .

Predpis je platný a účinný od 05. 02. 2024.

Prílohy:

VP č. 33/2023

Smernica rektora UK o výkone autorských a súvisiacich práv na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Prílohy:

VP č. 16/2022

Smernica rektora UK o prijatí Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 06. 2022.

Prílohy:

VP č. 5/2022

Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 20/2015.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2022.

VP č. 19/2021

Smernica rektora UK Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma.

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2021.

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

Príkaz rektora UK č. 9/2023

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 4/2023 o preberaní zákaziek v projekte ACCORD

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2023.

Predpis je platný a účinný od 01. 12. 2023.

Príkaz rektora č. 9/2008

Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.

<output>Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie</output>

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2008.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.