1. Základné predpisy Vedeckej rady UK

VP č. 12/2014

schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.

Predpis je platný od 28. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.