1. Základné predpisy Vedeckej rady UK

VP č. 6/2019

schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.

<output>schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2014.

Predpis je platný a účinný od 15. 04. 2019.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.