4. Bibliografická registrácia a Autorské odmeny

VP č. 11/2019

Smernica rektora UK o evidencii umeleckej činnosti.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2013.

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019.

Prílohy:

VP č. 10/2019

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2013.

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019.

Prílohy:

VP č. 21/2008

Smernica rektora UK Sadzobník autorských odmien a odmien za práce vykonávané v súvislosti s činnosťou Vydavateľstva UK.

Predpis je platný od 10. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.