4. Bibliografická registrácia a Autorské odmeny

VP č. 12/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2013 Smernici rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Predpis je platný a účinný od 12. 05. 2017.

VP č. 2/2013

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2012.

Predpis je platný a účinný od 22. 04. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 3

Charakteristika vybraných pojmov.

Príloha č. 2

Kategórie ohlasov.

<output>Kategórie ohlasov </output>

<output>Kategórie ohlasov </output>

Príloha č. 1

Kategórie publikačnej činnosti.

<output>Kategórie publikačnej činnost</output>.

VP č. 21/2008

Smernica rektora UK Sadzobník autorských odmien a odmien za práce vykonávané v súvislosti s činnosťou Vydavateľstva UK.

Predpis je platný od 10. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.