Rámcové zmluvy

Rámcové zmluvy na UK

Táto stránka obsahuje zoznam rámcových a iných zmlúv s platnosťou pre celú UK.

Dynamické nákupné systémy

Účelom stránky je poskytnúť aktuálne informácie o dynamických nákupných systémoch zriadených na Univerzite Komenského v Bratislave.