Rámcové zmluvy

Rámcové zmluvy na UK

Táto stránka obsahuje zoznam rámcových a iných zmlúv s platnosťou pre celú UK.

Účelom stránky je poskytnúť aktuálne a priebežné informácie všetkým pracovníkom, ktorí s daným predmetom zmluvy narábajú a zároveň zamedziť komunikačným nedorozumeniam, či prestojom. Posielanie PDF zmlúv v emailoch a ich následné tlačenie je v dnešnej dobe nepotrebné.