Tonery

Tonery

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tonery

Číslo zmluvy: RD/2023/404/II/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000399

Doba platnosti: od 04.03.2023 do 04.09.2023

Celkový objem zákazky: 196 884,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok

Zodpovedné osoby za plnenie zmluvy:
Boris Hujbert
0911 907 177

bhujbertclean-tonery.sk

Daniela Strašiftáková  
Boris Hujbert
dstrasiftakovaclean-tonery.sk  

Objednávky tovaru:

Erik Stankovič
0904 146 886

e-mail: obchodclean-tonery.skstankovic@clean-tonery.sk

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote  nad 10 000,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E !!! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie IKT a príslušenstva zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.