Tonery

Tonery

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tonery

Číslo zmluvy: RD/2022/1553/II/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000352

Doba platnosti: od 07.07.2022 do 07.01.2023

Celkový objem zákazky: 172 755,98 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok

Zodpovedné osoby za plnenie zmluvy:
Boris Hujbert
0911 907 177

bhujbertclean-tonery.sk

Daniela Strašiftáková  
Boris Hujbert
dstrasiftakovaclean-tonery.sk  

Objednávky tovaru:

Erik Stankovič
0904 146 886

e-mail: obchodclean-tonery.skstankovic@clean-tonery.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote  nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní