Tonery

Tonery

ZMLUVA č. 1

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tonery

Číslo zmluvy: RD/2024/545/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000494

Doba platnosti: od 27.03.2024 do 27.09.2024

Celkový objem zákazky: 174 347, 64 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok

Zodpovedné osoby za plnenie zmluvy:
Boris Hujbert
0911 907 177

bhujbertclean-tonery.sk

Daniela Strašiftáková  
Boris Hujbert
dstrasiftakovaclean-tonery.sk  

Objednávky tovaru:

Erik Stankovič
0904 146 886

e-mail: obchodclean-tonery.skstankovic@clean-tonery.sk

Úplné znenie zmluvy

 

ZMLUVA č. 2

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tonery

Číslo zmluvy: RD/2024/806/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000501

Doba platnosti: od 30.04.2024 do 30.10.2024

Celkový objem zákazky: 41 633, 43 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok

Zodpovedné osoby za plnenie zmluvy:
Boris Hujbert
0911 907 177

bhujbertclean-tonery.sk

Daniela Strašiftáková  
Boris Hujbert
dstrasiftakovaclean-tonery.sk  

Objednávky tovaru:

Erik Stankovič
0904 146 886

e-mail: obchodclean-tonery.sk,  stankovic@clean-tonery.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote  nad 10 000,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E !!! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie IKT a príslušenstva zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.