Tonery

Tonery

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tonery

Číslo zmluvy: Z202115968_Z, v SAPe 4700000321

Doba platnosti: od 27.07.2021 do 26.07.2022

Celkový objem zákazky: 202 000 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok

Zodpovedné osoby za plnenie zmluvy:
Boris Hujbert
0911 907 177

bhujbertclean-tonery.sk

Daniela Strašiftáková  
Boris Hujbert
dstrasiftakovaclean-tonery.sk  

Objednávky tovaru:

Erik Stankovič
0911 146 886

e-mail: obchodclean-tonery.skstankovic@clean-tonery.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote  nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Cenová ponuka - príloha č.1
  3. Lehota splatnosti: 30 dní