Profil verejného obstarávateľa

SÚHRNNÁ ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1000 EUR SÚLADE S § 102 ODS. (4) ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_práce (v pdf