Poistenie motorových vozidiel - PZP

PZP motorových vozidiel

Názov zmluvy: Rámcová dohoda 

Predmet zmluvy: Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Číslo zmluvy: RD/2020/1931/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000328

Doba platnosti: od 19.9.2020 do 18.9.2024

Celkový objem zákazky: 29 360,96 Eur

Víťaz VO/dodávateľ: Groupama poisťovňa a.s.

                                   Miletičova 21, 821 08 Bratislava

!!!!!!!!Upozorňujeme, že slovenskú pobočku medzinárodnej poisťovne Groupama prevzala poisťovňa UNION, nový kontrakt v Sape na poisťovňu UNION je:

ZRZ 4700000465!!!!!!!!!!!

 

Kontaktné osoby pre správu poistnej zmluvy a likvidáciu poistných udalostí (Respect Slovakia s.r.o., samostatný finančný agent):

Správa poistenia (zmeny poistných zmlúv, nové čiatkové zlmuvy):

Ing. Gabriela Šamuová 

Tel.: 0905 984 133

E-mail: samuova@respect-slovakia.sk 


Asistencia pri likvidácii poistných udalostí na motorových vozidlách: 

Ing. Dagmar Rovňáková

likvidátor poistných udalostí

Tel.: 0915 895 320

E-mail: rovnakova@respect-slovakia.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní