Pohonné hmoty

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Bezhotovostný nákup pohonných hmôt

Číslo zmluvy: RD/2024/105/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000480

Doba platnosti: od 20.01.2024 do 20.01.2026

Celkový objem zákazky: 158 898, 96 Eur bez DPH

 

Víťaz VO/dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Monika Arpášová

Telefónne číslo: 0914 775 374

E - mail: monika.arpasova@slovnaft.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Lehota splatnosti: 30 dní

2. Výška zľavy PHM uvedená v percentách