Kancelárske potreby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelárske potreby 

Číslo zmluvy: RD/2022/3240/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000382

Doba platnosti: od 14.12.2022 do 14.06.2023

Celkový objem zákazky: 32 760,- EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Kontakt: +421917 164 762

E-mail: karol.toth@tsv.sk

Úplné znenie zmluvy

 

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E !!! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskych potrieb zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.