Kancelárske potreby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelárske potreby 

Číslo zmluvy: RD/2024/460/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000491

Doba platnosti: od 13.03.2024 do 13.09.2024

Celkový objem zákazky: 33 940,- EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Kontakt: +421944 205 275

E-mail: karol.tothtsvpapier.sk 

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E !!! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskych potrieb zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.