Kancelársky nábytok

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelársky nábytok pre UK

Číslo zmluvy: RD/2023/1290/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000420

Doba platnosti: od 07.06.2023 do 07.12.2023

Celkový objem zákazky: 36 510,00EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

BEGA s.r.o.

PD Lehota

951 36 Lehota

                          

Kontaktná osoba: Marián Bernáth

Telefónne číslo: +421905 904 391

E- mail: vyroba@beganabytok.sk

 

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

 1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
 2. Lehota splatnosti: 30 dní
 3. <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
   U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskeho nábytku zriadený.
 4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output></output>
  <output></output>