Kancelársky nábytok

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelársky nábytok pre UK

Číslo zmluvy: RD/2023/3120/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000468

Doba platnosti: od 19.12.2023 do 19.06.2024

Celkový objem zákazky: 43 791,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

ALEZA INTERIER, s.r.o.

Na Grunte 5A

831 52 Bratislava

                          

Kontaktná osoba: Ing. Alena Stanková

Telefónne číslo: +421907 351 319

E- mail: alezaaleza.sk 

 

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

 1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
 2. Lehota splatnosti: 30 dní
 3. <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
   U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskeho nábytku zriadený.
 4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output></output>
  <output></output>