Kancelársky nábytok

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelársky nábytok pre fakulty UK

Číslo zmluvy: RD/2022/2956/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000378

Doba platnosti: od 26.11.2022 do 26.05.2023

Celkový objem zákazky: 51 302, 9EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

                          

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Šatarová

Telefónne číslo: +421903 284 701

E- mail: satarova@daffer.sk

 

Úplné znenie zmluvy 

 

 

Hlavné zásady dodávok

 1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
 2. Lehota splatnosti: 30 dní
 3. <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
   U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskeho nábytku zriadený.
 4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output>U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.</output>
  <output></output>
  <output></output>