DNS IKT

DNS na nákup IKT

DNS na nákup IKT pre univerzitu

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať nákup IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Bližšie informácie môžete nájsť tu: https://uniba.sk/nakupikt/