DNS Nábytok

DNS na nákup nábytku

DNS na nákup nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať kancelársky a školský nábytok pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide najmä o tieto druhy nábytku:
- kancelársky nábytok,
- nábytok do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police),
- nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní,
- nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených druhov nábytku je potrebné zaslať Požiadavku na realizáciu VO cez DNS (príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_08.pdf, editovateľné prílohy) elektronicky v editovateľnej podobe a v zoskenovanej podobe s podpismi na e-mail dns.nabytok@uniba.sk.

V prípade potreby laboratórneho nábytku je potrebné kontaktovať vedúceho oddelenia.