DNS Nábytok

DNS na nákup nábytku

DNS na nákup nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať kancelársky a školský nábytok pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide najmä o tieto druhy nábytku:
- kancelársky nábytok,
- nábytok do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police),
- nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní,
- nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených druhov nábytku je potrebné zaslať podpísanú Požiadavku na realizáciu VO cez DNS v listinnej podobe (príloha č. 3 Smernice o VO(príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf) a v elektronickej podobe na e-mail ema.paulovicova@uniba.sk.

V prípade potreby laboratórneho nábytku je potrebné kontaktovať vedúceho oddelenia.