DNS Kancelárske potreby a kancelársky papier

DNS na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera

DNS na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať kancelárske potreby a kancelársky papier slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených druhov tovarov je potrebné zaslať Požiadavku na realizáciu VO cez DNS (príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_08.pdf, editovateľné prílohy) elektronicky v editovateľnej podobe a v zoskenovanej podobe s podpismi na e-mail dns.kancelarske@uniba.sk.