Naša univerzita - časopis UK

Časopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je dvojmesačník, ktorý vychádza 5-krát do roka s výnimkou júla a augusta. Distribuuje sa v rámci Univerzity Komenského na 13 fakultách, súčastiach a internátoch. Posiela sa do slovenských knižníc, na všetky vysoké školy na Slovensku, vybrané gymnáziá vo všetkých regiónoch Slovenska, vybrané vysoké školy v zahraničí, vybraným slovenským médiám a iným inštitúciám.

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Približuje významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Priestor dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež témam dotýkajúcim sa oblasti školstva.

Na zasielanie tipov do Našej univerzity využite adresy a kontakty uvedené na stránke Vydavateľské údaje.

Prečítajte si tiež zaujímavosti z histórie časopisu Naša univerzita, ktorý vychádza od roku 1955.

Ročník 63 (2016/2017)

1. september 2016

2. október 2016

3. november 2016

4. december 2016

5. január 2017

6. február 2017

7. marec 2017

8. apríl 2017

9. máj 2017

10. jún 2017

<output>Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK 2015 (mimoriadne číslo)</output>

<output>Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK 2015 (mimoriadne číslo)</output>

<output></output>

Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK 2016 (mimoriadne číslo)