Záverečné práce

 • Záverečnú prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe do systému AiS2
 • Formát záverečnej práce musí byť PDF a musí byť prevediteľný na text 
  (uložte súbor do pdf priamo vo Worde, 
  otestujte si, či je súbor prevediteľný na text - tester prevodu na text)
 • Súbor nesmie byť zaheslovaný 
 • Fakulta môže vnútorným predpisom určiť, že záverečnú prácu autor odovzdáva v uvedených termínoch aj v tlačenej forme. Potom platí, že elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
 • Maximálna veľkosť súboru na vloženie do AiS je 50 MB
 • Odklad zverejnenia ZP v licenčnej zmluve na viac ako 12 mesiacov musí byť odôvodnený a potvrdený zodpovednou osobou príslušnej fakulty - žiadosť podávate cez AIS (návod)
 • Licenčnú zmluvu podpisujete elektronicky prostredníctvom AIS2 a nie je potrebné ju tlačiť
 • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia, že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy a že v systéme už máte vložené aj všetky prílohy práce
 • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x.
 • Po tomto kroku je práca automaticky exportovaná na kontrolu originality do CRZP (13:00)

Pokyny pre prácu s protokolom originality

Nova verzia "papierového" protokolu už nie je limitovaná počtom pätnástich prác, v ktorých sa našla najväčšia zhoda.

Je potrebné dávať pozor a pred tlačou zadať počet strán, ktorý chcete vytlačiť. V opačnom prípade môže fakultám zbytočne stúpnuť spotreba papiera.

!!! Dajte tlačiť napr. 5 strán !!!

Ako čítať protokol - Manuál s detailným popisom protokolu

Ako používať vyhľadávanie v CRZP - manuál