Často kladené otázky

VŠEOBECNÉ otázky a odpovede:

1. Mám problémy s prihlasovacím menom a heslom.

Odpoveď: Ak si chcete zmeniť heslo alebo ste ho zabudli, alebo heslu „vypršala“ platnosť, postupujte podľa pokynov na stránke. Ak nie je možné zaslanie hesla cez SMS, osobne navštívte Vášho správcu hesiel (podľa fakulty).

 

2. Mám problémy s webovým prehliadačom...

Odpoveď: Oficiálne sú podporované prehliadače:

  • MS Internet Explorer ver.8 a vyššie
  • Mozilla Firefox ver.4 a vyššie
  • Google Chrome

Na AiS2 portáli  https://ais2.uniba.sk/ais/start.do  je k dispozícii  Test prehliadača  (pod „Prihlásiť“), ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).

 

3. Zamrznutie okna - pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zápisný list a pri voľbe možnosti „Zápis predmetov, kredity“, ďalšie okno sa neustále načítava, ale nezobrazí sa...

Odpoveď: Treba skontrolovať hornú časť okna, pravdepodobne tam je zobrazená lišta, ktorá zabraňuje otváraniu vyskakovacieho (pop-up) okna. Je potrebné na ňu kliknúť (resp. v Mozilla Firefox kliknúť na Možnosti v pravej časti lišty) a povoliť zobrazovanie vyskakovacích (pop-up) okien. Pokiaľ tam nič také nie je, okno zavrite a skúste znova otvoriť aplikáciu VSES017...  Pre kontrolu správnosti ostatných nastavení Vášho webového prehliadača použite "Test prehliadača" na vstupnom portáli AIS2.

 

4. Chýba položka menu „Evidencia štúdia“.

Odpoveď: Študent má prerušené alebo ukončené štúdium, teda štúdium študenta nie je platné – kontaktovať študijné oddelenie.

 

5. Ako si môžem moje zapísané predmety vytlačiť?

Odpoveď: Na vrchu okna zápis predmetov, kredity je ikona exportovať. Keď na ňu kliknete, vytvorí sa súbor v Exceli. Ten môžete dať uložiť alebo vytlačiť.

  

PRI PRIHLÁSENÍ NA SKÚŠKU,  HODNOTENIA:

1. Pri prihlasovaní na skúšku nevidím termín, na ktorý som sa už prihlásil.

Odpoveď: Ak už máte z určitého predmetu zapísaný termín hodnotenia a v aplikácii VSES007 - Termíny hodnotenia  kliknete na ikonu "Prihlásiť sa na termín", v novootvorenom okne  Výber termínu hodnotenia  zobrazia sa vám už len termíny, na ktoré nie ste zapísaný (ak teda svoj termín nevidíte v tomto okienku, neznamená to, že sa zrušil).

 

2. Študent nevidí hodnotenie, ktoré dal vyučujúci mimo vypísaného termínu hodnotenia (referentka aj učiteľ ho vidia, ale študent nie).

Odpoveď: V aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy,...  treba použiť voľbu "Hodnotenia, priemery" (hodnotenia predmetov s najvyšším dátumom).  Ak si študent prezerá jednotlivé termíny hodnotenia, vidí tam hodnotenie, ktoré dosiahol v tom prezeranom termíne (nevidí tam hodnotenia, ktoré boli zadané bez termínu).

 

PRI ZÁPISE:

1. Študent si nevie vytvoriť zápisný list – nie je aktívna ikonka pre pridanie zápisného listu.

Odpoveď: V hornej časti okna kliknite na študijný program, pre ktorý chcete zápisný list vytvoriť a následne kliknite na ikonku „načítať údaje“ (v hornej časti okna ju vidíte v pravom dolnom roku – bledomodrý list papiera so žltou šípkou smerujúcou nadol). Teraz by sa ikonka na pridanie zápisného listu mala aktivovať. Ak aktivovaná nie je, kontaktujte CePIT - Hotline UK.

 

2. Je potrebné na konci ULOŽIŤ zápisný list?

Odpoveď: Zápisný list nie je potrebné ukladať, postačuje potvrdenie pri pridávaní predmetu na zápisný list (zelená ikonka so symbolom zaškrtnutia).

 

3. Bude študentovi následne doručený potvrdzovací e-mail?

Odpoveď: Nie.

 

4. Je potrebné po zapísaní predmetov elektronicky ísť aj na „klasický“ zápis?

Odpoveď: Áno, študentom sa stávate až po potvrdení zápisného listu Vašim študijným oddelením.

  

5. Nevidím zápisný list na aktuálny akademický rok (nie je ešte vytvorený).

Odpoveď: Zistite, či Vaša fakulta zápisné listy vytvárala. Ak nie, pokúste sa vytvoriť si zápisný list sami. Ak to nejde, kontaktujte Vaše študijné oddelenie. Postup na vytvorenie zápisného listu nájdete v návode "Zápis predmetov" na webe moja.uniba.sk (stránka Príručky AIS2).

 

6. Študent 1. roku Mgr. štúdia: nezobrazujú sa mi študijné programy pre moje Mgr. štúdium a neviem si preto vytvoriť zápisný list.

Odpoveď: Mgr. štúdium je samostatné štúdium so samostatným prijímacím konaním. Študijné oddelenie Vám vytvorí ďalšie štúdium II. stupňa, ak ste boli úspešní v prijímacom konaní. Vytvorí Vám taktiež aj zápisný list do 1. roka štúdia II. stupňa na aktuálny akademický rok.

 

7. Pri výbere Výberového predmetu je spôsob, ako vidieť, či vybraný predmet má v rámci svojej kapacity ešte voľné miesto?

Odpoveď: Ak je kapacita predmetu naplnená a už neponúka voľné miesto pre záujemcov, študent si zvolený predmet zapísať nemôže – systém mu to nedovolí. Počet študentov, ktorí si môžu predmet zapísať (kapacitu predmetu) určuje vyučujúci.

 

8. Čo znamená, ak je v zozname pridávaných predmetov niektorý z nich zobrazený červenou farbou?

Odpoveď: Predmet je suspendovaný. V prípade, ak je pri predmete zároveň zobrazený aj červený výkričník, informujte svoje študijné oddelenie. Vaše študijné oddelenie kontaktujte aj vtedy, ak je suspendovaný aj predmet, ktorý si potrebujete (pozor, nie chcete) zapísať – napr. povinný predmet a pod.

 

9. Čo znamená, ak je predmet zobrazený červenou farbou v zápisnom liste?

Odpoveď: Ak je predmet zobrazený červenou farbou v zápisnom liste študenta, znamená to, že študent si daný predmet zatiaľ nezaradil na žiadnu rozvrhovú akciu. Keďže zatiaľ vytváranie rozvrhov cez systém AIS2 dostupné nie je, všetky predmety v zápisnom liste sa budú zobrazovať červenou farbou.

 

10. Nie je správne nastavený dátumový interval pre zápis.

Odpoveď: Kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty.