Portál študenta a portál učiteľa

Vážení používatelia Akademického informačného systému AIS,

pre používateľa študent a učiteľ sme od utorka 13.10. spustili vylepšené prostredie systému AIS, ktoré poskytuje používateľom AIS jednoduchší, rýchlejší a teda komfortnejší prístup k údajom v AIS.

Okrem nového prostredia je stále k dispozícii aj pôvodné univerzálne rozhranie, do ktorého sa môžete prepnúť kliknutím na voľbu „Univerzálne zobrazenie“ v pravej hornej časti okna Portálu Študenta alebo Portálu Učiteľa. Postup je zachytený aj v návode na prihlásenie a zmenu zobrazenia.

Portál Študenta poskytuje študentovi zjednodušený prístup k jeho študijným údajom cez vybrané panely. V centrálnej časti okna sú priamo dostupné údaje o aktuálnom štúdiu študenta (rozvrh hodín, zápisné listy, záverečné práce, ...) spolu s možnosťami na ich prezeranie alebo úpravu. V ľavej časti okna je možné kliknutím spustiť pôvodné aplikácie AIS (napr. Prehľad štúdií - VSES017), ako ich poznáme z univerzálneho rozhrania AIS.

Podobne Portál Učiteľa poskytuje učiteľovi zjednodušený prístup k údajom cez vybrané panely. V centrálnej časti okna sú priamo dostupné údaje o aktuálnom rozvrhu, predmetoch, prípadne o záverečných prácach. V ľavej časti okna je možné kliknutím spustiť pôvodné aplikácie AIS (napr. Priebežné hodnotenie - VSES047), ako ich poznáme z univerzálneho rozhrania AIS. Niektoré špeciálne aplikácie sú skryté v combo boxe „Spustiť aplikáciu“ v ľavej dolnej časti okna, kde je možné si ich navoliť a spustiť.
Na Portáli učiteľa je k dispozícii aj zjednodušená aplikácia na vypisovanie termínov a udeľovanie hodnotenia pre predmety – voľba: Vypísať skúšky, zapísať známky (SAHU - Skúšky a hodnotenia učiteľa). Pôvodné aplikácie v systéme ostali pre konzervatívnych používateľov a pre špecifickejšie potreby vyučujúcich (spájanie termínov, ...).

Návody k jednotlivým činnostiam na Portáli Študenta alebo na Portáli Učiteľa sú k dispozícii na web-stránke AIS: Príručky a návody.

Upozorňujeme tiež, že k dispozícii je aj mobilná aplikácia pre Android s názvom „AiS2, cez ktorú je taktiež možné pracovať s údajmi v AISe, ktorej funkcionalita je orientovaná na študentov.

Používatelia sa naďalej prihlasujú univerzitným loginom / heslom ako doteraz.

Pozn.: po novom využívame systém Shibboleth (boli upravené niektoré texty hlásení, odhlásenie sa vykoná súčasne zo všetkých služieb a bez otázky).

Odporúčame najprv pozrieť si krátke demonštračné videá:

Tieto videá (len v slovenskom jazyku) sa na Portáloch týmto používateľom zobrazujú ako Novinka.

Na youtube kanáli je niekoľko ďalších video-návodov AIS.

V prípade otázok kontaktujte prosím Centrum telefonickej podpory informačných technológií na UK (CePIT) na tel. čísle 02 / 9010 4444 v čase od 8:00 do 20:00, cez víkendy a počas sviatkov v čase od 9:00 do 12:00.