6. Ubytovanie

VP č. 13/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 07. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 4

Harmonogram ubytovacieho procesu na AR 2022/2023

VP č. 12/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2022.

Prílohy:

VP č. 10/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2020.

Prílohy:

VP č. 18/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2018.

Prílohy:

VP č. 12/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

VP č. 8/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 3/2020

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 03. 2020.

VP č. 15/2022

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2017.

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 5

Zmluva o ubytovaní (komerčná) [.docx]

Príloha č. 4

Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká) [.docx]

Príloha č. 3

Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní [.docx]

Príloha č. 2

Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (preubytovanie) [.docx]

Príloha č. 1

Zmluva o ubytovaní (študentská) [.docx]

<output>[.docx] </output>

VP č. 11/2022

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2017.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2022.

Príkaz rektora UK č. 6/2022

Internátny poriadok Študentského domova Mlyny UK a Internátny poriadok Študentského domova Družba UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 2

Internátny poriadok Študentského domova Družba UK

Príloha č. 1

Internátny poriadok Študentského  domova Mlyny UK

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.