2. Školné a poplatky spojené so štúdiom

VP č. 42/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 5

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025.

VP č. 30/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 25. 08. 2023.

VP č. 18/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK,  ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 21. 03. 2023.

VP č. 8/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 01. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného [.docx]

VP č. 35/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 12. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

VP č. 28/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 03. 10. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 3

Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

Príloha č. 2

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného [.docx]

<output>.docx]</output>

<output>.docx]</output>

VP č. 27/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2022.

VP č. 6/2022

Dodatok č. 2 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 04. 2022.

VP č. 27/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

Prílohy:

Príloha

Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

VP č. 17/2021

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2010.

Predpis je platný od 28. 07. 2021 a účinný od 01. 09. 2021.

Prílohy:

VP č. 11/2020

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021.

Predpis je platný od 29. 07. 2020 a účinný od 01. 09. 2020.

Prílohy:

VP č. 18/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.

Predpis je platný od 26. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 17/2019

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.

Predpis je platný od 14. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

Prílohy:

VP č. 10/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29. 05. 2018.

Prílohy:

VP č. 4/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2017, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.

Predpis je platný od 07. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 26/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.

Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018.

Prílohy:

VP č. 10/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

Prílohy:

VP č. 9/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2016 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 4/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 1/2016 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017.

Predpis je platný a účinný od 29. 04. 2016.

VP č. 1/2016

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017.

Predpis je platný od 26. 01. 2016 a účinný od 01. 09. 2016.

Prílohy:

VP č. 8/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 25/2014 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016 v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 19. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 5/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 25/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016. </output>

Predpis je platný a účinný od 29. 04. 2016.

VP č. 15/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 25/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

Predpis je platný a účinný od 12. 06. 2015.

VP č. 25/2014

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

Predpis je platný od 18. 12. 2014 a účinný od 01. 09. 2015.

Prílohy:

VP č. 19/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2014/2015.

Predpis je platný od 19. 12. 2013 a účinný od 01. 09. 2014.

Prílohy:

VP č. 14/2012

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2013/2014.

Predpis je platný od 19. 12. 2012 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 5/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2011 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na  UK v akademickom roku 2012/2013.

Predpis je platný od 30. 05. 2012 a účinný od 01. 09. 2012.

VP č. 11/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2012/2013.

Predpis je platný od 21. 12. 2011 a účinný od 01. 09. 2012.

VP č. 9/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 19/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 19/2010 Smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2011/2012.</output>

Predpis je platný a účinný od 25. 11. 2011.

VP č. 4/2011

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 19/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

Predpis je platný od 05. 08. 2011 a účinný od 01. 09. 2011.

VP č. 19/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012</output>

Predpis je platný od 21. 12. 2010 a účinný od 01. 09. 2011.

Zobrazuje sa 11 súborov, od 1 do 11 z 11.