5. Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami

VP č. 21/2022

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 23. 06. 2022.

VP č. 17/2022

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2022.

VP č. 8/2021

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 12. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 7/2021

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 22/2019

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2019.

VP č. 21/2019

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 06. 2019 a účinný od 01. 07. 2019.

VP č. 9/2018

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2013.

Predpis je platný od 28. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 23/2014

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 3/2024

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13. 05. 2024.

Príkaz rektora UK č. 2/2023

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 09. 05. 2023.

Príkaz rektora UK č. 5/2022

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13. 04. 2022.

Príkaz rektora UK č. 15/2021

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2021.

Príkaz rektora UK č. 12/2020

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 23. 06. 2020.

Príkaz rektora UK č. 2/2019

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 21. 05. 2019.

Príkaz rektora UK č. 2/2018

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

Zobrazuje sa 9 súborov, od 1 do 9 z 9.