8. Akademická knižnica

VP č. 24/2008

Smernica rektora UK Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 11. 2008.

Smernica rektora č. 3/2004

Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK.

Predpis je platný od 30. 08. 2004 a účinný od 01. 09. 2004.

Prílohy:

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.