8. Akademická knižnica

VP č. 24/2008

Smernica rektora UK Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 11. 2008.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.