7. Imatrikulácie, Promócie, Diplomy

VP č. 19/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií.

Predpis je platný a účinný od 02. 10. 2017.

Prílohy:

VP č. 1/2020

Smernica rektora UK Pravidlá organizovania podujatí na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2013.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

VP č. 6/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 Smernica rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 22. 03. 2024.

VP č. 5/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 1/2005 Smernica rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 03. 2024.

Prílohy:

VP č. 13/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 2/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2021.

Prílohy:

VP č. 24/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 Smernice rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 30. 11. 2015.

VP č. 16/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 06. 2015.

VP č. 9/2010

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k smernici  rektora UK č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok.

Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010.

Smernica rektora č. 1/2005

Imatrikulačný a promočný poriadok

Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2005.

Príkaz rektora UK č. 2/2012

ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

<output>ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.</output>

Predpis je platný a účinný od 21. 06. 2012.

Príkaz rektora UK č. 1/2010

o vydávaní odpisov diplomov.

Predpis je platný a účinný od 13. 01. 2010.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.