Študuj na Univerzite Komenského

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium,

za uplynulé obdobie sa nielen zo študentov UK, ale aj z vás stali samoUKovia. Prípravy na prijímacie konanie musíte zvládnuť zo svojich domovov a online. Radi vám v tom pomôžeme. 

 

FAKULTY, KTORÉ EŠTE PRIJÍMAJÚ PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V Slovenskom JAZYKU

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 sa niektoré fakulty Univerzity Komenského rozhodli posunúť termíny prijímacích skúšok, ale aj termíny podania prihlášok alebo otvoriť druhé kolá prijímacieho konania.

Prvý stupeň štúdia (bakalársky)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky23. 8. 2020 (pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie) 

FAKULTY, KTORÉ EŠTE PRIJÍMAJÚ PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM JAZYKU

Právnická fakulta UK– 31. 8. 2020
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – 31. 8. 2020 (MA) / 15.7.2020 (BA) 

Prihlášky na štúdium sa podávajú iba elektronicky

 

Podanie prihlášky na štúdium sme zjednodušili a úplne zdigitalizovali. Na všetky študijné programy fakúlt, ktoré ešte prijímajú prihlášky, sa môžete prihlásiť online z domu. Potrebné dokumenty a tlačivá pošlete neskôr, keď sa situácia upokojí, fakulty vám pošlú pokyny.

Ak máte otázky o prijímacom konaní alebo chcete viac informácií o študijných programoch, kontaktujte nás. Študijné oddelenia vám rady poradia. Napíšte nám pokojne aj na Facebooku alebo Instagrame. Poskytneme vám tam základné informácie a kontakt na relevantné osoby. V prípade technických problémov s elektronickou prihláškou sa môžete obrátiť na Centrum podpory informačných technológií (CePIT).

Ak ste uchádzač zo zahraničia, tiež si môžete zaslať prihlášku na študijné programy v slovenskom jazyku. Ak sa na štúdium v slovenčine necítite dostatočne jazykovo zdatní alebo si znalosť slovenského jazyka chcete zlepšiť, Centrum ďalšieho vzdelávania ponúka odbornú jazykovú prípravu na štúdium v slovenskom jazyku.

 

KAŽDÝ ROK SA U NÁS STRETNE VIAC AKO

22 000 ŠTUDENTOV

 

PRIHLÁŠKA

 

Tu sa začínajú úspešné príbehy

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského medzi 2% najkvalitnejších vysokých škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Vieme, čo je úspech. A pomôžeme ho dosiahnuť aj tebe.

MÁŠ NA VÝBER

Ponúkame viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžeš od lekárstva cez manažment až po teológiu. A aj keď študuješ napríklad teoretickú fyziku, môžeš si rozšíriť obzory a zapísať trebárs predmet komunitná psychológia.

ROBÍME OZAJSTNÝ VÝSKUM

Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK. Ale ozajstným výskumom žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít. Posúvame hranice poznaného. Chceš byť pri tom?

PRAXUJ, STÁŽUJ, ZAŽÍVAJ

Nie je nič praktickejšie než dobrá teória - ale my ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok z praxe.

Študovať doma či v zahraničí?

Prečo sa rozhodovať, keď môžeš skombinovať výhody oboch možností? Popri štúdiu doma získaš kontakty medzi spolužiakmi aj prednášajúcimi a môžeš si nájsť prácu už počas štúdia. Pri štúdiu v zahraničí zas získaš odstup a nadhľad. My ponúkame jedno aj druhé: popri štúdiu doma môžeš absolvovať zahraničný študijný pobyt v 50 krajinách sveta.