Poštová adresa a sídlo Archívu UK

Poštová (listová) adresa Archívu UK:

Archív - Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

e-mailová adresa Archívu UK: archiv@uniba.sk

 

SÍDLO ARCHÍVU UK  

Staré grunty č. 55
Bratislava - Karlova Ves

(na túto adresu nezasielať poštu!)

Na tomto mieste sú od mája 2008 pracovne a bádateľňa s príručnou knižnicou.

Ak k nám budete cestovať prostriedkami MHD, vystúpte na zastávke

  • Botanická záhrada (električka č. 4, 9, autobusy č. 29, 32 a pokračovať pešo popri Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave)
  • alebo Riviéra (Molecova) (električka č. 4, 9, autobusy č. 32, 33)
  • zo zastávky Riviéra (Molecova) smer cintorín Slávičie údolie (autobus č. 139), vystúpiť treba na zastávke Tôňava, ktorá je na znamenie!


SITUAČNÝ PLÁN

Lokalizácie univerzitných objektov sú označené ružovými markermi.
Zastávky MHD sú označené zelenými markermi.

Pohľad na vstupnú bránu do areálu Staré grunty

GPS súradnice: 48.153677 17.065682