Galéria

2020

2019

Podujatie: Výstava NOVEMBER ´89

Na vernisáži výstavy sa prítomným prihovoril rektor UK prof. JUDr. & Bc. Marek Števček, PhD. (Foto: Tomáš Madeja)
dekan FiF UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Foto: Tomáš Madeja)
a za Archív UK, ktorý výstavu realizoval jeho súčasná vedúca (Foto: Tomáš Madeja)
Vernisáž výstavy NOVEMBER ´89 (Foto: Tomáš Madeja)
Ďalší účastníci otvorenia výstavy (Foto: Tomáš Madeja)
Kolega z Archívu STU (Foto: Tomáš Madeja)

 

 

Podujatie: Výstava Insígnie Univerzity Komenského

Príprava výstavy "Čo ste (ne)vedeli o UK." Foto: P. Sůra
Inštalovanie kolán na chystanú výstavu insígnií. Foto: P. Sůra
Otvorenie výstavy insígnií za účasti rektora UK. Foto: V. Kuric
Jedna z viacerých komentovaných prehliadok. Foto: P .Sůra
Panoramatický pohľad na inštalovanú výstavu. Foto: V. Kuric
Amos medzi nami.
Zápisy rektora UK a archívu nadriadenaj prorektorky UK v návštevnej knihe výstavy. Foto: P. Sůra
 
 

 

 

Podujatie: Výstava pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave „Čo ste (ne)vedeli o UK“, ktorá je inštalovaná v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

 
 

2016

Podujatie: Výstava 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Najvýznamnejšie udalosti v živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách

Výstava k 95. výročiu FiF UK v atriu
Z komentovanej prehliadky dňa 9. novembra 2016
Z komentovanej prehliadky 30. novembra 2016 pre pracovníkov Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave
 

2014

Podujatie: Seminár k 60. výročiu konštituovania jednotnej organizácie archívnictva. Dátum konania: 24. september 2014.

registrácia účastníkov
auditórium
otvorenie
pozvaní hostia
príhovor rektora

auditórium

sprava doc. Roháč, prof. Novák, prof. Marsina
príhovor GR SVS MV SR
auditórium
príhovor predsedu ČAS

ocenenie pre MV SR - SVS
ocenenie pre MV SR - OAR
ocenenie pre UK v Bratislave
nosná prednáška prof. Marsinu
auditórium

   

 

 

Podujatie: Prezentácia knihy Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 - 2014. Dátum prezentácie: 26. jún 2014

príhovor rektora UK

príhovor jednej z editorov knihy


autorský kolektív

   

 

 

Podujatie: Výstava archívnych dokumentov v novootvorenej súdnej sieni PraF UK.  Dátum inštalovania: 20. február 2014

jeden z historických talárov dekana PraF UK
celkový pohľad na výstavku
dokumenty k osobnosti prof. Augustína Rátha
dokumenty k vzniku fakulty a štúdia na nej
návrhy insígnií fakulty
 

2013

Podujatie: XVII. archívne dni v SR.  Dátum konania: 21. - 23. máj 2013.

z otvorenia
z rokovania
z rokovania
prijatie na UK
prijatie na UK
prijatie na UK
prijatie na UK
v Sieni rektorov
v rokovacej miestnosti Vedeckej rady UK
v Aule UK
na FTVŠ
na FTVŠ
prehliadka mesta
hrad Devín
Botanická záhrada UK
Botanická záhrada UK
slávnostný večer v Moyzesovej sieni
slávnostný večer v Moyzesovej sieni