Archív UK (A)

Archív UK je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty týkajúce sa Univerzity Komenského vzdelávania na Slovensku vôbec.

Organizačne patrí pod Rektorát UK. V súčasnosti má 6 zamestnancov na plný úväzok (riaditeľ, 3 archivári, 1 muzeológička a 1 knihovníčka s vysokoškolským vzdelaním a 1 odborný pracovník s VŠ vzdelaním), 2 zamestnancov (archivár a muzeológ) na 60 % pracovný úväzok s vysokoškolským vzdelaním I. a II. stupňa.

Počas viac ako 50-ročnej histórie (pozri stránku História Archívu UK) viedli archív nasledujúci riaditelia: prom. pedagóg Ondrej Dolan, PhDr. Július Bartl, CSc., PhDr. Júlia Hautová, PhDr. Viliam Csáder, PhDr. Rudolf Hudec, PhD. a Mgr. František Gahér, PhD. Na pozícii archivár a dokumentarista doteraz pracovalo 23 zamestnancov. Od 1. januára 2021 odborne spracúva príručnú knižnicu Archívu UK na plný úväzok knihovníčka s vysokoškolským vzdelaním.