Archív UK (A)

Archív UK je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty týkajúce sa Univerzity Komenského vzdelávania na Slovensku vôbec.

Organizačne patrí pod Rektorát UK. V súčasnosti má 5 zamestnancov na plný úväzok (riaditeľ, 3 archivári s vysokoškolským a dokumentaristka so stredoškolským vzdelaním), 1 zamestnanca (archivára) na polovičný úväzok.

Počas 50-ročnej histórie (pozri stránku História Archívu UK) viedli archív 4 riaditelia: prom. pedagóg Ondrej Dolan, PhDr. Július Bartl, CSc., PhDr. Júlia Hautová, PhDr. Viliam Csáder, PhDr. Rudolf Hudec, PhD. a Mgr. František Gahér, PhD. Na pozícii archivár a dokumentarista doteraz pracovalo 23 zamestnancov. . Od 1. januára 2021 odborne spracúva príručnú knižnicu Archívu UK na plný úväzok knihovníčka s vysokoškolským vzdelaním.