Rodová dimenzia vo výskume

1. februára 2023 sa na Univerzite Komenského uskutočnila konferencia  „Zaostrené na rod“. Cieľom konferencie bolo priblížiť príklady rodovo citlivého výskumu realizovaného naprieč Univerzitou Komenského.

Pozvanie prezentovať svoj výskum prijalo dvanásť výskumníkov a výskumníčok z piatich fakúlt Univerzity Komenského. Prezentované bolo výskumy, ktoré skúmajú životy žien alebo ich pozíciu v spoločnosti, analyzujú rôzne témy z rodovej či feministickej perspektívy alebo hľadajú riešenia pre rodovo citlivé politiky a politiky podporujúce rodovú rovnosť. Program podujatia nájdete tu.

Viac informácii o prezentovaných príspevkoch nájdete tu.