Aktuality k rodovej rovnosti

Rodovo vyvážený jazyk: teoretické a praktické aspekty09. 01. 2024

Centrum rodových štúdií pozýva na odborné podujatie o otázke rodovo vyváženého jazyka.

Pozvánka na workshop "Sexual Harassment in Higher Education"30. 08. 2023

V termíne 25. 10. 2023 od 17.30 do 19.00 h sa prostredníctvom MS Teams uskutoční online workshop "Sexuálne obťažovanie vo vysokoškolskom vzdelávaní".

Akademický mentoringový program Univerzity Komenského30. 08. 2023

Chcete ako začínajúca výskumníčka alebo výskumník naštartovať kariéru v akademickom prostredí? Máte záujem o networking a výmenu skúseností so skúsenejšími...

Na ceste k rodovej rovnosti v Európe14. 06. 2023

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pozýva na medzinárodnú konferenciu s názvom Na ceste k rodovej rovnosti v Európe. Venovaná bude diskusiám o tom,...

Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: prvý rok...17. 05. 2023

Od začiatku minulého roka prebieha na Univerzite Komenského proces zavádzania Plánu rodovej rovnosti UK a Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R)....

Férová akadémia15. 05. 2023

Pre skvelú vedu potrebujeme skvelé podmienky. Situácia v slovenskom akademickom priestore však nie je ideálna: osoby, ktoré v ňom pôsobia, čelia mnohým...

Workshop o sexuálnom obťažovaní vo vysokoškolskom prostredí 03. 04. 2023

Viete presne zadefinovať sexuálne obťažovanie a jeho špecifiká vo vysokoškolskom prostredí? Poznáte nástroje na riešenie prípadov sexuálneho obťažovania, ktoré...

ZASTÚPENIE ŽIEN V POLITIKE 24. 03. 2023

Ženy v politike a miera ich zastúpenia je aktuálne dôležitou témou v mnohých krajinách. Slovensko nie je z tohto pohľadu výnimkou. V politickej praxi vidíme aj...

FESTIVAL ŽENSKÝCH PRÁV NA FIF UK 17. 03. 2023

Na Filozofickej fakulte UK prebehol ôsmeho marca Festival ženských práv „Žena, život, sloboda!“. Jeho cieľom bolo redefinovať vnímanie MDŽ, ktorý bol dlho...

ODŠTARTOVALA KAMPAŇ PROTI SEXUÁLNEMU OBŤAŽOVANIU06. 03. 2023

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a...

NOVÝ E-LEARNING O RODOVEJ (NE)ROVNOSTI14. 02. 2023

V čom sa líši život ženy a muža? Túto otázku si pred časom položili Miroslava Lemešová a Katarína Minarovičová z Pedagogickej fakulty UK a pustili sa do...

PILOTNÝ MONITORING OFICIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY...06. 02. 2023

Koncom decembra 2022 zorganizoval tím zodpovedný za impementáciu Plánu rodovej rovnosti UK pilotný monitoring oficiálnej komunikácie našej univerzity z rodovej...

Prezentácia výskumu „Zaostrené na rod“18. 01. 2023

Zaujíma vás, ako žili ženy a dievčatá na Slovensku v období socializmu, prečo je v právnických profesiách prevaha žien, ako súvisí rod a matematická úzkosť u...

Od paragrafov a skrývania k ľudskej dôstojnosti18. 01. 2023

Jana Jablonická Zezulová z iniciatívy Inakosť v rámci podujatia otvorí viacero tém súvisiacich so životom a situáciou LGBTI+ ľudí na Slovensku, problematiku...

Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom...03. 11. 2022

Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou...

Správy od 1 do 15 z 29
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-29 Ďalšie > Posledné >>