Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti na UK?

Pozývame Vás na konferenciu realizovanú pri príležitosti ukončenia projektu Equal4Europe, v rámci ktorého bol vypracovaný Plán rodovej rovnosti pre UK. Cieľom konferencie je iniciovať diskusiu o ďalšom pokračovaní aktivít na podporu rodovej rovnosti na Univerzite Komenského aj ďalších akademických inštitúciách na Slovensku.

Hosťkou konferencie bude Marcela Linková (NKC - gender a věda, ČAV), ktorá priblíži aktivity na podporu rodovej rovnosti vo vede v českom kontexte. Súčasťou programu bude aj panel so zástupcami a zástupkyňami vedení UK, SAV a STU. Ponúkneme aj osobnú perspektívu výskumníčok pôsobiacich na rôznych fakultách UK.

Kedy: 1. decembra 2023

Kde: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičová 8, Bratislava

Podujatie sa realizuje s podporou projektu Equal4Europe, ktorý je financovaný z programu Horizont 2020 v rámci projektovej zmluvy č. 872499 a rozvojového projekt 008UK-2-1/2021 „Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK“ financovaného zo zdrojov MŠVVaŠ SR.

Program

9:00-9:15

Otvorenie
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., FiF UK

9:15-9:45

Plán rodovej rovnosti pre UK: čo sa podarilo počas dvoch rokov jeho implementácie                        

Mgr. Andrea Fábiková, PhD., FiF UK
Mgr. Janka Kottulová, PhD., FiF UK

9:45-10:30      

Podpora rodovej rovnosti v českom akademickom prostredí

Mgr. Marcela Linková, PhD., Sociologický ústav AV ČR

 

10:30-11:00    

Prestávka

11:00-12:00    

Úloha manažmentu v podpore rodovej rovnosti (panelová diskusia)      

prof. Ing. Ján Híveš, PhD., STU
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., SAV
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD., UK
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., FiF UK
Moderuje Mgr. Zuzana Lisoňová, Rektorát UK

 

12:00-13:00

Obed   

13:00-13:45    

Kariéra vo výskume z osobnej perspektívy (panelová diskusia)      

Danica Jurčáková, PhD., JLF UK
Mgr. Janka Medveďová, PhD., FiF UK
doc. Mária Slavíčková, PhD., FMFI UK

13:45-14:15

Čo sme sa dozvedeli o rodovej rovnosti na UK: výsledky prieskumov a mapovaní                       

Mgr. Silvester Krčméry, PhD., Rektorát UK
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., FM UK

14:15-14:30

Prestávka

14:30-15:30

Ako ďalej s Plánom rodovej rovnosti na UK?    

Workshop so zapojením zástupcov a zástupkýň fakúlt UK

15:30-15:45    

Záverečné zhrnutie

16:00-17:00

Workshop SAVIA (Slovenská asociácia výskumníčok a inovátoriek)

Registrácia

Na konferenciu je potrebná registrácia. Registrovať sa môžete do 28. novembra 2023 prostredníctvom online formulára tu.

Stretnutie Slovenskej asociácie výskumníčok a inovátoriek (SAVIA)

V závere podujatia Vás pozývame na stretnutie s novovznikajúcou Slovenskou asociáciou výskumníčok a inovátoriek (SAVIA).

SAVIA je asociácia združujúca ženy pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Cieľom SAVIA je podporovať rovnosť šancí a plnú účasť žien vo vede a vednej politike na Slovensku.Má taktiež ambíciu zapojiť sa do medzinárodnej siete organizácií European Platform of Women Scientists, ktorá prepája ženy-vedkyne s ľuďmi tvoriacimi politiky na národnej a európskej úrovni.

Podujatie je otvorené pre všetky a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa o aktivitách SAVIA viac (členstvo v asosicácii nie je podmienkou).

Ak sa zúčastnite celej konferencie, registrujte sa na stretnutie priamo prostredníctvom registračného formulára konferencie.

Ak sa chcete zúčastniť len stretnutia SAVIA, registrujte sa tu.