5. Dlhodobý zámer UK a Vnútorný systém kvality na UK

VP č. 4/2021

schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 4

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 3

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 2

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx][.docx]</output>

VP č. 3/2021

schválený VR UK, ktorým sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

VP č. 15/2014

Smernica rektora UK Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

Prílohy:

Príloha č. 2

Štatút Rady pre kvalitu UK

Príloha č. 1

Príručka kvality UK

<output>Príručka kvality U</output>

Dlhodobý zámer rozvoja UK

na obdobie 2014 - 2024.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.