5. Dlhodobý zámer UK a Vnútorný systém kvality na UK

VP č. 15/2014

Smernica rektora UK Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

Prílohy:

Príloha č. 2

Štatút Rady pre kvalitu UK

Príloha č. 1

Príručka kvality UK

<output>Príručka kvality U</output>

Dlhodobý zámer rozvoja UK

na obdobie 2014 - 2024.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.