2. Organizačný poriadok UK a Rektorátu UK

VP č. 10/2023

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 03. 2023 a účinný od 01. 04. 2023.

Prílohy:

VP č. 20/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 7/2023 Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 31. 03. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 2

Pôsobnosť organizačných útvarov

Príloha č. 1

Schéma organizačnej štruktúry

<output>Schéma organizačnej štruktúry</output>

VP č. 19/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 7/2023 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Smernica rektora č. 3/2004.

Predpis je platný od 31. 03. 2023 a účinný od 01. 04. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 2

Pôsobnosť organizačných útvarov

Príloha č. 1

Schéma organizačnej štruktúry

VP č. 7/2023

Smernica rektora UK Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 22/2021.

Predpis je platný od 26. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 2/2022

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 16/2021

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 23. 06. 2021 a účinný od 01. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 8/2020

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 27. 05. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

VP č. 7/2015

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplne znenie vnútorného predpisu č. 3/2007
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3
. </output>

Predpis bol vydaný dňa 13. 05. 2015.

Prílohy:

VP č. 5/2015

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 03. 2015 a účinný od 15. 05. 2015.

VP č. 17/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

<output>chválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2</output>

Predpis bol vydaný dňa 30. 05. 2014.

VP č. 13/2014

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

VP č. 1/2009

schválený v AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2009.

VP č. 27/2008

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 12. 2008.

VP č. 3/2007

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 04. 2007 a účinný od 02. 05. 2007.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.