2. Organizačný poriadok UK a Rektorátu UK

VP č. 14/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 29. 06. 2021 a účinný od 01. 07. 2021.

Prílohy:

VP č. 10/2021

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

Predpis bol vydaný dňa 12. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 9/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 12. 05. 2021 a účinný od 01. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 6/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2021.

Prílohy:

VP č. 18/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

VP č. 15/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 23. 09. 2020 a účinný od 01. 10. 2020.

VP č. 19/2019

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2009.

Predpis je platný od 09. 09. 2019 a účinný od 01. 10. 2019.

Prílohy:

VP č. 16/2021

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 23. 06. 2021 a účinný od 01. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 8/2020

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 27. 05. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

VP č. 7/2015

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplne znenie vnútorného predpisu č. 3/2007
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3
. </output>

Predpis bol vydaný dňa 13. 05. 2015.

Prílohy:

VP č. 5/2015

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 03. 2015 a účinný od 15. 05. 2015.

VP č. 17/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

<output>chválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2</output>

Predpis bol vydaný dňa 30. 05. 2014.

VP č. 13/2014

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

VP č. 1/2009

schválený v AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2009.

VP č. 27/2008

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 12. 2008.

VP č. 3/2007

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 04. 2007 a účinný od 02. 05. 2007.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.