1. Štatút UK

VP č. 20/2022

schválený AS UK Dodatok č. 7 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Predpis je účinný od 17. 08. 2022.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 02. 08. 2022.

VP č. 1/2022

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008  Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 6.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

VP č. 15/2021

schválený AS UK Dodatok č. 6 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Predpis je platný od 04. 08. 2021 a účinný od 01. 01. 2022.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 04. 08. 2021.

Prílohy:

VP č. 7/2020

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Predpis je platný od 30. 06. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 30. 06. 2020.

VP č. 9/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 4.</output>

Predpis bol vydaný dňa 27. 05. 2015.

VP č. 6/2015

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Predpis je platný od 06. 05. 2015 a účinný od 12. 05. 2015.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 06. 05. 2015.

VP č. 19/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 18. 09. 2014.

VP č. 18/2014

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 31. 07. 2014 a účinný od 12. 08. 2014.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 31. 07. 2014.

VP č. 7/2013

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 17. 10. 2013.

VP č. 6/2013

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 10. 10. 2013 a účinný od 14. 10. 2013.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 10. 10. 2013.

VP č. 16/2010

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output> schválený Akademickým senátom UK Dodatok č. 1 k Štatútu UK</output>

Predpis je platný od 13. 12. 2010 a účinný od 21. 01. 2011.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 13. 12. 2010.

VP č. 10/2008

schválený AS UK Štatút UK.

<output>Vnútorný predpis UK č. 10/2008 schválený Akademickým senátom UK 19.3.2008 Štatút UK</output>

Predpis je platný od 10. 06. 2008 a účinný od 26. 06. 2008.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 10. 06. 2008.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.