4. Základné predpisy Správnej rady UK

Dodatok č. 1

k Štatútu Správnej rady

Predpis je platný a účinný od 22. 09. 2004.

Štatút

Správnej rady

Predpis je platný a účinný od 16. 06. 2003.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.