4. Základné predpisy Správnej rady UK

VP č. 14/2019

schválený AS UK Štatút Správnej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Štatút.

Predpis je platný a účinný od 22. 11. 2019.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.