6. Slobodný prístup k informáciám a Vybavovanie sťažností

VP č. 23/2022

Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 1/2021.

Predpis je platný od 30. 06. 2022 a účinný od 01. 07. 2022.

VP č. 12/2021

Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode informácií.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Opatrenie rektora č. 5/2002.

Predpis je platný a účinný od 23. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 17/2015

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.</output>

Predpis je platný od 19. 06. 2015 a účinný od 25. 06. 2015.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.