3. Základné predpisy Akademického senátu UK

VP č. 20/2021

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 10. 2021.

VP č. 21/2018

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 24. 10. 2018.

VP č. 20/2018

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK.

<output>s k VP chválený AS UK Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov.</output>

Predpis je platný a účinný od 17. 10. 2018.

VP č. 14/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 15. 06. 2015.

VP č. 13/2015

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 27. 05. 2015.

VP č. 4/2015

schválený AS UK Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 02. 2015.

VP č. 8/2019

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 05. 2019.

VP č. 6/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 03. 2017.

Prílohy:

VP č. 5/2017

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2017.

VP č. 14/2016

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 27. 06. 2016.

Prílohy:

VP č. 13/2016

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený AS UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 06. 2016 a účinný od 01. 07. 2016.

VP č. 20/2014

schválený AS UK Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Rokovací poriadok Akademického senátu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 10. 2014.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.