3. Základné predpisy Akademického senátu UK

VP č. 11/2024

schválený AS UK a Správnou radou UK Zásady voľby kandidáta na rektora UK a prijatia návrhu na odvolanie rektora UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 03. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 1

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia

VP č. 10/2024

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 29/2023 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2024.

VP č. 9/2024

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2023 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2024.

VP č. 29/2023

schválený AS UK Zásady volieb do AS UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2015.

Predpis je platný a účinný od 04. 07. 2023.

VP č. 18/2022

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2022.

VP č. 8/2019

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 05. 2019.

VP č. 6/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 03. 2017.

Prílohy:

VP č. 5/2017

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2017.

VP č. 14/2016

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 27. 06. 2016.

Prílohy:

VP č. 13/2016

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený AS UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 06. 2016 a účinný od 01. 07. 2016.

VP č. 20/2014

schválený AS UK Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Rokovací poriadok Akademického senátu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 10. 2014.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.